Informace z PŽJ,OV,OS,VO Telefonní seznam ústředí ČOSTelefonní seznam předsednictva ČOSKontakty v Tyršově doměSeznam činovníkůPředsednictvo župyMapa župyNáčelnictvoXVI.všesokolský sletŽupní vedoucí slet.skladebTermíny akcíZápis z doškolení cvičitelůVyhodnocení soutěží 2018Body za činnost 2018Přebor ČOS Prostějov a PrahaOdbor sportuSilvestr. běh a MTBPředsletový turnaj seniorekŽupní přebor žen ve volejbalePředsedové reg. oddílůZápisy ŽOSPřehled sportovních odvětví v OS ČOSVzdělavatelský sborPamátný den sokolstvasletová známka25 let znovu spoluStanovyJak získat penízeKontakty

Zápis z jednání odboru sportu župy Jungmannovy


dne 5.12.2018  v Tyršovém domě v 16.30h

Účast: zástupci sportů jednot dle prezenční listiny (P-10, O-7, N-9).

Program: Župní přebory 2018, Významné sportovní akce župy 2018,

 Příprava Župní přebory 2019, Významné sportovní akce župy 2019, Granty, Zprávy z ŽP a VS, Různé.

1.        Župní přebory r. 2018

SPORT

Pořadatel přeboru

Termín

Garant za sport

Stolní tenis slabší

Středokluky

březen

Kačerovský

Volejbal ženy

Komárov

21.duben

Laštovička

Jachting okruh.

Vrané n/Vlt. II.

12.května

Sosnovec

Cyklistika silnice

Králův dvůr

červen

Hrachovina

Volejbal plážový mix

Dobřichovice

23.červen

Jovanovič/ová

Volejbal muži

Komárov

11.srpen

Laštovička

Tenis mládež

Lety

6.-7.října

Václavek

Volejbal t.žáci/kadeti

Roztoky

listopad

Šturm

Tenis dospělí

Dobřichovice

září

Tomášek

Volejbal mix

Roztoky

říjen

Šturm

Badminton dosp.-open

Dobřichovice

listopad

Parkán

Nohejbal trojice

Roztoky

září

Ščučka

2.        Významné soutěže župy 2018

S. Středokluky sjezdové lyžování – OS – 3. března

S. Příbram Memoriál B. Šupčíka – šplh – březen

S. Vrané n/Vlt. II. - Přebor ČOS v jachtingu – 27.-28. červen,

S. Dobřichovice – Memoriál Lídy Gemperlové ve volejbale žen – 23. červen

S. KOMÁROV 2018 volejbal (m/ž) – 11.srpen

S. Libčice nad Vltavou – Pohár města Libčic - Posvícenský turnaj v házené – 25.-26. září

S. Libčice Svatováclavský turnaj v tenise čtyřhry –– 29.září

S. Vrané nad Vltavou II – Pohár ČOS v jachtingu – 13. říjen

S. Králův Dvůr -  Přebory župy ve stolním tenise – prosinec

S. Králův Dvůr -  Přebor župy v MTB + běhu - 31. prosinec

S. Příbram –Vánoční pohár SG – 15. prosinec

Žádáme sporťáky jednot, aby předali do župní kanceláře zprávy o konání župních akcí.

 

3.        Župní přebory r. 2019

SPORT

Pořadatel přeboru

Termín

Garant za sport

Stolní tenis slabší

Středokluky

březen

Kačerovský

Volejbal ženy

Komárov

duben

Laštovička

Jachting okruh.

Vrané n/Vlt. II.

11.května

Sosnovec

Cyklistika silnice

Králův dvůr

červen

Hrachovina

Volejbal plážový mix

Dobřichovice

23.červen

Jovanovič/ová

Volejbal muži

Komárov

10.srpen

Laštovička

Šplh

Libčice

24.srpen

Janda a Hykeš

Tenis mládež

Lety

5.října

Václavek

Volejbal t.žáci/kadeti

Roztoky

listopad

Šturm

Tenis dospělí

Dobřichovice

září

Tomášek

Volejbal mix

Roztoky

říjen

Šturm

Badminton dosp.-open

Dobřichovice

listopad

Parkán

Nohejbal trojice

Roztoky

září

Ščučka

 

4.        Významné soutěže župy 2019

S. Středokluky sjezdové lyžování – OS –březen

S. Příbram Memoriál B. Šupčíka – šplh – březen

S. Vrané n/Vlt. II. - Přebor ČOS v jachtingu červen,

S. Dobřichovice – Memoriál Lídy Gemperlové ve volejbale žen – červen

S. KOMÁROV 2018 volejbal (m/ž) – srpen

S. Libčice nad Vltavou – Pohár města Libčic - Posvícenský turnaj v házené – září

S. Libčice Svatováclavský turnaj v tenise čtyřhry –– září

S. Vrané nad Vltavou II – Pohár ČOS v jachtingu – říjen

S. Králův Dvůr -  Přebory župy ve stolním tenise – prosinec

S. Králův Dvůr -  Přebor župy v MTB + běhu - 31. prosinec

S. Příbram – Vánoční pohár SG – prosinec

Významná soutěž pořádaná s okr.svazem st.tenisu:

S. Řevnice – Sokolský pohár ve stolním tenise – požadavek 2500.-Kč

 

5.        Granty OS ČOS a ŽOS na rok 2019 se připravují na OS ČOS. Formuláře budou stejné jako letos.

6.        ŽOS žádá vedoucí sportu jednot, aby granty co nejrychleji vyúčtovali,

jinak je nebezpečí, že se prostředky budou vracet.

7. Marketingový materiál – zprávy z ŽP a VS

Žádáme ved. sportů jednot, předsedy oddílů nebo odpovědné činovníky jednot za konání akcí,

aby dle osnovy zpracovali zprávy o konaných přeborech a VS ve formátu viz. níže.

Po ukončení akcí pošlete mailem na župu do konce roku 2018.

Parametry dokumentu: formát oboustranný A5, buď 2 strany nebo 4 strany A5 (dle vaší úvahy),

zpracování ve wordu, tabulky mohou být v excelu, obr. v .jpg nebo .png do 500 pixelů na šířku (velikost cca 0,5Mb),

počet obr. max. 3 obr., v hlavičce musí být logo Sokola a logo jednoty nebo oddílu.

Celková redakce dokumentu bude zpracována ŽOS po ukončení všech akcí do konce února 2019.

8.        ŽOS děkuje všem sportovcům, kteří se účastnili sletových akcí, za příkladnou reprezentaci župy a svých T.J.

9.        Doporučení pro jednoty: sledujte vypisování grantů na webu MŠMT!

10.     ŽOS podporuje podání ocenění župou sestře starostce za významné celosokolské a sletové aktivity.

11.     Na PŽJ byl podán návrh na vypsání ocenění sportovců ŽJ na VH župy v dubnu 2019. ŽOS zpracuje formulář.

Na závěr jednání informovali přítomné o činnosti ve svých jednotách a pokračovalo se v hospodě „U Švejků“.

 

Příští jednání VH ŽOS bude svoláno 27. února 2019 v 16.30 v sídle župy.

Pro svolání je rozhodující uveřejnění pozvánky na webu župy a pozvánky rozešle kancelář župy mailem.

 

S P O R T U    N A Z D A R !

 

Zdeněk Laštovička                                                                                  Ing. Josef Sosnovec

I.místopředseda  ŽOS                                                                            předseda ŽOS