Informace z PŽJ,OV,OS,VO Telefonní seznam ústředí ČOSTelefonní seznam předsednictva ČOSKontakty v Tyršově doměSeznam činovníkůPředsednictvo župyMapa župyNáčelnictvoXVI.všesokolský sletŽupní vedoucí slet.skladebTermíny akcí 2018Zápis z doškolení cvičitelůVyhodnocení soutěží 2017Body za činnost 2017Přebor ČOS ProstějovOdbor sportuSilvestr. běh a MTBPředsletový turnaj seniorekŽupní přebor žen ve volejbalePředsedové reg. oddílůZápisy ŽOSPřehled sportovních odvětví v OS ČOSVzdělavatelský sborPamátný den sokolstvasletová známka25 let znovu spoluStanovyJak získat penízeKontakty

Zápis z jednání odboru sportu župy Jungmannovy

dne 23.5.2018  v Tyršovém domě v 16.30h

Účast: zástupci sportů jednot dle prezenční listiny (P-8, O-7, N-11).

Program: Župní přebory 2018, Významné sportovní akce župy 2018, sletové akce,

Granty OS, Granty ŽOS, Zprávy z ŽP a VS, Různé.

1.       Župní přebory r. 2018

SPORT

Pořadatel přeboru

Termín

Garant za sport

Stolní tenis slabší

Středokluky

březen

Kačerovský

Volejbal ženy

Komárov

21.duben

Laštovička

Jachting okruh.

Vrané n/Vlt. II.

12.května

Sosnovec

Cyklistika silnice

Králův dvůr

červen

Hrachovina

Volejbal plážový mix

Dobřichovice

23.červen

Jovanovič/ová

Volejbal muži

Komárov

11.srpen

Laštovička

Tenis mládež

Lety

září

Václavek

Volejbal t.žáci/kadeti

Roztoky

říjen

Šturm

Tenis dospělí

Dobřichovice

září

Tomášek

Volejbal mix

Roztoky

září

Šturm

Badminton dosp.-open

Dobřichovice

listopad

Parkán

Nohejbal trojice

Roztoky

září

Ščučka

Červeně tučně – konané přebory a významné soutěže

2.       Významné soutěže župy 2018

S. Středokluky sjezdové lyžování – OS – 3. března

S. Příbram Memoriál B. Šupčíka – šplh – březen

S. Vrané n/Vlt. II. - Přebor ČOS v jachtingu – 27.-28. červen,

S. Dobřichovice – Memoriál Lídy Gemperlové ve volejbale žen – 23. červen

S. KOMÁROV 2018 volejbal (m/ž) – 11.srpen

S. Libčice nad Vltavou – Pohár města Libčic - Posvícenský turnaj v házené – 25.-26. září

S. Libčice Svatováclavský turnaj v tenise čtyřhry –– 29.září

S. Vrané nad Vltavou II – Pohár ČOS v jachtingu – 13. říjen

S. Králův Dvůr -  Přebory župy ve stolním tenise – prosinec

S. Králův Dvůr -  Přebor župy v MTB + běhu - 31. prosinec

S. Příbram –Vánoční pohár SG – prosinec

Žádáme sporťáky jednot, aby předali do župní kanceláře zprávy o konání župních akcí

do 14-ti dnů od data konání akce dle zadané osnovy a formátu uvedeném dále v zápisu.

3.       Grant OS ČOS

Grant podaly pouze 3 jednoty 4 žádosti, předáno na OS ČOS.

4.       Grant ŽOS

Sportovní oddíly TJ. podaly žádosti na župu do 15.dubna – předáno na OS ČOS.

Oblast: ŽP – 7 jednot – 10 oddílů; účast v nižších soutěžích – 20 jednot – 28 oddílů – požadavky 779 tis.Kč

5.       ŽOS rozhodl poslat pořadatelům I. část příspěvku (leden-srpen) na pořádání ŽP a VS ve výši 24500.-Kč.

6.       Pohár stolního tenisu – ŽJ a okresní svaz st. tenisu P-Z

Br. Zmatlík ve spolupráci s předsedou OS ST PZ, sokolský pohár byl  úspěšně dokončen.

Předseda OS ST PZ potvrdil jejich zájem o pokračování v  poháru.

7.       Marketingový materiál – zprávy z ŽP a VS

ŽOS rozhodl pokračovat ve zpracování zpráv za rok 2018.

Žádáme ved. sportů jednot, předsedy oddílů nebo odpovědné činovníky jednot za konání akcí,

aby dle osnovy vždy zpracovávali zprávy konaných přeborů a VS ve formátu viz. níže.

Po ukončení akce do 14 dnů poslali mailem na župu.

Parametry dokumentu: formát oboustranný A5, buď 2 strany nebo 4 strany A5 (dle vaší úvahy),

zpracování ve wordu, tabulky mohou být v excelu, obr. v .jpg nebo .png do 500pixelů na šířku (velikost cca 0,5Mb),

počet obr. max. 3 obr., v hlavičce musí být logo Sokola a logo jednoty nebo oddílu.

Celková redakce dokumentu bude zpracována ŽOS po ukončení všech akcí na začátku roku 2019.

8.       Předseda zpracoval zprávu o činnosti ŽOS za rok 2017 a župní kancelář předala 14.4. na OS ČOS

9.       ŽOS provedl kontrolu registrací EEFo RSO, Na OS ČOS byly předány připomínky a návrhy na zlepšení

elektronického systému RSO.

10.   Br. Laštovička z Komárova informoval o pořádání župního sletu 9.6.

ŽOS doporučuje všem sportovcům aktivní nebo pasivní účast.

11.   Probíhá aktualizace kontaktů na TJ. a SO na webu župy.

 

Na závěr jednání informovali přítomné o činnosti ve svých jednotách:

Libčice, Lety, Černošice, Karlštejn, Komárov, Roztoky, Dobřichovice, Středokluky, Vrané n/Vlt.II.

 

Příští jednání ŽOS bude svoláno v září 2018 v 16.30 v sídle župy.

Župní kancelář oznámí přesné datum 14 dní před konáním.

Pro svolání je rozhodující uveřejnění pozvánky na webu župy.

Pozvánka bude také poslána 7 dnů předem elektronicky mailem.

 

S P O R T U    N A Z D A R !

 

Zdeněk Laštovička                                               Ing. Josef Sosnovec

I.místopředseda  ŽOS                                                          předseda ŽOS