Informace z PŽJ,OV,OS,VO Telefonní seznam ústředí ČOSTelefonní seznam předsednictva ČOSKontakty v Tyršově doměSeznam činovníkůPředsednictvo župyMapa župyNáčelnictvoXVI.všesokolský sletŽupní vedoucí slet.skladebTermíny akcíZápis z doškolení cvičitelůVyhodnocení soutěží 2018Body za činnost 2018Přebor ČOS Prostějov a PrahaOdbor sportuSilvestr. běh a MTBPředsletový turnaj seniorekŽupní přebor žen ve volejbalePředsedové reg. oddílůZápisy ŽOSPřehled sportovních odvětví v OS ČOSVzdělavatelský sborPamátný den sokolstvasletová známka25 let znovu spoluStanovyJak získat penízeKontakty

Pro: sokolské župy a odborné útvary ČOS

        vzdělavatele žup a T. J.

                                                                                                                        Praha 27. 9. 2016

 Vážené sestry, bratři,

 blíží se 8. říjen, kdy se uskuteční v Tyršově domě v Praze, v župách i jednotách společenská akce, kdy si sokolové i veřejnost připomenou pohnutou historii spojenou s tisíci členy našeho spolku, kteří přinesli v boji za vznik našeho samostatného státu, udržení jeho existence a demokratických základů, oběti nejvyšší. Tato vzpomínková akce se koná v den neblahého výročí tragických událostí, které bezprostředně ohrozily existenci sokolského hnutí za druhé světové války. Toho dne v roce 1941 byla Česká obec sokolská rozpuštěna, její majetek úředně zabaven a takřka naráz byli zatčeni všichni sokolští činovníci z ústředí, žup i větších jednot.

 

První připomenutí pohnutých událostí z roku 1941 se uskutečnilo v Tyršově domě v roce 150. výročí založení Sokola a obdobně pak na řadě míst v dalších dvou letech. Vzhledem k příznivému ohlasu těchto pietních akcí nejen v sokolské veřejnosti, ale například i ve sdělovacích prostředcích prohlásilo již v roce 2013 jarní zasedání Výboru ČOS 8. říjen Památným dnem sokolstva s nadějí, že se v budoucnu stane i významným dnem České republiky.

Vzdělavatelský odbor ČOS ve spolupráci s vedením ČOS připravil při této příležitosti i v letošním roce vzpomínku u pamětních desek a památníku odbojů, která se bude konat za přítomnosti významných hostů, jmenovitě předsedy Senátu PČR pana M. Štěcha a předsedy dolní komory PČR pana J. Hamáčka v sobotu 8. října 2016 od 16.30 hodin v Tyršově domě v Praze. Doporučujeme proto sokolským župám a jednotám, aby ve významných říjnových dnech uspořádaly obdobné vzpomínkové akce v místech svého působení.

Při přípravě letošních vzpomínkových akcí lze využít přílohy zářijového vydání časopisu Sokol z roku 2014 s názvem Vzdělavatelské listy, která je především věnována tomuto významnému dni a je nejen zaměřena na události 8. října 1941, ale přináší i širší historické připomenutí všech obětí pohnuté sokolské historie. Z dalších vhodných materiálů je možné uvést příspěvky ses. Žitné v loňském Sokolských souzvuků (č. 8–9, září – říjen, ročník 5), včetně informace o velice příznivě přijatém Večeru sokolských světel.

Letos obdobně jako vloni vydal Vzdělavatelský odbor i plakáty vhodné pro propagaci této vzpomínkové akce, které jsou v současné době rozesílány na župy i pro další případnou distribuci na jednoty. Nově připravený plakát je možné si také stáhnou i z internetových stránek www.sokol.eu, kde je přílohou informace o vzpomínkové akci.

Věříme, že důstojný průběh letošního Památného dne sokolstva a s ním spojených akcí opět připomene naší veřejnosti nejen historický význam našeho spolku včetně jeho obětí, ale přispěje i k propagaci jeho současné činnosti.

Nazdar!

 

Doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc., v. r.

Mgr. Kateřina Wágnerová, v. r.

vzdělavatel ČOS

jednatelka Vzdělavatelského odboru ČOS