Župa Jungmannova

Vítejte na oficiálních stránkách župy Jungmannovy

Všesokolské aktivity a slet 2024 naleznete: https://www.sokol.eu/aktuality


Mimořádná pozvánka od KČT    

KČT Středočeská oblast a KČT Mnichovo Hradiště                              

             VÁS ZVOU NA

  1. PODZIMNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ STŘEDOČESKÉ OBLASTI

          Mužský, hrad Valečov, Drábské světničky atd.

                    v sobotu 25.11. 2023

Odjezd autobusu z oblasti Berounska:

7,30 hod.     Chaloupky

7,40 hod.     Hořovice – zastávka autobusů Lidr

7,55 hod.     Zdice – autobusové nádraží

8,05 hod.    Králův Dvůr dle přihlášených účastníků

8,20 hod.    Beroun dle přihlášených účastníků a stanice ČD

8,45 hod.    Praha – Nové Butovice

Cena dopravy – symbolická cena 80,-Kč

Pěší výlety: Trasa 10,5 km z parkoviště pod hradem Valečov po silnici a naučné stezce do osady Mužský (vesnická stavení) na vyhlídkový vrch Mužský a k restauraci Krásná vyhlídka. Odtud trasa pokračuje po červené zn. do Studeného průchodu, okolo Drábských světniček (z technických důvodů uzavřeno) a přes četné vyhlídky až ke hradu Valečov (má být otevřen) a do cíle k autobusu.

Trasa 6,5 km z obce Olšina po žluté zn. k červeně značené cestě. Červená zn. nás povede Studeným průchodem, okolo Drábských světniček a přes četné vyhlídky až ke hradu Valečov a do cíle k autobusu.

 Po výletu nás autobus odveze do cíle setkání v jídelně Komunitního centra Mnichova Hradiště v ulici Mírová 1616

 Startovné: 50,-Kč, členové KČT 30,-Kč (zahrnuje výroční turistickou známku, sušenku, a diplom + razítka Středočeské desítky, IVV a Dvoustovky)

K prodeji budou vizitky, nálepky a suvenýry Středočeské desítky

Jídelna v cíli nabídne občerstvení: polévka, sekaná, guláš, pivo, limonáda, káva, čaj

Během Podzimního setkání bude otevřeno Informační centrum a III. Zámecký okruh zámku Mnichovo Hradiště

Odjezd z Mnichova Hradiště  nejpozději v 16 hodin

 Zájemci se mohou přihlásit nejpozději do 22. 11.  u M. Záloma, zalommirek@seznam.cz , tel. 725449924 nebo na  Email: miluska.jarolimova@seznam.cz.

Platba v autobuse.

Při přihlášení uveďte   Jméno a příjmení……………………………… budu nastupovat :


SLETOVÁ ŠTAFETA se VYDAŘILA !!!

Sestra Lenka Kohoutová perfektně připravila župní sletovou štafetu

28. září 2023 u hradu Valdek nedaleko Hořovic. Slavnostní zahájení bylo ve 13.00 hodin.

Zástupci jednotlivých T.J. předali stuhy a sletová poselství.  U hradu Valdek bylo připraveno občerstvení. K Valdeku přišli, přijeli, nebo přiběhli účastníci z různých směrů. Dva hlavní směry byly organizovány z Komárova  a z Jinců.

Sletová štafeta Poselství župa Jungmannova

Sletové poselství a jednu stuhu T.J. předaly ve čtvrtek 28. září na Valdeku pověřené osobě za župu, která předají v neděli 1. října všechny stuhy ze župy a všechna poselství ze župy v Tyršově domě na slavnostním setkání Sletové štafety. Druhou stuhu připevnila na Valdeku na župní štafetový kolík a ta bude vystavena v župní kanceláři.

Moc děkuji.                                      Lenka Kohoutová


SLET 2024

Nazdar sestry a bratři,

v příloze zasíláme odkaz na video z pracovního předvedení sletových skladeb.

Odkaz na video přikládáme: https://drive.google.com/file/d/1tfC0tzVibAiB5qxXHj0rkY30B1AStFSd/view?usp=share_link

Stáhněte si tabulku župních vedoucích sletových skladeb

župní_vedoucí_sl.skladeb.2024_03_20

VÝZVA DO NAŠICH T.J.      –        Vážené sestry a vážení bratři,

Obracíme se na Vás a vyzýváme Vás k zapojení do nácviku sletových  skladeb.

Pokud budete potřebovat poradit, obraťte se přímo na nás nebo přes župní kancelář.

Věříme, že se připojíte.      Zuzka Sauerová  a  František Beran


VIDEO z prestižní akce OS ČOS – SOKOL ROKU

https://youtu.be/ZpYFNTbvQe0

================================================

Další župní informace jsou na stránce  info z PŽJ,OV,OS, VO


Společné foto vyslanců jednot na VH župy 2023


 

PRAVIDLA A PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ ČOS SŽ a T.J.SMĚRNICE č.6 2020

Župní slet se v roce 2018 plně vydařil za účasti 650 cvičenců a vzhlížíme příští župní slet

Ocenění sestry starostky

8. říjen – Památný den sokolstva – významný den České republiky.

Milé sestry, milí bratři,

stejně jako v minulých letech Vám posíláme několik, věříme, že užitečných, tipů a rad, které Vám pomohou s organizací Památného dne sokolstva. I když připadá letošní 8. říjen na neděli, byli bychom rádi, aby si památku sokolských obětí připomnělo co nejvíc našich spoluobčanů, aby datum 8. 10. opravdu patřilo Sokolu.

Připomeňme si 8. října společně všechny, kdo se za uplynulých 161 let existence Sokola nesmazatelně zapsali do historie našeho hnutí. Dne 8. října si symbolicky připomínáme nejen pět tisícovek sokolů a sokolek, kteří položili své životy v protinacistickém odboji, a mezi nimiž bylo i na 150 spolupracovníků výsadku Anthropoid podílejících se na přípravách atentátu na Reinharda Heydricha, ale i všechny sokoly, kteří padli v letech 1. světové války v řadách československých legií bojujících za vznik samostatného státu, stejně jako sokoly a sokolky z řad 3. protikomunistického odboje. I díky jejich oběti může dnes naše organizace připravovat již XVII. všesokolský slet, který se uskuteční v příštím roce.

V minulých letech se velmi osvědčilo například vyvěšení sokolských vlajek na budovy státních a krajských úřadů nebo radnic, stejně jako umístění sokolských vlaječek na prostředky veřejné dopravy. Přinášíme Vám několik rad, jak toho dosáhnout i ve vašem regionu a zviditelnit tak nejen Památný den sokolstva, ale i spolek jako takový.

Tento newsletter posíláme do žup i jednot. Přesto prosíme zástupce žup, aby se ujistili, že o něm v jejich jednotách vědí.

Michal Burian
vzdělavatel České obce sokolské

starostka České obce sokolské

Nazdar sestry a bratři!

Na 3. února, připadá výročí těžko vylíčitelnou brutalitou sic tragického, o to více heroického skonu do posledních chvil nezlomeného bratra Františka Pecháčka, tvůrce legendární skladby X. všesokolského sletu, kterou jsme v obměnách následně též cvičili, Přísaha republice, člena odbojového hnutí Obec sokolská v odboji, rozhodující měrou se podílející na útoku na Reinharda Heydricha, nejvýznamnějšího činu protinacistického odboje na územích podléhající Třetí říši během II. světové války. Pohnuté závěrečné chvíle jeho příkladného života se liší, s největší pravděpodobností byl roztrhán psy dozorčích SS koncentračního tábora Mauthausen, aby byl následně, již téměř v bezvědomí, dosmýkán do plynové komory, kde byl zplynován.

Je jedním z 294 popravených aktivních účastníků operace Anthropoid, (262 24.10.1942 a 31 26.1.1943, mezi nimž byla i Pecháčkova žena Emílie), jehož jméno je uvedeno na obelisku před vstupem do pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici na Praze 2.

Za nejdůležitější považuji, abychom dostáli odkazu nezapomenutelných sester a bratří na čele s bratrem Františkem Pecháčkem!

Vděčen za Vaši vzpomínku, s bratrským pozdravem „Kdo v srdci žije-neumírá!“  bratr René, člen Sokola Pražského

Vzácné sestry a milí bratři – příznivci representačního ensemble

České obce sokolské,  Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka !
Podívejte se…https://www.youtube.com/watch?v=oibPB6Ml4VM