Župa Jungmannova

Vítejte na oficiálních stránkách župy Jungmannovy

Všesokolské aktivity naleznete: https://www.sokol.eu/aktuality

Další župní informace jsou na 1.podstránce webu  info z PŽJ,OV,OS,VO


Valná hromada župy Jungmannovy dne 14.5.2022

blahopřejeme ke zvolení do čela župy Jungmannovy sestře Ing. Haně Moučkové

 


Letos slavíme významná výročí  – jedná se zejména o

160. výročí založení sokolského hnutí,

200 let od narození Jindřicha Fügnera,

160 let od vzniku prvního Tyršova tělocvičného názvosloví a

140 let od prvního sletu a průvodu Prahou.

Bratr Burian – vzdělavatel ČOS  navrhuje zvolit heslo, pod nímž bychom si připomínali 160. výročí založení Sokola, jako nejsymboličtější se mu jeví:

„Tam svět se hne, kam se síla napře!“


19.4. proběhlo slavnostní vyhlášení Sokola roku 2021

Česká obec sokolská vyhlásila v úterý 19. dubna podvečer vítěze tradiční ankety „Sokol roku“. Stal se jím držitel bronzové medaile z OH v Tokiu Alexander Choupenitch ze Sokola Brno, který získal olympijskou medaili pro Sokol po 73 letech.
Mezi mladými sportovci uspěla atletka Barbora Malíková.

Podívejte se na vysledky-sokol-roku-2021


Registrujte se do projektu „Hýbeme se hezky česky“ letos mají šanci všechny sokolské oddíly.

REGISTRACE (DO 18. 5. 2022) NA HYBEMESEHEZKYCESKY.CZ

Také pro letošní rok bude Česká republika rozdělena do 155 mikroregionů a v každém z nich odměníme tři finalisty na základě hlasování veřejnosti. Vítězný tým v každém mikroregionu obdrží podporu ve výši 15 000 korun a další dva týmy v pořadí 5 000 korun.

PRAVIDLA A PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ ČOS SŽ a T.J.SMĚRNICE č.6 2020

Župní slet se v roce 2018 plně vydařil za účasti 650 cvičenců a vzhlížíme na příští župní slet v roce 2024.

Ocenění sestry starostky

Památný den sokolstva

Milé sestry, milý bratři,

Senát Parlamentu české republiky udělal další klíčový krok k tomu, aby se Památný den sokolstva stal významným dnem české republiky. Příslušnou novelu zákona podpořil téměř jednohlasně a včetně podpisu prezidenta ČR.

Je to od horní komory Parlamentu nejen uznání toho, jak důležitý je tento památný den, připomínající násilnou likvidaci Sokola nacisty v roce 1941 pro naši organizaci, ale především, jak je jeho symbolika významná pro celý český národ a historii jeho boje za svobodu, samostatnost a demokratický charakter státu.

Mám z toho o to větší radost, že jde o společný úspěch celého našeho hnutí – nás všech. Mnoho sokolů-jednotlivců i sokolských jednot a žup aktivně oslovovalo senátory a předtím i poslance s žádostí o podporu Památného dne. Často se mi při osobních jednáních ve Sněmovně i Senátu stalo, že můj protějšek o Památném dnu již věděl například z dopisů od sokolů ze svého regionu či ze svých rodinných vazeb – dveře už byly díky tomu otevřené, přijetí o to vřelejší. Děkuji všem za to, že jsme v praxi předvedli Tyršovo heslo „Jedinec nic, celek vše“.

Ještě jednou také musím poděkovat skupině poslanců v čele s poslancem Václavem Klausem ml., kteří návrh zákona vypracovali a do Poslanecké sněmovny předložili. Mé poděkování patří i všem ostatním zákonodárcům, kteří nás, často s velkým nadšením, podpořili.

Vždy 8. října každého roku oslavíme Památný den sokolstva jako významný den ČR důstojně připomeneme památku našich sester a bratří. Je to závazek, který má naše generace vůči našim sokolským předchůdcům, a který musíme předat i generacím budoucím.

Se sokolským pozdravem Vaše

Hana Moučková
starostka České obce sokolské

Nazdar sestry a bratři!

Jak už jsem některé z Vás informoval či přesněji všichni to víte, na tuto neděli, 3. února, připadá výročí těžko vylíčitelnou brutalitou sic tragického, o to více heroického skonu do posledních chvil nezlomeného bratra Františka Pecháčka, tvůrce legendární skladby X. všesokolského sletu, kterou jsme v obměnách následně též cvičili, Přísaha republice, člena odbojového hnutí Obec sokolská v odboji, rozhodující měrou se podílející na útoku na Reinharda Heydricha, nejvýznamnějšího činu protinacistického odboje na územích podléhající Třetí řiši během II. světové války. Pohnuté závěrečné chvíle jeho příkladného života se liší, s největší pravděpodobností byl roztrhán psy dozorčích SS koncentračního tábora Mauthausen, aby byl následně, již téměř v bezvědomí, dosmýkán do plynové komory, kde byl zplynován.

Je jedním z 294 popravených aktivních účastníků operace Anthropoid, (262 24.10.1942 a 31 26.1.1943, mezi nimž byla i Pecháčkova žena Emílie), jehož jméno je uvedeno na obelisku před vstupem do pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici na Praze 2.

Za nejdůležitější považuji, abychom dostáli odkazu nezapomenutelných sester a bratří na čele s bratrem Františkem Pecháčkem!

Vděčen za Vaši vzpomínku, s bratrským pozdravem „Kdo v srdci žije-neumírá!“

bratr René, člen Sokola Pražského

Vzácné sestry a milí bratři – příznivci representačního ensemble

České obce sokolské,  Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka !
Podívejte se…https://www.youtube.com/watch?v=oibPB6Ml4VM