Župa Jungmannova

Vítejte na oficiálních stránkách župy Jungmannovy

Všesokolské aktivity naleznete: https://www.sokol.eu/aktuality

Další župní informace jsou na stránce  info z PŽJ,OV,OS,VO


Podpořte slet koupí dobrovolné sletové známky

Blíží se XVII. všesokolský slet, který bude, již tradičně, naší největší prezentací směrem k široké veřejnosti. Chceme proto, aby proběhl co nejlépe a dostál důležitosti, která je sletům dána historicky. Uvědomujeme si ale, že uspořádání tak velké akce nebude v současné době lehké.
Proto se na Vás obracíme s prosbou o pomoc.

Podpořte připravovaný slet tím, že si koupíte dobrovolnou sletovou známku v hodnotě 100 Kč, která má v roce 2022 formu elektronického certifikátu.

Známku můžete koupit ZDE.


Vážené sestry, vážení bratři,
Sokolský župní výlet se plně vydařil, konal se ve středu 28. září 2022 (státní svátek) na zříceninu hradu Valdek, SŽ Jungmannova pořádala u příležitosti 160-tého výročí založení Sokola.  Hlavní organizátorka výletu ses. Lenka Kohoutová ze T. J. Sokol Dobříš, tel. 774 210 868, případně lenka.kohoutova@sokoldobris.cz.


Letos slavíme významná výročí  

160. výročí založení sokolského hnutí,

200 let od narození Jindřicha Fügnera,

160 let od vzniku prvního Tyršova tělocvičného názvosloví a

140 let od prvního sletu a průvodu Prahou.

Bratr Burian – vzdělavatel ČOS  navrhuje zvolit heslo, pod nímž bychom si připomínali 160. výročí založení Sokola, jako nejsymboličtější se mu jeví:

„Tam svět se hne, kam se síla napře!“


Info br.Ernest – místostarosta jednoty T.J. Sokol Komárov

13. 5. 2022 proběhla vynikající Akademie jednoty 

k oslavě 120 let T. J., stuha na prapor vyhotovena vzdělavatelským  odborem. V rámci oslav 120 let existence naší jednoty se v pátek 13. května uskutečnila tělocvičná akademie, na které vystoupily dvě stovky cvičenců.

Po úvodním projevu starosty jednoty Bohuslava Ernesta promluvil starosta městyse Komárov Jaroslav Klekner. Následovalo slavnostní připnutí stuhy k 120 letům na prapor jednoty župním náčelníkem Františkem Beranem. Rovněž byl předán odznak projektu Sokolská kapka krve šesti prvodárcům naší jednoty za rok 2021. Komárovská tělocvičná jednota stále drží první místo v rámci ČOS od roku 2015 v dobrovolném dárcovství krve.

Nástup všech účinkujících s poděkování všem, kteří dorazili, ukončil oficiální program oslav. Následovalo neformální posezení k 120 letům komárovské jednoty. Ti, kdo si nestihli prohlédnout výstavu fotografií k tomuto jubileu, mají možnost od soboty 21. května 2022 navštívit Komárovské muzeum, kde bude výstava pokračovat.

Tomáš Jelen, T. J. Sokol Komárov


19.4. proběhlo slavnostní vyhlášení Sokola roku 2021

Česká obec sokolská vyhlásila v úterý 19. dubna 2022 podvečer vítěze tradiční ankety „Sokol roku“. Stal se jím držitel bronzové medaile z OH v Tokiu Alexander Choupenitch ze Sokola Brno, který získal olympijskou medaili pro Sokol po 73 letech.
Mezi mladými sportovci uspěla atletka Barbora Malíková.

Podívejte se na vysledky-sokol-roku-2021


Registrujte se do projektu „Hýbeme se hezky česky“ letos mají šanci všechny sokolské oddíly.

REGISTRACE (DO 18. 5. 2022) NA HYBEMESEHEZKYCESKY.CZ

Také pro letošní rok bude Česká republika rozdělena do 155 mikroregionů a v každém z nich odměníme tři finalisty na základě hlasování veřejnosti. Vítězný tým v každém mikroregionu obdrží podporu ve výši 15 000 korun a další dva týmy v pořadí 5 000 korun.

PRAVIDLA A PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ ČOS SŽ a T.J.SMĚRNICE č.6 2020

Župní slet se v roce 2018 plně vydařil za účasti 650 cvičenců a vzhlížíme na příští župní slet v roce 2024.

Ocenění sestry starostky

Vážené sestry, vážení bratři, v letošním roce si již počtvrté připomeneme

8. říjen – Památný den sokolstva – významný den České republiky.

Ráda bych vás jménem České obce sokolské co nejsrdečněji pozvala na pietní vzpomínku, která se při této příležitosti uskuteční v Tyršově domě dne 8. října 2022 v 15:00 hod. Letošní Památný den sokolstva proběhne v roce, kdy si připomínáme 160. výročí založení naší sokolské organizace. Nesmazatelně se zapsala do historie a jsem velmi ráda, že je v plné síle nedílnou složkou naší současnosti. V květnu letošního roku jsme si rovněž připomněli 80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha, který by se nemohl nikdy uskutečnit bez pomoci mnoha členek a členů Sokola, kteří za svoji odvahu zaplatili často cenu nejvyšší. Z jejich strany byl atentát odplatou za „Akci Sokol“, kterou Heydrich zahájil v noci ze 7. na 8. října 1941. Byli při ní systematicky zatýkáni členové vedení sokolské obce, žup i funkcionáři sokolských jednot. Celkem bylo postiženo na 1 500 sokolů. Hlavním argumentem byla skutečnost, že organizační aparát Sokola sloužil v masovém měřítku odbojovému hnutí. Dne 8. října si symbolicky připomínáme nejen pět tisícovek členek a členů Sokola, kteří položili své životy v protinacistickém odboji, a mezi nimiž bylo i na 150 spolupracovníků výsadku Anthropoid, ale i všechny sokoly, kteří padli v letech 1. světové války v řadách československých legií bojujících za vznik samostatného státu, stejně jako sokoly a sokolky z řad 3. protikomunistického odboje. Budu velmi ráda, pokud přijmete pozvání České obce sokolské a společně si 8. října připomeneme všechny naše členky a členy, kteří v pohnutých dobách našich novodobých dějin obětovali pro svou vlast své životy.

Se sokolským pozdravem            Ing. Hana Moučková

starostka České obce sokolské

Nazdar sestry a bratři!

Na 3. února, připadá výročí těžko vylíčitelnou brutalitou sic tragického, o to více heroického skonu do posledních chvil nezlomeného bratra Františka Pecháčka, tvůrce legendární skladby X. všesokolského sletu, kterou jsme v obměnách následně též cvičili, Přísaha republice, člena odbojového hnutí Obec sokolská v odboji, rozhodující měrou se podílející na útoku na Reinharda Heydricha, nejvýznamnějšího činu protinacistického odboje na územích podléhající Třetí říši během II. světové války. Pohnuté závěrečné chvíle jeho příkladného života se liší, s největší pravděpodobností byl roztrhán psy dozorčích SS koncentračního tábora Mauthausen, aby byl následně, již téměř v bezvědomí, dosmýkán do plynové komory, kde byl zplynován.

Je jedním z 294 popravených aktivních účastníků operace Anthropoid, (262 24.10.1942 a 31 26.1.1943, mezi nimž byla i Pecháčkova žena Emílie), jehož jméno je uvedeno na obelisku před vstupem do pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici na Praze 2.

Za nejdůležitější považuji, abychom dostáli odkazu nezapomenutelných sester a bratří na čele s bratrem Františkem Pecháčkem!

Vděčen za Vaši vzpomínku, s bratrským pozdravem „Kdo v srdci žije-neumírá!“  bratr René, člen Sokola Pražského

Vzácné sestry a milí bratři – příznivci representačního ensemble

České obce sokolské,  Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka !
Podívejte se…https://www.youtube.com/watch?v=oibPB6Ml4VM