Župa Jungmannova

Vítejte na oficiálních stránkách župy Jungmannovy

Všesokolské aktivity naleznete: https://www.sokol.eu/aktuality

Další župní informace jsou na 1.podstránce webu  info z PŽJ,OV,OS,VO


Valná hromada župy Jungmannovy dne 14.5.2022

blahopřejeme ke zvolení do čela župy Jungmannovy sestře Ing. Haně Moučkové

 


Letos slavíme významná výročí  – jedná se zejména o

160. výročí založení sokolského hnutí,

200 let od narození Jindřicha Fügnera,

160 let od vzniku prvního Tyršova tělocvičného názvosloví a

140 let od prvního sletu a průvodu Prahou.

Bratr Burian – vzdělavatel ČOS  navrhuje zvolit heslo, pod nímž bychom si připomínali 160. výročí založení Sokola, jako nejsymboličtější se mu jeví:

„Tam svět se hne, kam se síla napře!“


  1. br.Ernest – místostarosta jednoty T.J. Sokol Komárov

  • 13. 5. 2022 proběhla vynikající

    Akademie jednoty 

    k oslavě 120 let T. J., stuha na prapor vyhotovena vzdělavatelským  odborem

V rámci oslav 120 let existence naší jednoty se v pátek 13. května uskutečnila tělocvičná akademie, na které vystoupily dvě stovky cvičenců.

Po úvodním projevu starosty jednoty Bohuslava Ernesta promluvil starosta městyse Komárov Jaroslav Klekner. Následovalo slavnostní připnutí stuhy k 120 letům na prapor jednoty župním náčelníkem Františkem Beranem. Rovněž byl předán odznak projektu Sokolská kapka krve šesti prvodárcům naší jednoty za rok 2021. Komárovská tělocvičná jednota stále drží první místo v rámci ČOS od roku 2015 v dobrovolném dárcovství krve.

Jako první vystoupili naši nejmenší. Cvičení rodičů a dětí do tří let s padákem patří mezi jejich oblíbené činnosti. Odcizení byl název pódiové skladby starších gymnastek. Toto vystoupení získalo první místo v kategorii ART DANCE junioři na regionálním kole CZECH DANCE TOUR 2022 v Mladé Boleslavi a ve velké konkurenci šesté místo na mistrovství Čech v Chrudimi. Další velký úspěch děvčat je první místo ve Středočeském tanečním poháru. Další vystoupení rodičů a dětí, tentokrát od tří let, přiblížilo jejich rozcvičku. V následující ukázce cvičení žáků viděli přítomní využití lana v několika podobách. Dramatickou tečkou byl přetah lanem.

Původní oddíl dětského aerobiku se za poslední dva roky proměnil v taneční oddíl starších žákyň a dorostenek. Tentokrát se tato parta vrhla na zcela nový žánr – street dance a se svou pódiovou skladbou úspěšně vystoupila následující den na Sokolgymu v Plzni.

V letošním roce je do oddílu předškoláků přihlášeno 33 dětí. A protože v takovém počtu by cvičení nebylo s jednou cvičitelkou možné, pomáhají při cvičení dospělí z řad rodičů. Tak si mohou děti, rozdělené do menších skupin, vyzkoušet a naučit se více pohybových dovedností. Část toho, co se naučily, také předvedly.

V ukázkách úspěšných mini týmů gymnastek diváci zhlédli vystoupení starších žákyň – Cyberbully, mladších žákyň s názvem Víly a dorostenek s názvem Poslední sbohem. Poprvé cvičitelé vystupovali se židlemi v roce 1997. Letos se rozhodli vystupovat znovu a to na slavnou hudbu Scotta Joplina, starou právě 120 let stejně jako naše jednota. Pódiová skladba mladších gymnastek Panenky rovněž bodovala v Mladé Boleslavi na CZECH DANCE TOUR 2022 v kategorii ART DANCE děti a získala zlaté medaile. Taktéž i ve Středočeském tanečním poháru naše gymnastky obsadily první místo. „I když jsme malí i velcí, mladší i starší, chceme vám ukázat, že dokážeme táhnout za jednu obruč“ bylo mottem vystoupení mladšího žactva.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že step aerobik nahradily nové formy cvičení, mezi ženami jsou stepy stále populární. Ženy toto vystoupení secvičily již podruhé – poprvé to bylo v roce 2020, kdy byla akademie kvůli covidové pandemii zrušena. Závěrečné vystoupení žáků s prvky parkouru přiblížilo současnou a oblíbenou náplň jejich cvičebních hodin. Stejně jako v této ukázce, tak i v následující, vystoupili letošní medailisté z župního přeboru ve sportovní všestrannosti v Příbrami. Společné akrobatické řady gymnastek uzavřely celý pohybový program.

Nástup všech účinkujících s poděkování všem, kteří dorazili, ukončil oficiální program oslav. Následovalo neformální posezení k 120 letům komárovské jednoty. Ti, kdo si nestihli prohlédnout výstavu fotografií k tomuto jubileu, mají možnost od soboty 21. května 2022 navštívit Komárovské muzeum, kde bude výstava pokračovat.

Tomáš Jelen, T. J. Sokol Komárov


19.4. proběhlo slavnostní vyhlášení Sokola roku 2021

Česká obec sokolská vyhlásila v úterý 19. dubna podvečer vítěze tradiční ankety „Sokol roku“. Stal se jím držitel bronzové medaile z OH v Tokiu Alexander Choupenitch ze Sokola Brno, který získal olympijskou medaili pro Sokol po 73 letech.
Mezi mladými sportovci uspěla atletka Barbora Malíková.

Podívejte se na vysledky-sokol-roku-2021


Registrujte se do projektu „Hýbeme se hezky česky“ letos mají šanci všechny sokolské oddíly.

REGISTRACE (DO 18. 5. 2022) NA HYBEMESEHEZKYCESKY.CZ

Také pro letošní rok bude Česká republika rozdělena do 155 mikroregionů a v každém z nich odměníme tři finalisty na základě hlasování veřejnosti. Vítězný tým v každém mikroregionu obdrží podporu ve výši 15 000 korun a další dva týmy v pořadí 5 000 korun.

PRAVIDLA A PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ ČOS SŽ a T.J.SMĚRNICE č.6 2020

Župní slet se v roce 2018 plně vydařil za účasti 650 cvičenců a vzhlížíme na příští župní slet v roce 2024.

Ocenění sestry starostky

Památný den sokolstva

Milé sestry, milý bratři,

Senát Parlamentu české republiky udělal další klíčový krok k tomu, aby se Památný den sokolstva stal významným dnem české republiky. Příslušnou novelu zákona podpořil téměř jednohlasně a včetně podpisu prezidenta ČR.

Je to od horní komory Parlamentu nejen uznání toho, jak důležitý je tento památný den, připomínající násilnou likvidaci Sokola nacisty v roce 1941 pro naši organizaci, ale především, jak je jeho symbolika významná pro celý český národ a historii jeho boje za svobodu, samostatnost a demokratický charakter státu.

Mám z toho o to větší radost, že jde o společný úspěch celého našeho hnutí – nás všech. Mnoho sokolů-jednotlivců i sokolských jednot a žup aktivně oslovovalo senátory a předtím i poslance s žádostí o podporu Památného dne. Často se mi při osobních jednáních ve Sněmovně i Senátu stalo, že můj protějšek o Památném dnu již věděl například z dopisů od sokolů ze svého regionu či ze svých rodinných vazeb – dveře už byly díky tomu otevřené, přijetí o to vřelejší. Děkuji všem za to, že jsme v praxi předvedli Tyršovo heslo „Jedinec nic, celek vše“.

Ještě jednou také musím poděkovat skupině poslanců v čele s poslancem Václavem Klausem ml., kteří návrh zákona vypracovali a do Poslanecké sněmovny předložili. Mé poděkování patří i všem ostatním zákonodárcům, kteří nás, často s velkým nadšením, podpořili.

Vždy 8. října každého roku oslavíme Památný den sokolstva jako významný den ČR důstojně připomeneme památku našich sester a bratří. Je to závazek, který má naše generace vůči našim sokolským předchůdcům, a který musíme předat i generacím budoucím.

Se sokolským pozdravem Vaše

Hana Moučková
starostka České obce sokolské

Nazdar sestry a bratři!

Jak už jsem některé z Vás informoval či přesněji všichni to víte, na tuto neděli, 3. února, připadá výročí těžko vylíčitelnou brutalitou sic tragického, o to více heroického skonu do posledních chvil nezlomeného bratra Františka Pecháčka, tvůrce legendární skladby X. všesokolského sletu, kterou jsme v obměnách následně též cvičili, Přísaha republice, člena odbojového hnutí Obec sokolská v odboji, rozhodující měrou se podílející na útoku na Reinharda Heydricha, nejvýznamnějšího činu protinacistického odboje na územích podléhající Třetí řiši během II. světové války. Pohnuté závěrečné chvíle jeho příkladného života se liší, s největší pravděpodobností byl roztrhán psy dozorčích SS koncentračního tábora Mauthausen, aby byl následně, již téměř v bezvědomí, dosmýkán do plynové komory, kde byl zplynován.

Je jedním z 294 popravených aktivních účastníků operace Anthropoid, (262 24.10.1942 a 31 26.1.1943, mezi nimž byla i Pecháčkova žena Emílie), jehož jméno je uvedeno na obelisku před vstupem do pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici na Praze 2.

Za nejdůležitější považuji, abychom dostáli odkazu nezapomenutelných sester a bratří na čele s bratrem Františkem Pecháčkem!

Vděčen za Vaši vzpomínku, s bratrským pozdravem „Kdo v srdci žije-neumírá!“

bratr René, člen Sokola Pražského

Vzácné sestry a milí bratři – příznivci representačního ensemble

České obce sokolské,  Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka !
Podívejte se…https://www.youtube.com/watch?v=oibPB6Ml4VM