Župa Jungmannova

Vítejte na oficiálních stránkách župy Jungmannovy

ŽUPNÍ SLET 2024 – Jednoznačný úspěch 

PŽJ děkuje Sokolu Komárov a předsednictvu ŽJ a všem činovníkům a sponzorům,

kteří se aktivně účastnili na organizaci a perfektním průběhu Župního sletu.

Na podstránce župní slet je uvedena zpráva o jeho konání z dodaných materiálů.


Všesokolské aktivity naleznete: https://www.sokol.eu/aktuality


SLETOVÁ ŠTAFETA se VYDAŘILA !!!

Sestra Lenka Kohoutová perfektně připravila župní sletovou štafetu

 

28. září 2023 u hradu Valdek nedaleko Hořovic. Slavnostní zahájení bylo ve 13.00 hodin.

Zástupci jednotlivých T.J. předali stuhy a sletová poselství.  U hradu Valdek bylo připraveno občerstvení. K Valdeku přišli, přijeli, nebo přiběhli účastníci z různých směrů. Dva hlavní směry byly organizovány z Komárova  a z Jinců.

Sletová štafeta Poselství župa Jungmannova

Sletové poselství a jednu stuhu T.J. předaly ve čtvrtek 28. září na Valdeku pověřené osobě za župu, která předají v neděli 1. října všechny stuhy ze župy a všechna poselství ze župy v Tyršově domě na slavnostním setkání Sletové štafety. Druhou stuhu připevnila na Valdeku na župní štafetový kolík a ta bude vystavena v župní kanceláři.

Moc děkuji.                                      Lenka Kohoutová


SLET 2024

Nazdar sestry a bratři,

v příloze zasíláme odkaz na video z pracovního předvedení sletových skladeb.

Odkaz na video přikládáme: https://drive.google.com/file/d/1tfC0tzVibAiB5qxXHj0rkY30B1AStFSd/view?usp=share_link

Stáhněte si tabulku župních vedoucích sletových skladeb

župní_vedoucí_sl.skladeb.2024_03_20

VÝZVA DO NAŠICH T.J.      –        Vážené sestry a vážení bratři,

Obracíme se na Vás a vyzýváme Vás k zapojení do nácviku sletových  skladeb.

Pokud budete potřebovat poradit, obraťte se přímo na nás nebo přes župní kancelář.

Věříme, že se připojíte.      Zuzka Sauerová  a  František Beran


SOKOL ROKU 2023 – další info na sokol.eu

================================================

Župní informace jsou na stránce  info z PŽJ,OV,OS, VO


PRAVIDLA A PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ ČOS SŽ a T.J.SMĚRNICE č.6 2020

Připomínka sletu 2018

Župní slet se vydařil za účasti 650 cvičenců

 


Organizační aktuality

  12. 04. 2024

Josef Těšitel dnes (12. dubna) rezignoval na post jednatele, člena předsednictva i výboru České obce sokolské (ČOS). O svém odstoupení informoval dnešní mimořádné zasedání Předsednictva ČOS.

„Po zralé úvaze a vzájemné domluvě s Martinem Chlumským jsme dospěli k závěru, že po osmi letech ve funkci jednatele skončím. Myslím, že za tu dobu jsem pro náš spolek odvedl kus práce. Odchod jsem avizoval už loni a věřím, že tento krok napomůže situaci v Sokole zklidnit, což je nyní před sletem naprosto zásadní,“ uvedl Těšitel, který byl členem Předsednictva ČOS od roku 2001.

„Rád bych bratru Josefu Těšiteli poděkoval za jeho dlouholetou a obětavou práci pro Českou obec sokolskou. Jeho rozhodnutí respektuji,“ řekl Martin Chlumský, 1. místostarosta ČOS, který je pověřen vedením spolku.

Na nadcházejícím Výboru ČOS v sobotu 27. dubna se nový jednatel volit nebude, protože se návrhy na kandidáty podle vnitřních směrnic mohou podávat nejpozději měsíc před Výborem ČOS. Dočasně pověřenou osobou s podpisovým právem jednatele bude do dalšího výboru náčelník ČOS a člen předsednictva Petr Svoboda, o čemž rozhodlo Předsednictvo ČOS.

Těšitel bude do XVII. všesokolského sletu dále zodpovídat za materiální zajištění účastníků sletu (cvičebních úborů, sletového náčiní a nářadí) a zůstane členem sletového týmu.

Aktualita    11. 04. 2024

Martin Chlumský je jediným kandidátem na post starosty České obce sokolské (ČOS). Vyplývá to z kandidátní listiny pro dovolbu členů Předsednictva ČOS pro řádné zasedání Výboru ČOS, které se uskuteční v sobotu 27. dubna 2024. Celkem se přihlásilo pět kandidátů, zbylí čtyři se ucházejí o další posty v předsednictvu. Všichni budou zvoleni do roku 2025, kdy se uskuteční volební Sjezd ČOS. Návrh zveřejnila Kandidátní komise ČOS.

Současný 1. místostarosta ČOS Chlumský je pověřen vedením spolku od začátku března, kdy na mimořádném Výbor ČOS na post po 13 letech rezignovala Hana Moučková. Chlumský po zasedání avizoval, že se bude o funkci starosty ucházet. „Jsem sokolem od svých osmi let a cvičitelé nás vždycky učili, že se nemáme bát přijímat odpovědnost. Věřím, že mám Sokolu co nabídnout a pomoci se zdárným průběhem nadcházejícího XVII. všesokolského sletu,“ řekl Chlumský.

Pokud získá Chlumský nadpoloviční většinu hlasů přítomných delegátů, bude se volit i 1. místostarosta. O tuto pozici se ucházejí Miroslav Kroc (Sokol Stupno) a Peter Szenasy (Sokol Křivoklát). V případě, že by se Kroc stal 1. místostarostou, bude se volit i místostarosta a v návrhu pro dovolbu zůstane kandidátkou Kamila Šrolerová (Sokol Maxičky). Pokud bude prvním místostarostou Szenasy, Kroc zůstane místostarostou a Šrolerová bude usilovat o jedno místo v předsednictvu společně s Jaroslavem Postlem (Sokol Nová Ves u Chrastavy).

Přehled kandidátů:

Návrh pro dovolbu starosty ČOS:

  • br. Mgr. Martin Chlumský Dis. (Sokol Libeň)

V případě, že by se zvolením starosty ČOS uvolnila funkce 1. místostarosty, bude následovat dovolba na tuto uvolněnou funkci:

Návrh pro dovolbu 1. místostarosty ČOS:

  • br. Ing. Mgr.  Miroslav Kroc (Sokol Stupno)
  • br. Peter Szenasy (Sokol Křivoklát)

Návrh pro případnou dovolbu místostarosty Předsednictva ČOS:

  • br. Ing. Mgr.  Miroslav Kroc (Sokol Stupno)
  • ses. Mgr. Kamila Šrolerová (Sokol Maxičky)

Návrh pro dovolbu člena Předsednictva ČOS:

  • br. Ing. Mgr.  Miroslav Kroc (Sokol Stupno)
  • br. Bc. Jaroslav Postl (Sokol Nová Ves u Chrastavy)
  • ses. Mgr. Kamila Šrolerová (Sokol Maxičky)

Zasedal mimořádný Výbor ČOS

  1. 03. 2024

Vedením České obce sokolské (ČOS) je dočasně pověřen její první místostarosta Martin Chlumský. Sokol povede minimálně do 27. dubna, kdy se na řádném Výboru ČOS uskuteční volba nového starosty. Jde o vyústění situace po odhalení bankovního a úvěrového podvodu na ústředí ČOS z konce ledna. Proto byl svolán mimořádný Výboru ČOS, na kterém v sobotu 9. 3. po 13 letech ve funkci odstoupila Hana Moučková z pozice starostky a členky Předsednictva ČOS. Vedení na zasedání informovalo členy Výboru ČOS o okolnostech kauzy a o všech právních krocích, které podniklo k minimalizaci škod. Speciální komise zvolená Výborem ČOS vypíše zadání a vybere zhotovitele forenzního auditu hospodaření ústředí ČOS.

„Naším jednoznačným cílem je obnovit důvěru členské základny, veřejnosti a našich partnerů, ať už státních ze samosprávy nebo i partnerů, se kterými spolupracujeme. Věřím, že se nám podaří pochybnosti brzy rozptýlit a že se situace rychle zklidní,“ řekl Martin Chlumský po sedmihodinovém Výboru ČOS.

Chlumský, který v ČOS pracuje 11 let jako ředitel Ústřední školy ČOS a je prvním místostarostou od roku 2022, je mimo jiné pověřen aktivně postupovat v minimalizaci finančních i reputačních škod. Snaží se komunikovat maximálně otveřeně a připravuje na webu sokol.eu speciální odkaz, na kterém budou souhrnné informace o všech krocích vedení ČOS.

Na jednání Výboru ČOS, který je nejvyšším orgánem spolku v období mezi sjezdy, si Předsednictvo ČOS řeklo o důvěru: „Je před námi velká akce postavená na důvěře lidí. Věříme, že přípravy zvládneme a slet dopadne skvěle,“ vysvětlil důvody tohoto kroku náčelník Petr Svoboda. V hlasování o důvěře získalo 11 členů předsednictva podporu s převážnou většinou hlasů. Příští Výbor ČOS tak bude volit starostu a dovolí členy předsednictva. Kandidáty ze současného Výboru ČOS můžou členové, jednoty či župy nahlásit 30 dnů před řádným Výborem ČOS.

Důležitým krokem bylo zvolení pětičlenné komise, která je složená ze tří zástupců výboru ČOS, člena předsednictva a Rozhodčí komise a hlas poradní má člen Kontrolní komise a vedoucí finančního oddělení ČOS. Komise zasedla hned po skončení výboru a co nejrychleji zadá a vybere zhotovitele forenzního auditu. „Výsledky budou důležitým vzkazem i samosprávám a partnerům, že dokážeme s jejich prostředky nakládat,“ řekl Martin Chlumský. Zároveň bude v ústředí ČOS zaveden elektronický systém kontroly řízení plateb.

Svoboda v průběhu jednání členy výboru ujistil, že přípravy na XVII. všesokolský slet jsou zajištěny, včetně klíčových míst, jakými jsou stadion Fortuna Arena v Edenu pro hromadné skladby či O2 Arena pro Sokol Gala. Dobrá zpráva přišla i z Národní sportovní agentury. „Obdrželi jsme rozhodnutí o přidělení státní dotace na slet, což je úžasná věc a za jejich podporu jsme v tomto náročném období vděčni. Zároveň to ukazuje, že jsme pro NSA stále důvěryhodný partner,“ ujistil Svoboda, že o loni vládou přislíbenou pomoc na slet by Sokol neměl přijít.

Výbor ČOS neschválil návrh, aby Předsednictvo ČOS připravilo pro řádné zasedání Výboru ČOS svolání mimořádného sjezdu ČOS. Hlavním důvodem je, že volební období by bylo na necelý rok do řádného sjezdu v roce 2025. Obnášelo by to v náročném období uspořádání valných hromad tělocvičných jednot a žup.

Výbor ČOS uložil Předsednictvu ČOS odvolat Hanu Moučkovou ze všech funkcí v subjektech mimo ČOS, ve kterých zastupuje zájmy ČOS. Na závěr jednání Výbor ČOS mimo jiné schválil také návrh, že stojí za sokoly v zahraničí a podnikne veškeré kroky k pomoci vyřešení situace Světového svazu sokolstva. Dále ukládá zástupcům Předsednictva ČOS ve Světovém svazu sokolstva (SSS) iniciovat audit hospodaření Světového svazu sokolstva a Předsednictvu ČOS ukládá provést audit finančních toků mezi ČOS a SSS. Rovněž ukládá Předsednictvu ČOS dát podnět policii ČR k prošetření možné účasti jiných osob na jednání bývalé zaměstnankyně E. C.

Personální změny ve vedení ČOS

Hana Moučková oznámila svoji rezignaci hned v úvodu mimořádného zasedání Výboru ČOS. „Čtvrt století jsem věnovala službě Sokolu, z toho třináct let v pozici starostky, a nyní jsme se ocitli v situaci, kterou si nikdo z nás nedokázal představit. Ráda bych zopakovala, že cítím morální zodpovědnost, ale jsem stejně podvedena jako kolegové z Předsednictva ČOS, Kontrolní a Rozpočtové komise, finančního a personálního oddělení. Pevně věřím, že tento krok situaci zklidní a ČOS bude mít klid na přípravu XVII. všesokolského sletu,“ řekla Moučková a dodala: „Toto rozhodnutí jsem zvažovala od samého začátku, ale jsem přesvědčena, že rezignace obratem nebyla na místě a pro fungování Sokola dobrá. Bylo potřeba neprodleně učinit zásadní právní kroky k minimalizaci škod. Nechtěla jsem, aby bylo vedení paralyzované a čekalo se na mimořádný Výbor, který rozhodne, co dál. Věřte, že by to bylo pro mě osobně daleko jednodušší, ale pro Sokol by to nebylo dobré. Všem bych chtěla poděkovat za důvěru z minulých let, projevy podpory v posledních dnech a věřím, že Sokol vyjde z této kauzy silnější.“

„Chtěl bych poděkovat sestře Haně Moučkové za 25 let její činnosti v ústředí ČOS a třináct let v pozici starostky. Za to si zaslouží respekt. Je potřeba oddělit, co se děje v současnosti a úspěšnou minulost. Jejího rozhodnutí si vážíme,“ řekl Martin Chlumský.

Funkci ředitele Kanceláře ČOS se rozhodl opustit Marek Tesař, mimo jiné iniciátor strategie Sokol 2030, ke které patří nová vizuální tvář spolku. Tesaře dlouhodobě trápí atmosféra, která ve spolku panuje. „A jak na práci ústředí pohlíží část členstva. Hlavní důvody tohoto rozhodnutí ale spočívají v současném chování ke starostce, nebojím se říct lynči. Chci zdůraznit, že naprosto rozumím zděšení a rozladění, které panuje v jednotách a mezi členy, mám pochopení pro kritiku, ale forma reakcí je za hranou. Jsem přesvědčen, že si starostka, která obětovala část života ve prospěch Sokola, zaslouží respekt. A toho se jí nedostává. Byl jsem součástí jejího týmu, všichni členové mě tak vnímají, byla nám oporou v realizovaných změnách, projektech, a proto také odejdu z vedení ČOS s ní,“ vysvětlil Tesař, který byl ve funkci ředitele Kanceláře ČOS sedm let.

Tesař zůstane členem sletového týmu a na externí bázi pomůže s marketingem a komunikací sletu, což jednohlasně odsouhlasilo Předsednictvo ČOS. „Jsem moc rád, že se nám ho podařilo přesvědčit, aby do konce sletu zůstal členem organizačního týmu na externí bázi a pomohl nám s marketingem a komunikací. Jde o jednoho z nejlepších expertů v tomto oboru u nás,“ vysvětlil Chlumský.

O kauze

Koncem ledna vyšlo najevo, že se ústředí ČOS stalo obětí bankovního a úvěrového podvodu, kterého se dopustila zaměstnankyně, asistentka sekretariátu starostky. Ta se v okamžiku zahájení vyšetřování nejspíše spáchala v Tyršově domě sebevraždu. Výbor ČOS byl informován, že dle dosavadních zjištění ČOS se škoda pohybuje okolo 46 milionů korun. Největší část zcizených prostředků v objemu cca 36 mil. Kč pochází z úvěrových smluv, které byly uzavřeny bez souhlasu a autorizace Předsednictva ČOS a nebyly vedeny v účetnictví spolku. Další část byla například rozpočtová rezerva (cca 6 mil. Kč) či jistina složená nájemci Tyršova domu (cca 3,5 mil. Kč). Jednalo se o prostředky na samostatných účtech, které ČOS nevyužívá pro běžný provoz.

Kauza se nedotýká činnosti jednot, které mají samostatné rozpočty.

8. říjen – Památný den sokolstva – významný den České republiky.

Milé sestry, milí bratři,

stejně jako v minulých letech Vám posíláme několik, věříme, že užitečných, tipů a rad, které Vám pomohou s organizací Památného dne sokolstva. I když připadá letošní 8. říjen na neděli, byli bychom rádi, aby si památku sokolských obětí připomnělo co nejvíc našich spoluobčanů, aby datum 8. 10. opravdu patřilo Sokolu.

Připomeňme si 8. října společně všechny, kdo se za uplynulých 161 let existence Sokola nesmazatelně zapsali do historie našeho hnutí. Dne 8. října si symbolicky připomínáme nejen pět tisícovek sokolů a sokolek, kteří položili své životy v protinacistickém odboji, a mezi nimiž bylo i na 150 spolupracovníků výsadku Anthropoid podílejících se na přípravách atentátu na Reinharda Heydricha, ale i všechny sokoly, kteří padli v letech 1. světové války v řadách československých legií bojujících za vznik samostatného státu, stejně jako sokoly a sokolky z řad 3. protikomunistického odboje. I díky jejich oběti může dnes naše organizace připravovat již XVII. všesokolský slet, který se uskuteční v příštím roce.

V minulých letech se velmi osvědčilo například vyvěšení sokolských vlajek na budovy státních a krajských úřadů nebo radnic, stejně jako umístění sokolských vlaječek na prostředky veřejné dopravy. Přinášíme Vám několik rad, jak toho dosáhnout i ve vašem regionu a zviditelnit tak nejen Památný den sokolstva, ale i spolek jako takový.

Tento newsletter posíláme do žup i jednot. Přesto prosíme zástupce žup, aby se ujistili, že o něm v jejich jednotách vědí.

Michal Burian
vzdělavatel České obce sokolské

starostka České obce sokolské

Nazdar sestry a bratři!

Na 3. února, připadá výročí těžko vylíčitelnou brutalitou sic tragického, o to více heroického skonu do posledních chvil nezlomeného bratra Františka Pecháčka, tvůrce legendární skladby X. všesokolského sletu, kterou jsme v obměnách následně též cvičili, Přísaha republice, člena odbojového hnutí Obec sokolská v odboji, rozhodující měrou se podílející na útoku na Reinharda Heydricha, nejvýznamnějšího činu protinacistického odboje na územích podléhající Třetí říši během II. světové války. Pohnuté závěrečné chvíle jeho příkladného života se liší, s největší pravděpodobností byl roztrhán psy dozorčích SS koncentračního tábora Mauthausen, aby byl následně, již téměř v bezvědomí, dosmýkán do plynové komory, kde byl zplynován.

Je jedním z 294 popravených aktivních účastníků operace Anthropoid, (262 24.10.1942 a 31 26.1.1943, mezi nimž byla i Pecháčkova žena Emílie), jehož jméno je uvedeno na obelisku před vstupem do pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici na Praze 2.

Za nejdůležitější považuji, abychom dostáli odkazu nezapomenutelných sester a bratří na čele s bratrem Františkem Pecháčkem!

Vděčen za Vaši vzpomínku, s bratrským pozdravem „Kdo v srdci žije-neumírá!“  bratr René, člen Sokola Pražského

Vzácné sestry a milí bratři – příznivci representačního ensemble

České obce sokolské,  Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka !
Podívejte se…https://www.youtube.com/watch?v=oibPB6Ml4VM