Župa Jungmannova

Vítejte na oficiálních stránkách župy Jungmannovy

Všesokolské aktivity a slet 2024 naleznete: https://www.sokol.eu/aktuality


SLET 2024

Nazdar sestry a bratři,

v příloze zasíláme odkaz na video z pracovního předvedení sletových skladeb.

Odkaz na video přikládáme: https://drive.google.com/file/d/1tfC0tzVibAiB5qxXHj0rkY30B1AStFSd/view?usp=share_link

Stáhněte si tabulku župních vedoucích sletových skladeb

župní_vedoucí_sl.skladeb.2024_03_20

 


VÝZVA DO NAŠICH TJ.

Vážené sestry a vážení bratři,

Vzhledem k tomu, že se nám blíží  sletový rok 2024 tak k nácviku sletových  skladeb se k 15.2.2023 přihlásilo již 7 mimo jiné

TJ. Komárov,Příbram,Dobříš,Dobřichovice,Černošice,Horoměřice.

Proto se na Vás obracíme a vyzýváme Vás k zapojení se.

Pokud budete potřebovat poradit, obraťte se přímo na nás nebo přes župní kancelář.

Věříme, že se připojíte.      Zuzka Sauerová  a  František Beran

============================================

VIDEO z prestižní akce SOKOL ROKU

https://youtu.be/ZpYFNTbvQe0

================================================

Další župní informace jsou na stránce  info z PŽJ,OV,OS, VO


Společné foto vyslanců jednot na VH župy 2023


 

PRAVIDLA A PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ ČOS SŽ a T.J.SMĚRNICE č.6 2020

Župní slet se v roce 2018 plně vydařil za účasti 650 cvičenců a vzhlížíme příští župní slet

Ocenění sestry starostky

Vážené sestry, vážení bratři, v letošním roce si již počtvrté připomeneme

8. říjen – Památný den sokolstva – významný den České republiky.

Ráda bych vás jménem České obce sokolské co nejsrdečněji pozvala na pietní vzpomínku, která se při této příležitosti uskuteční v Tyršově domě dne 8. října 2022 v 15:00 hod. Letošní Památný den sokolstva proběhne v roce, kdy si připomínáme 160. výročí založení naší sokolské organizace. Nesmazatelně se zapsala do historie a jsem velmi ráda, že je v plné síle nedílnou složkou naší současnosti. V květnu letošního roku jsme si rovněž připomněli 80. výročí atentátu na Reinharda Heydricha, který by se nemohl nikdy uskutečnit bez pomoci mnoha členek a členů Sokola, kteří za svoji odvahu zaplatili často cenu nejvyšší. Z jejich strany byl atentát odplatou za „Akci Sokol“, kterou Heydrich zahájil v noci ze 7. na 8. října 1941. Byli při ní systematicky zatýkáni členové vedení sokolské obce, žup i funkcionáři sokolských jednot. Celkem bylo postiženo na 1 500 sokolů. Hlavním argumentem byla skutečnost, že organizační aparát Sokola sloužil v masovém měřítku odbojovému hnutí. Dne 8. října si symbolicky připomínáme nejen pět tisícovek členek a členů Sokola, kteří položili své životy v protinacistickém odboji, a mezi nimiž bylo i na 150 spolupracovníků výsadku Anthropoid, ale i všechny sokoly, kteří padli v letech 1. světové války v řadách československých legií bojujících za vznik samostatného státu, stejně jako sokoly a sokolky z řad 3. protikomunistického odboje. Budu velmi ráda, pokud přijmete pozvání České obce sokolské a společně si 8. října připomeneme všechny naše členky a členy, kteří v pohnutých dobách našich novodobých dějin obětovali pro svou vlast své životy.

Se sokolským pozdravem            Ing. Hana Moučková

starostka České obce sokolské

Nazdar sestry a bratři!

Na 3. února, připadá výročí těžko vylíčitelnou brutalitou sic tragického, o to více heroického skonu do posledních chvil nezlomeného bratra Františka Pecháčka, tvůrce legendární skladby X. všesokolského sletu, kterou jsme v obměnách následně též cvičili, Přísaha republice, člena odbojového hnutí Obec sokolská v odboji, rozhodující měrou se podílející na útoku na Reinharda Heydricha, nejvýznamnějšího činu protinacistického odboje na územích podléhající Třetí říši během II. světové války. Pohnuté závěrečné chvíle jeho příkladného života se liší, s největší pravděpodobností byl roztrhán psy dozorčích SS koncentračního tábora Mauthausen, aby byl následně, již téměř v bezvědomí, dosmýkán do plynové komory, kde byl zplynován.

Je jedním z 294 popravených aktivních účastníků operace Anthropoid, (262 24.10.1942 a 31 26.1.1943, mezi nimž byla i Pecháčkova žena Emílie), jehož jméno je uvedeno na obelisku před vstupem do pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici na Praze 2.

Za nejdůležitější považuji, abychom dostáli odkazu nezapomenutelných sester a bratří na čele s bratrem Františkem Pecháčkem!

Vděčen za Vaši vzpomínku, s bratrským pozdravem „Kdo v srdci žije-neumírá!“  bratr René, člen Sokola Pražského

Vzácné sestry a milí bratři – příznivci representačního ensemble

České obce sokolské,  Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka !
Podívejte se…https://www.youtube.com/watch?v=oibPB6Ml4VM