Župa Jungmannova

Vítejte na oficiálních stránkách župy Jungmannovy

Všesokolské aktivity a slet 2024 naleznete: https://www.sokol.eu/aktuality


SLETOVÁ ŠTAFETA

Sestra Lenka Kohoutová intenzivně připravuje župní sletovou štafetu:

Župní sletová štafeta se uskuteční ve čtvrtek 28. září 2023 u hradu Valdek nedaleko Hořovic. Slavnostní zahájení bude ve 13.00 hodin.

V tomto čase také předají zástupci jednotlivých T.J. stuhy a sletová poselství.  U hradu Valdek bude připraveno stejně jako loni  občerstvení. K Valdeku přijdou, přijedou, nebo přiběhnou účastníci z různých směrů. Dva hlavní směry budou organizovány z Komárova  a z Jinců.
Z Komárova od sokolovny bude odchod v 10.30 hodin.
Z Jinců od vlakové zastávky se bude odcházet v 9.15 hodin (po příjezdu vlaku od Příbrami).

Sletová štafeta Poselství župa Jungmannova

Informace ke Sletové štafetě 2023.

T.J. naší župy, které se přihlásily do projektu BeActive Sokol spolu v pohybu, by měly co nejdříve obdržet od Odboru všestrannosti ČOS štafetový kolík a stuhu. Tento štafetový kolík se stuhou si ponechají.
Tělocvičné jednoty, které se do tohoto projektu nepřihlásily, štafetový kolík ani stuhu neobdrží (mohou použít štafetový kolík z dřívějších sletových štafet, nebo jakýkoliv jiný).
1. V týdnu od 23. do 30. září bude probíhat v jednotlivých tělocvičných jednotách program ke Sletové štafetě 2023. Je na rozhodnutí každé T.J., jaký program si připraví.

  1. Župní sletová štafeta se uskuteční ve čtvrtek 28. září 2023 u hradu Valdek nedaleko Hořovic. Slavnostní zahájení bude ve 13.00 hodin.

Jestli v průběhu cesty dojde k různým hříčkám, štafetovým běhům atd… záleží na počtu účastníků, chuti si zpestřit cestu a také na  počasí.
3. Každá T.J. připraví sletové poselství a dvě stuhy. Sletové poselství a jednu stuhu předá ve čtvrtek 28. září na Valdeku pověřené osobě za župu, která předá v neděli 1. října všechny stuhy ze župy a všechna poselství ze župy v Tyršově domě na slavnostním setkání Sletové štafety. Druhou stuhu připevní na Valdeku na župní štafetový kolík a ta bude vystavena v župní kanceláři.

  1. Pokud budete připravovat plakátek, tak použijte formulář, který je v příloze.
  2. Rozměry stuhy: šířka  5-10 cm, doporučuji 8 cm, délka 50-70 cm, doporučuji 70 cm. Stuha by měla být opatřena karabinkou, nebo háčkem, nebo něčím jiným, aby se mohla připevnit na kroužek u štafetového kolíku.
  3. Sletové poselství prosím, napište, nebo nakreslete 😊 do vzorového formuláře, který je přiložen k tomuto e-mailu.

Do 5. října mi prosím na adresu (lenka.kohoutova@sokoldobris.cz) pošlete krátké info o akcích, které jste ke Sletové štafetě uskutečnili.  Počet účastníků a 1 – 2 fotografie. Také info: zda se vaše T.J. přihlásila do projektu BeActive Sokol spolu v pohybu, a v jakém počtu jste se zúčastnili Župní sletové štafety 28. září na Valdeku.

Moc děkuji. Těším se na setkání na Valdeku                          Lenka Kohoutová


SLET 2024

Nazdar sestry a bratři,

v příloze zasíláme odkaz na video z pracovního předvedení sletových skladeb.

Odkaz na video přikládáme: https://drive.google.com/file/d/1tfC0tzVibAiB5qxXHj0rkY30B1AStFSd/view?usp=share_link

Stáhněte si tabulku župních vedoucích sletových skladeb

župní_vedoucí_sl.skladeb.2024_03_20

 

VÝZVA DO NAŠICH T.J.      –        Vážené sestry a vážení bratři,

Obracíme se na Vás a vyzýváme Vás k zapojení do nácviku sletových  skladeb.

Pokud budete potřebovat poradit, obraťte se přímo na nás nebo přes župní kancelář.

Věříme, že se připojíte.      Zuzka Sauerová  a  František Beran


VIDEO z prestižní akce OS ČOS – SOKOL ROKU

https://youtu.be/ZpYFNTbvQe0

================================================

Další župní informace jsou na stránce  info z PŽJ,OV,OS, VO


Společné foto vyslanců jednot na VH župy 2023


 

PRAVIDLA A PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ ČOS SŽ a T.J.SMĚRNICE č.6 2020

Župní slet se v roce 2018 plně vydařil za účasti 650 cvičenců a vzhlížíme příští župní slet

Ocenění sestry starostky

8. říjen – Památný den sokolstva – významný den České republiky.

Milé sestry, milí bratři,

stejně jako v minulých letech Vám posíláme několik, věříme, že užitečných, tipů a rad, které Vám pomohou s organizací Památného dne sokolstva. I když připadá letošní 8. říjen na neděli, byli bychom rádi, aby si památku sokolských obětí připomnělo co nejvíc našich spoluobčanů, aby datum 8. 10. opravdu patřilo Sokolu.

Připomeňme si 8. října společně všechny, kdo se za uplynulých 161 let existence Sokola nesmazatelně zapsali do historie našeho hnutí. Dne 8. října si symbolicky připomínáme nejen pět tisícovek sokolů a sokolek, kteří položili své životy v protinacistickém odboji, a mezi nimiž bylo i na 150 spolupracovníků výsadku Anthropoid podílejících se na přípravách atentátu na Reinharda Heydricha, ale i všechny sokoly, kteří padli v letech 1. světové války v řadách československých legií bojujících za vznik samostatného státu, stejně jako sokoly a sokolky z řad 3. protikomunistického odboje. I díky jejich oběti může dnes naše organizace připravovat již XVII. všesokolský slet, který se uskuteční v příštím roce.

V minulých letech se velmi osvědčilo například vyvěšení sokolských vlajek na budovy státních a krajských úřadů nebo radnic, stejně jako umístění sokolských vlaječek na prostředky veřejné dopravy. Přinášíme Vám několik rad, jak toho dosáhnout i ve vašem regionu a zviditelnit tak nejen Památný den sokolstva, ale i spolek jako takový.

Tento newsletter posíláme do žup i jednot. Přesto prosíme zástupce žup, aby se ujistili, že o něm v jejich jednotách vědí.

Michal Burian
vzdělavatel České obce sokolské

starostka České obce sokolské

Nazdar sestry a bratři!

Na 3. února, připadá výročí těžko vylíčitelnou brutalitou sic tragického, o to více heroického skonu do posledních chvil nezlomeného bratra Františka Pecháčka, tvůrce legendární skladby X. všesokolského sletu, kterou jsme v obměnách následně též cvičili, Přísaha republice, člena odbojového hnutí Obec sokolská v odboji, rozhodující měrou se podílející na útoku na Reinharda Heydricha, nejvýznamnějšího činu protinacistického odboje na územích podléhající Třetí říši během II. světové války. Pohnuté závěrečné chvíle jeho příkladného života se liší, s největší pravděpodobností byl roztrhán psy dozorčích SS koncentračního tábora Mauthausen, aby byl následně, již téměř v bezvědomí, dosmýkán do plynové komory, kde byl zplynován.

Je jedním z 294 popravených aktivních účastníků operace Anthropoid, (262 24.10.1942 a 31 26.1.1943, mezi nimž byla i Pecháčkova žena Emílie), jehož jméno je uvedeno na obelisku před vstupem do pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici na Praze 2.

Za nejdůležitější považuji, abychom dostáli odkazu nezapomenutelných sester a bratří na čele s bratrem Františkem Pecháčkem!

Vděčen za Vaši vzpomínku, s bratrským pozdravem „Kdo v srdci žije-neumírá!“  bratr René, člen Sokola Pražského

Vzácné sestry a milí bratři – příznivci representačního ensemble

České obce sokolské,  Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka !
Podívejte se…https://www.youtube.com/watch?v=oibPB6Ml4VM