Župa Jungmannova

Zpřísnění pravidel proti COVIDU

PRAVIDLA A PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ

FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ ČOS SŽ a T.J.SMĚRNICE č.6 2020

Župní slet se vydařil s plnou parádou za účasti 650 cvičenců.

Ocenění sestry starostky

Památný den sokolstva

Milé sestry, milý bratři,

Senát Parlamentu české republiky udělal další klíčový krok k tomu, aby se Památný den sokolstva stal významným dnem české republiky. Příslušnou novelu zákona podpořil téměř jednohlasně a nechybí poslední krok, a tím je podpis prezidenta ČR.

Je to od horní komory Parlamentu nejen uznání toho, jak důležitý je tento památný den, připomínající násilnou likvidaci Sokola nacisty v roce 1941 pro naši organizaci, ale především, jak je jeho symbolika významná pro celý český národ a historii jeho boje za svobodu, samostatnost a demokratický charakter státu.

Mám z toho o to větší radost, že jde o společný úspěch celého našeho hnutí – nás všech. Mnoho sokolů-jednotlivců i sokolských jednot a žup aktivně oslovovalo senátory a předtím i poslance s žádostí o podporu Památného dne. Často se mi při osobních jednáních ve Sněmovně i Senátu stalo, že můj protějšek o Památném dnu již věděl například z dopisů od sokolů ze svého regionu či ze svých rodinných vazeb – dveře už byly díky tomu otevřené, přijetí o to vřelejší. Děkuji všem za to, že jsme v praxi předvedli Tyršovo heslo „Jedinec nic, celek vše“.

Ještě jednou také musím poděkovat skupině poslanců ODS v čele s poslancem Václavem Klausem ml., kteří návrh zákona vypracovali a do Poslanecké sněmovny předložili. Mé poděkování patří i všem ostatním zákonodárcům, kteří nás, často s velkým nadšením, podpořili.

Věřím, že vždy 8. října každého roku oslavíme Památný den sokolstva jako významný den ČR důstojně připomeneme památku našich sester a bratří. Je to závazek, který má naše generace vůči našim sokolským předchůdcům, a který musíme předat i generacím budoucím.

Se sokolským pozdravem Vaše

Hana Moučková
starostka České obce sokolské

Nazdar sestry a bratři!

Jak už jsem některé z Vás informoval či přesněji všichni to víte, na tuto neděli, 3. února, připadá výročí těžko vylíčitelnou brutalitou sic tragického, o to více heroického skonu do posledních chvil nezlomeného bratra Františka Pecháčka, tvůrce legendární skladby X. všesokolského sletu, kterou jsme v obměnách následně též cvičili, Přísaha republice, člena odbojového hnutí Obec sokolská v odboji, rozhodující měrou se podílející na útoku na Reinharda Heydricha, nejvýznamnějšího činu protinacistického odboje na územích podléhající Třetí řiši během II. světové války. Pohnuté závěrečné chvíle jeho příkladného života se liší, s největší pravděpodobností byl roztrhán psy dozorčích SS koncentračního tábora Mauthausen, aby byl následně, již téměř v bezvědomí, dosmýkán do plynové komory, kde byl zplynován.

Je jedním z 294 popravených aktivních účastníků operace Anthropoid, (262 24.10.1942 a 31 26.1.1943, mezi nimž byla i Pecháčkova žena Emílie), jehož jméno je uvedeno na obelisku před vstupem do pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici na Praze 2.

Omlouvám se, že píši až tak zoufale pozdě, přesto pokud by měl někdo z Vás zájem zapálením svíčky vzpomenout československé legendy i potažmo všech našich nejstatečnějších sester a bratří u zmiňovaného obelisku v neděli 3. února na malém nádvoří před vstupem do pravoslavného chrámu k malému neformálnímu pietnímu aktu sešli.

Prosím účast je zcela dobrovolná, za nejdůležitější považuji, abychom dostáli odkazu nezapomenutelných sester a bratří na čele s bratrem Františkem Pecháčkem!

Vděčen za Vaši vzpomínku, s bratrským pozdravem „Kdo v srdci žije-neumírá!“

bratr René, člen Sokola Pražského

Další informace jsou na 1.podstránce webu  info z PŽJ,OV,OS,VO

Vzácné sestry a milí bratři – příznivci representačního ensemble

České obce sokolské,  Souboru písní a tanců Josefa Vycpálka !
Podívejte se……

https://www.youtube.com/watch?v=oibPB6Ml4VM