T.J. Sokol Hlásná Třebaň – Vizitky jednot ŽJ – Župa Jungmannova

T.J. Sokol Hlásná Třebaň

adresa: Ulička č. 5, Hlásná Třebaň, 267 18 Karlštejn

e-mail:

Starosta

Kunc Vladimír Ing. 

604 239 722

 

Místostarosta

Jednatelka

Starýchfojtů Marta Ing.

725 720 993

marta.starychfojtu@metrostav.cz

Hospodářka

Šváchová Jana

725 427 042

j.svachova@centrum.cz

Náčelník

Náčelnice Starýchfojtů Marta Ing. 725 720 993 marta.starychfojtu@metrostav.cz

PředsedkyněKK

Pašková Lucie

601 200 979

jirina.baraka@seznam.cz

Počet členů  107

Všestrannost sporty

Děti

Odbor sportu oddíly

nemá

Odkaz na web jednoty: není