T.J. Sokol Lety – Vizitky jednot ŽJ – Župa Jungmannova

T.J. Sokol Lety

adresa:  Lety č. 27,  252 29 Dobřichovice

e-mail: 

Starosta

Tesař Bohumil 

603 431 468

tesprom@volny.cz

Místostarostka

Strnadová Jitka Ing.

608 530 459

jitka.strnadova@gmail.com

Jednatel

Hudeček Jiří

728444992
728 444 997

hudecek.lety@seznam.cz

Hospodář

Frolík Jaroslav

603 829 678

Náčelník

Merhulík Lukáš

606 949 451

lukasmerhulik@seznam.cz

Předseda KK

Tesař jiří Mgr.

603 426 542

tesprom@volny.cz

Počet členů  189

Všestrannost sporty

nemá

Odbor sportu oddíly

Nohejbal

Odkaz na web jednoty:  není