T.J. Sokol Jince – Vizitky jednot ŽJ – Župa Jungmannova

T.J. Sokol Jince

adresa:  Slavíkova 10,  262 23 Jince

e-mail:  info@sokoljince.cz

Starosta

Korbelíková Kateřina Mgr. 

603 853 768

k.korbelikova@seznam.cz

Místostarostka

Hrkalová Martina Mgr.

608 535 351

martina.hrkalova@seznam.cz

Jednatel

Tesařová Jana, Ing.

605 206 721

tesarovajana@atlas.cz

Hospodářka

Ing. Vošahlíková Iva

724 747 191

iva.vosahlikova@email.cz

Předsedkyně KK

Dendysová Kateřina

773 209 123

denkatka@centrum.cz

Počet členů  151

Všestrannost sporty

Atletika, drobné pohybové hry, florbal, plavání, sportovní gymnastika, turistika, zdravotní tělocvik

Odbor sportu oddíly

nemá

Odkaz na web jednoty:   http://www.sokoljince.cz/