Telefonní seznam předsednictva ČOS – Telefonní seznam ústředí ČOS – Župa Jungmannova

Předsednictvo ČOS
starostka Ing. Hana Moučková hmouckova@sokol.eu 257 007 247, 257 007 234
I. místostarosta Ing. Oldřich Lomecký olomecky@sokol.eu 257 007 245, 257 007 246
I. místostarosta Ing. Mgr. Miroslav Kroc mkroc@sokol.eu 257 007 247, 257 007 234
jednatel Josef Těšitel jtesitel@sokol.eu 257 007 247, 257 007 234
náčelník ČOS Petr Svoboda psvoboda@sokol.eu 257 007 349, 257 007 388
náčelnice ČOS Ing. Lenka Kocmichová lkocmichova@sokol.eu 257 007 339, 257 007 388
předseda OS ČOS Mgr. Petr Syrový psyrovy@sokol.eu 257 007 384, 257 007 387
vzdělavatel ČOS Doc. RNDr. Zdeněk Mička zmicka@sokol.eu 257007269, 257007274
Členové předsednictva ČOS
Ing. Jiří Juřena jjurena@sokol.eu
Ing. Pavel Kramoliš pkramolis@sokol.eu
Ing. Jakub Otáhal jotahal@sokol.eu
Martin Vlk mvlk@sokol.eu  
Martin Zuzaňák mzuzanak@sokol.eu  
Kontrolní komise
Ing. Jan Materna kontrolni.komise@sokol.eu