T.J. Sokol Liteň – Vizitky jednot ŽJ – Župa Jungmannova

T.J. Sokol Liteň

adresa: Sokolská 126,  267 27 Liteň

e.mail:

Starosta

Nosek Miloš st. 

604 895 292

teplo.nosek@atlas.cz 

Jednatel

Nosek Jan Ing. ml.

739 589 348

nosek@metroprojekt.cz

Náčelník

Rys Vladimír

722 921 497

Počet členů  24

Všestrannost sporty

Aerobic, florbal, taneční formy, turistika

Odbor sportu oddíly

Florbal, volejbal

Odkaz na web jednoty:  není