T.J. Sokol Nová Ves p.Pleší – Vizitky jednot ŽJ – Župa Jungmannova

T.J. Sokol Nová Ves pod Pleší

adresa:  Tyršova 123,  262 04 Nová Ves pod Pleší

e-mail:  fotbalpodplesi@seznam.cz

Starosta

Petrák Jan

603 571 420

petrakhonza@seznam.cz

Místostarosta Petrák Jaroslav 737 669 585

Jednatel

Petrák Tomáš

603 556 718

t.petry@seznam.cz

Hospodář

Červ Radek Ing.

604 106 499

radekcerv@centrum.cz

Náčelník Knuth František 731 455 418
Vzdělavatel Hájek Jiří Mgr. 777 169 553 hajeji@volny.cz

Předseda OS

Petrák Ladislav

603 349 632

l.petry@seznam.cz

Předseda KK

Císař Jiří

721 132 117

jiri.ceasar@seznam.cz

Počet členů  120

Všestrannost sporty

Aerobik, drobné pohybové hry, fotbal, kolektivní a indiv.sporty, turistika

Odbor sportu oddíly

Fotbal

Odkaz na web jednoty:   http://www.novavessokol.cz/
                                    http://www.tjsokolnovaves.cz/