T.J. Sokol Dobříš – Vizitky jednot ŽJ – Župa Jungmannova

T.J. Sokol Dobříš

adresa: Mírové náměstí 77,  263 01 Dobříš

e-mail:   tjsokol@sokoldobris.cz

Starosta

Otava Tomáš

732 889 222

tomas.otava@sokoldobris.cz

Místostarostka

Hejnová Martina

737 921 037

martina.hejnova@sokoldobris.cz

Jednatelka

Doležalová Vlasta

732 954 357

vlasta.dobris@seznam.cz

Hospodářka

Valentová Zdena

737 723 783

valentovazd@seznam.cz

Náčelnice Kohoutová Lenka 774 210 868 lenka.kohoutova@sokoldobris.cz
Vzdělavatelka Bumbová Marie 721 343 011

Předseda KK

Brajer Miroslav

724 965 600

mbrajer@gmail.com

Předseda OS

Josef Kopelent

603 428 813

l.kopelent@sokoldobris.cz

Počet členů  419

Všestrannost sporty

Rope skipping, volejbal MIX, zdravotní TV- ženy, ženy, dorost, míčové hry – mladší žáci, florbal ženy, předškolní děti/žactvo, aerobic žákyně, nohejbal muži, badminton

Odbor sportu oddíly

Florbal – muži, žáci, společenský tanec, kickbox

Odkaz na web jednoty:   www.sokoldobris.cz