T.J. Sokol Dobříš – Vizitky jednot ŽJ – Župa Jungmannova

T.J. Sokol Dobříš

 

adresa: Mírové náměstí 77,  263 01 Dobříš

e-mail:   tjsokol@sokoldobris.cz

Starosta Otava Tomáš 732 889 222 tomas.otava@sokoldobris.cz
Místostarostka Hejnová Martina 737 921 037 martina.hejnova@sokoldobris.cz
Jednatelka Doležalová Vlasta 732 954 357 vlasta.dobris@seznam.cz
Hospodářka Valentová Zdena 737 723 783 valentovazd@seznam.cz
Náčelnice Kohoutová Lenka 774 210 868 lenka.kohoutova@sokoldobris.cz
Vzdělavatelka Bumbová Marie 721 343 011
Předseda KK Brajer Miroslav 724 965 600 mbrajer@gmail.com
Předseda OS      

 

Počet členů  419

Všestrannost sporty

Rope skipping, volejbal MIX, zdravotní TV- ženy, ženy, dorost, míčové hry – mladší žáci, florbal ženy, předškolní děti/žactvo, aerobic žákyně, nohejbal muži, badminton

Odbor sportu oddíly

Florbal – muži, žáci, společenský tanec, kickbox

Odkaz na web jednoty:   www.sokoldobris.cz