T.J. Sokol Milín 2 – Vizitky jednot ŽJ – Župa Jungmannova

T.J. Sokol Milín 2

adresa:  11. května 385,  262 31 Milín

e-mail:  sokolmilin2@seznam.cz

Starostka

Jahodová Jitka

739 989 508

   Jslancova@seznam.cz 

Místostarostka

Reiterová Dana

318 691 414

Jednatelka

Šuchaňová Zdeňka

721 335 618

Předseda KK

Pacovská Alena

774 431 674

Počet členů  149

Všestrannost sporty

Volejbal, zdravotní tělocvik

Odbor sportu oddíly

nemá

Odkaz na web jednoty:  http://volejbal.milin.cz/