T.J. Sokol Rudná – Vizitky jednot ŽJ – Župa Jungmannova

T.J. Sokol Rudná

adresa:  Masarykova 16,  252 19 Rudná

e-mail: 

Starosta

Novák Miroslav Ing. 

737 226 775
311 670 295

novak@metroprojekt.cz

Místostarosta Procházka Karel 724 564 308 spravce@rudnamesto.cz

Jednatel

Mora Zdeněk

602 358 297

panmora@seznam.cz

Hospodářka

Kasalová Ivana

723 860 058

kasalovaivana@seznam.cz

Náčelník Chládek Petr 607 518 396
Náčelnice Dvořáková Olga 311 679 111
Vzdělavatel Kasal Pavel 777 948 093
Předsedkyně OS
Machulková Helena 311 679 135 machulk@seznam.cz

Předseda KK

Tuček Martin

774 598 859

martin.tuc@seznam.cz

Počet členů  252

Všestrannost sporty

Aerobik, basketbal, fotbal, turistika

Odbor sportu oddíly

Florbal, kuželky, stolní tenis

Odkaz na web jednoty:   http://www.kuzelkyrudna.cz/