T.J. Sokol Řitka – Vizitky jednot ŽJ – Župa Jungmannova

T.J. Sokol Řitka

adresa:  U Sokolovny 23,  252 03 Řitka

e-mail:  info@sokolritka.cz

Starostka

Mašková Hanka

602 455 878

akvamont.praha@seznam.cz

Místostarosta

Vondrák Vlastimil

603 529 067

info@sokolritka.cz

Jednatel

Krs Jiří

607 555 646

jirikrs@seznam.cz

Hospodář

Vondrák Vlastimil

603 529 067

info@sokolritka.cz

Náčelník Rathaus Petr 728 078 527 p.rathaus@volny.cz

Náčelnice

Tománková Michaela

777 964 770

misazritky@seznam.cz

Vzdělavatel

Předseda KK

Draslar Jiří Ing.

602 324 516

Počet členů  98

Všestrannost sporty

Aerobik, florbal, fotbal, turistika, zdravotní tělocvik, turistika

Odbor sportu oddíly

nemá

Odkaz na web jednoty:   http://www.sokolritka.cz/