T.J. Sokol Březové Hory – Vizitky jednot ŽJ – Župa Jungmannova

T.J. Sokol Březové Hory

adresa:  U Prokopa č. 507,  261 02 Příbram VI. Březové Hory

e-mail:  janhornik@volny.cz

Starostka

Vyšínová Jana

721 955 371

jvysinova@email.cz

Místostarosta

Pecka Karel

603 248 488

karel-pecka@seznam.cz

Jednatel

MUDr. Jan Horník

605 985 773

janhornik@volny.cz

Hospodářka

Ing. Synková Jaroslava

604 242 385

synkova@volny.cz

Náčelník

Pecka Karel

603 248 488

karel-pecka@seznam.cz

Vzdělavatel

Duchaj Václav

736 676 565

vaclav@duchaj.cz

Předsedkyně KK

Karlová Jana

606 842 237

karlova.ja@seznam.cz

Počet členů  27

Všestrannost sporty

Zdravotní cvičení, aerobik, posilování

Odbor sportu oddíly

nemá

Odkaz na web jednoty: není