25 let znovu spolu – Vzdělavatelský sbor – Župa Jungmannova

25 let znovu spolu – Čtvrt století od obnovení České obce sokolské

Praha, 7. 1. 2015 – Několik desítek olympioniků, stovky reprezentantů České republiky a medailistů na mistrovstvích světa či Evropy, více jak 100 000 cvičenců sportu pro všechny a několik tisíc dobrovolných cvičitelů, poskytnutí příležitosti všem generacím věnovat se aktivně pohybu, čtyři všesokolské slety, reprezentace ČR na světových a evropských gymnaestrádách, zastoupení téměř devadesáti druhů sportů – to je jen velice malá špička ledovce úspěchů ve 25leté novodobé historii České obce sokolské, která si právě v těchto dnech připomíná čtvrt století znovuobnovení své činnosti: 7. ledna 1990 se na pražském Výstavišti konal sjezd, který znovu obnovil Československou, resp. Českou obec sokolskou.

Tomuto výročí věnuje Česká obec sokolská v letošním roce řadu akcí, které se uskuteční pod společným mottem „25 let znovu spolu“. Jmenujme alespoň ty nejrozsáhlejší – především to budou akce projektu SokolGym 2015, mezi nimiž budou dominovat v květnu „90 let od otevření Tyršova domu“, v červnu „Sokolské Brno“ a „Plzeňské slavnosti pohybu“. Široká veřejnost se může aktivně zúčastnit řady turistických akcí, s činností Sokola bude mít možnost se blížeji seznámit na akcích v rámci mezinárodního projektu MOVE Week – evropského týdne sportu, které budou na různých místech po celé republice probíhat začátkem října a na nichž se také jejich návštěvníci budou moci sami věnovat některým pohybovým aktivitám.

Akce České obce sokolské pořádané v roce 2015, z nichž řada je organizačně značně náročná, dokládají úspěšnost pětadvacetileté činnosti znovu obnovené ČOS, k níž položil základ právě znovuustavující sjezd v roce 1990, jehož se zúčastnilo téměř 3000 lidí. Právě tento sjezd se stal počátkem cesty k plné obnově činnosti Sokola. Rychle se obnovovaly sokolské jednoty, kterých je dnes již téměř 1200. Organizačně byla obnovena také většina žup v Čechách a na Moravě.

Tělocvičný proces v Sokole prošel velkou proměnou, protože vývoj v oblasti tělovýchovy stále pokračuje. Cílem programu ČOS není jen vychovávat výkonnostní a vrcholové sportovce, ale především získávat své členy 
i zájemce z řad veřejnosti pro cvičení a sportování jako součást moderního životního stylu. Výjimečnost tohoto programu spočívá v cíleném zapojení všech věkových kategorií s respektováním jejich odlišností a specifik, velký důraz v současnosti klade na skupinu rodiny s dětmi.

Přibývají také nové sporty, kterých odbor sportu ČOS eviduje již kolem devadesáti. Pokračuje rovněž kulturní činnost, když v ČOS působí téměř dvě stovky různých souborů a sborů – divadelních, loutkářských, folklorních,  hudebních, pěveckých.