Info z PŽJ,OV,OS,VO – Župa Jungmannova

 Předsednictvo Župy Jungmannovy

Valná hromada Župy Jungmannovy z 20.5.2023 v Aule Tyršova domu. 


Předsednictvo župy se koná v roce 2023 vždy ve středu  od 16:00 v sídle župy

Termíny II. pololetí:  11.10., 15.11., 13.12.  2023  

Zápisy z PŽJ ke stažení: Zápis č. 12

Zápis č 11, Zápis č 10, Zápis č. 9,  Zápis č.8, Zápis č. 7, Zápis č. 6 2023, Zápis č. 5 2022, Zápis č. 4,  Zápis č. 3Zápis č. 2, Zápis č. 1 2022,

Zápis č. 25 , zápis č. 24 , zápis č. 23zápis č. 22, zápis č. 21, zápis č. 20, zápis č. 19, zápis č. 18 2021, zápis č.17, zápis č. 16, zápis č. 15, zápis č. 14, zápis č.13, zápis č.12, zápis č.11, zápis č.10, zápis č.9, zápis č.8  zápis č.7, zápis č.6, zápis č.5, zápis č.4, zápis č.3, zápis č.2, zápis č.1

Zápisy z PŽJ, OV, OS, VO, předsednictva ČOS, výboru ČOS, sjezdu ČOS a ostatní sokolské dokumenty rozesílá mailem přímo na jednoty starostka, jednatel a tajemnice župy

Zpracování grantů z jednot probíhá, dochází však k neúplnému zaslání dokladů, které zpracování značně zdržuje. Dbejte na dodržení všech pokynů, které jsou u každé žádosti uvedeny.


Výtah ze zápisu č.12/23

TRVALÝ ÚKOL pro naše tělocvičné jednoty

 • Webové stránky ČOS

vhodné:   sledovat    aktuální    zprávy    na    web    stránkách    ČOS k sokolskému dění, k financování ČOS i vyjádření ČOS k aktuálnímu dění, a sledovat průběžně i aktuální informace na stránkách NSA https://agenturasport.cz

Zprávy činovníků Předsednictva SZ

ses. Moučková – starostka

 • podala aktuální informace o dění v ČOS „veškeré aktuální informace jsou dostupné na webových stránkách v sekci „aktuality“ https ://prosokoly.sokol.eu/aktuality a sociálních sítích
 • Krajské a oblastní/župní slety v 2024

ses. starostka informovala o jednání  s paní  hejtmankou  Středočeského   kraje  o   možnosti   podpory  všech sletů/akcí v  rámci Středočeského  kraje

 • je připravováno další jednání (již konkrétní termíny a plánované rozpočty)

připravované rozeslání sdílené tabulky, která bude obsahovat údaje pro výši možné podpory (bude rozeslána v nejbližší době)

 • pokud se T.J. v rámci sokolských žup rozhodnou se zúčastnit i dalších sletů krajských či oblastních
 • * SŽ Jungmannova tyto nácviky jednoznačně podporuje

 V rámci Středočeského kraje (6 SŽ):

Jungmannova,  Blanická,   Budečská,   Tyršova,  Barákova, Fugnerova

Sletem  krajským  byl  určen  {dle   písemných   sdělení  jednotlivých   SŽ)   slet ve Voticích, SŽ Blanická

 

 • Financování ČOS

ses. starostka podala nové informace k financování XVII. VS – Vláda ČR schválila finanční podporu XVII. VS dne 16. 8. t.r.

otevřenou i nadále zůstává vyhlášení programu na údržbu, opravy z NSA

 

 • Lokace XVII. VS

* definitivní stanovisko : termín sletu je známo od 30. 6. do 5. 7. 2024

místo konání: dosud není podepsána smlouva, avšak jednání probíhají výhradně s Eden Arénou (dne 21. 9 . 2024 – tisková konference – oficiální vyhlášení termínu a místa konání)

 • Sletová štafeta Sokolské župy Jungmannovy

veškeré informace jsou uvedeny na hlavní stránce webu

 ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

 • Žádost J. Sokol Příbram

–  jednota  požádala  o  finanční  příspěvek  na  pořízení  náhradních  dílu  k tělocvičnému

gymnastickému vybavení „tumbling“; jednota je vlastníkem tumblingu,  který byl zakoupen jako starší (cena nového vybavení se pohybuje cca Kč 2 mil.). Pro zajištění bezpečného sportování je třeba repasovat stávající nářadí a vyměnit některé díly. Tato výměna komponentů činí Kč 309 370,- a je třeba zakoupit v zahraničí.

Jednota Příbram se teamgymu věnuje  dlouhodobě  a  pravidelně  se  zúčastňuje gymnastických soutěží pořádaných ČOS i ČGF; členové T. J . jsou opakovaně členy reprezentačních týmu na ME. V současné době probíhá příprava 3 juniorek, 2 žen a 4 mužů .

Hlasování:  pro                 8            proti:               O              zdržel  se:     O

Faktury za členské a sletové příspěvky nemají k 5. 9. 2023 uhrazeny:

 1. Sokol Králův Dvůr, Mníšek pod Brdy a Broumy (1. upomínka zaslána 22. 8. 2023 a 2. upomínka 5. 9. 2023).

Je  třeba, aby     tělocvičné  jednoty  v evidenci  člens  základny ECZ řádně  označily u jednotlivých členů uhrazení spolkového příspěvku na rok 2023 .

Doporučujeme  provést  kontrolu  úhrady  těchto  příspěvků  v ECZ  s  účetnictvím  T. J.  Sokol,  tj. s pokladnou, případně bankovními výpisy.

Chybějící členské  příspěvky je třeba  u členů urgovat a co nejdříve doplatit. Tato skutečnost je důležitá pro fakturaci členských příspěvků z župy na jednoty podle stavu k 30. 9. 2023.

Dosud tak neučinily T. J. Sokol Krhanice, Úhonice, Rudná a Malá Hrtice (urgence zaslána 27.7. a 5 .9.2023).

ses. Kohoutová

 • Sletová štafeta organizaci zajišťuje ses. Kohoutová
 • účast 15 tělocvičných jednot SŽ

bannery je možné získat u Komunikačního týmu ČOS

(viz https:/ / prosokoly.sokol.eu/ kontakt)

 ses. Caldová – jednatelka

 • podala informace o fungování sekretariátu SŽ :

z důvodu čerpání dovolené tajemnice župy bude župní kancelář uzavřena od 7. 9. 2023 do 22. 9. 2023.

Jednatelka župy sestra Ivanka  Caldová bude přítomna na župě: v pondělí  11. 9 . 2023 od  10.00 hod. do  13.30 hod.

ve středu 13. 9. 2023 od 11.00 hod. do 18.00 hod. , v pondělí 18. 9. 2023 od 10.00 hod. do 13.30 hod.

ve středu 20. 9. 2023 od 10.30 hod. do 13.30 hod.

Sosnovec – předseda OS

TRVALÝ ÚKOL pro br. Sosnovce (odpovědný za vedení web stránek SŽ, vč . příspěvků) :

reagovat   operativně   na   příspěvky,   které   mají   být   rozhodnutím   Předsednictva   SŽ Jungmannovy zveřejněny sokolským jednotám na webových stránkách

proběhla  aktualizace  na  webu  SŽ  – ke  stažení  jsou  k  dispozici  zápisy  ze  zasedání Předsednictev SŽ, výsledky ze sportovních soutěží i soutěží všestrannosti.

 • schůzka  předsedů OS z J. SŽ Jungmannovy  se bude konat dne  20. 9. 2023 v 16.30h,

pozvánky budou předem rozeslány

 • dne 12 . 8 . r. se konala soutěž v Komárově ve volejbale
 • podzimní župní přebory  a   významné  sportovní  akce v počtu  12
 • –  viz web SŽ   https:// zupajungmannova.cz/

 ses. Sauerová náčelnice + br. Beran náčelník

 • realizované tábory pro seniory, pro R a D, pro žactvo + příměstské
 • dne 23.6.2023 se uskutečnila Noc sokoloven v T. J. Sokol Příbram
 • dne 1. 2024 – přebor v plavání v Hořovicích
 • dne 4 . 2024 – proběhne ZZZ na Šimákovně
 • dne 4. 2024 – proběhne všestrannosti v Příbrami
 • přihlášky pro cvičitele III. tř. v termínu do 25. 9. t.r. na ÚŠ ČOS

 ses. Starýchfojtu

 • T. J . Sokol Hlásná Třebáň organizovala příměstské tábory

 

Bod S. + 6.  Zprávy ze sekretariátu  –

tajemnice Eva Vandírková t.č. na dovolené (od 7. 9. 2023 do 22. 9. 2023), zástup + kontakt na župním telefonu jednatelka Ivanka Caldová (731555476)

Jednatelka župy sestra Ivanka Caldová bude přítomna na župě: v pondělí 11. 9. 2023 od 10.00 hod. do 13.30 hod.

ve středu 13. 9. 2023 od 11.00 hod. do 18.00 hod.

v pondělí 18. 9. 2023 od 10.00 hod. do 13.30 hod.

ve středu 20. 9. 2023 od 10.30 hod. do 13.30 hod.

 • POZOR !

PSŽ Jungmannovy vyzývá T. J. aby provedly, příp. aktualizovaly zápisy do Spolkového rejstříku; též vyzýváme k aktualizaci údajů v ECZ !!!!!

Sokolské jednoty s neprovedenou aktualizací se vystavují nebezpečí nemožnosti žádat o státní dotační prostředky!

Právní rozbor a důsledky neprovedení zápisu do Spolkového rejstříku a ECZ ČOS si můžete stahnout níže:

Pobočné spolky neregistrované ve SR a v ECZ


 •  Členská spolková známka v r. 2023  schváleno 13. sjezdem ČOS

 dospělí Kč 600 z toho Kč 500 v obvyklém % členění + Kč 100 (celá částka určena na podporu XVII. VS)

 děti a mládež Kč 300 z toho Kč 200 v obvyklém % členění + Kč 100 (celá částka určena na podporu XVII. VS)

 Předsednictvo SŽ Jungmannovy navrhuje P ČOS a následně Výboru ČOS odsouhlasit udělení Stříbrné medaile ČOS br. Bohuslavu Ernestovi za dlouholetou činnosti pro sokolské hnutí a postupuje návrh k jednání Komise pro sokolská vyznamenání ČOS k projednání.


Žádost T. J. Sokol Příbram o půjčku ve výši Kč 200 000 splatnou v termínu  do 31. 3. 2023 – bylo projednáno a předloženo k rozhodnutí:

Usnesení: Předsednictvo SŽ Jungmannovy souhlasí s účelovou půjčkou ve výši Kč 200 000  pro T. J. Příbram se splatností v termínu max. do 30. 4. 2023. Půjčka bude smluvně zajištěna a předložena k podpisu.


Pro činovníky jednot, kteří pořádají sokolské akce a propagují Sokol, sponzory a partnery je připraven „Manuál pro dokumentaci partnerského plnění na akcích Sokola“.


Odbor všestrannosti ŽJ

br. Beran – náčelník a ses. Sauerová – náčelnice

Stahněte si tabulku župních vedoucí sletových skladeb

župní_vedoucí_sl.skladeb.2023 28_2

 • Výzva Náčelnictva Ž+M Sokolské župy Jungmannovy k přihlášení se k nácviku sletových skladeb – náčelnictvo žádá o sdělení jmen a kontaktních údajů cvičitelů skladeb
 • s. Starýchfojtů
 • cvičitelka – školení v č. Budějovicích přes ÚŠ ČOS – velmi vysoká úroveň a odbornost

 • Výborné umístění T. J. Sokol Příbram na celorepublikovém mistrovství v Teamgymu; ze 14 týmů se T. J. umístila na krásném 2. místě!Župní Odbor Sportu 

předseda ŽOS br. Sosnovec

 • Příští jednání ŽOS bude 20.9.2023  v 16.30 v župní kanceláři Sokolské župy Jungmannovy v Tyršově domě v Praze.
 • Upřesňuje se plán župních přeborů a významných soutěží 2023. Pořadatelé ŽP a VS se vyzývají k nahlášení aktuálního termínu konání přeborů a soutěží.
 • příspěvky na župní přebory či významné soutěže 01-012/2023 jsou poskytovány pořadatelským jednotám na základě zprávy, zaslané  na  župu v požadované úpravě.

            =====================

 Vzdělavatelský odbor 

 br. Jelen – vzdělavatel

 • ses. starostka informovala o konání Volební VH Vzdělavatelského odboru ČOS ve Vojenském historickém ústavu  byl dovolen 2.  náměstek vzdělavatele br. Gondík a 3. náměstkem br. Urban
 • br.Uhlíř, vedoucí kanceláře Vzdělavatelského odboru ČOS při novém uspořádání archiválií nalezl mnoho významných historických dokumentů, mj. seznamy popravených Sokolů (proběhla i reportáž na ČT 24)

br. Janu Jelenovi (T. J. Sokol Komárov) byla slavnostně předána “Stříbrná sokolská medaile ČOS” udělená Výborem ČOS za dlouholetou sokolskou činnost  – Blahopřejeme  ♥ ♥ ♥