Info z PŽJ,OV,OS,VO – Župa Jungmannova

 Předsednictvo Župy Jungmannovy

Valná hromada Župy Jungmannovy z 20.5.2023 v Aule Tyršova domu. 


Předsednictvo župy se koná v roce 2024 vždy ve středu  od 16:00 v sídle župy

Termíny I. pololetí:   13.3.2024

Zápisy z PŽJ ke stažení: Zápis č. 17 2024

Zápis č. 16 2024, Zápis č. 15 2023, Zápis č. 14, Zápis č. 13, Zápis č. 12, Zápis č 11, Zápis č 10, Zápis č. 9,  Zápis č.8, Zápis č. 7, Zápis č. 6 2023, Zápis č. 5 2022, Zápis č. 4,  Zápis č. 3Zápis č. 2, Zápis č. 1 2022,

Zápis č. 25 , zápis č. 24 , zápis č. 23zápis č. 22, zápis č. 21, zápis č. 20, zápis č. 19, zápis č. 18 2021, zápis č.17, zápis č. 16, zápis č. 15, zápis č. 14, zápis č.13, zápis č.12, zápis č.11, zápis č.10, zápis č.9, zápis č.8  zápis č.7, zápis č.6, zápis č.5, zápis č.4, zápis č.3, zápis č.2, zápis č.1

Zápisy z PŽJ, OV, OS, VO, předsednictva ČOS, výboru ČOS, sjezdu ČOS a ostatní sokolské dokumenty rozesílá mailem přímo na jednoty starostka, jednatel a tajemnice župy

Zpracování grantů z jednot probíhá, dochází však k neúplnému zasílání dokladů, které zpracování značně zdržuje. Dbejte na dodržení všech pokynů, které jsou u každé žádosti uvedeny.

Zprávy ze sekretariátu – ses. Vandírková

 • tělocvičným jednotám připomínáme mít aktivní datovou schránku a nahlásit na župu uživatelské jméno Upozorňujeme, že byla-li OS zřízena, přichází do  ní   korespondence   (pozor  na        korespondenci  FÚ,  soudů     a pod.). Jakmile je zaslána do OS zpráva, nabývá dle stanovené lhůty na účinnosti! Nahlásilo dosud jen 6  T. J.!!!!!!! i+ Březové Hory, Jílové u Prahy, Králův Dvůr, Mníšek pod Brdy, Příbram a Vráž
 • dne 2. t.r. byly sokolským jednotám vystaveny a zaslány faktury za účast cvičenců na slet. vystoupeních. Většina T. J . tyto faktury uhradila (zbývají 2 T. J ., které zatím neprovedly úhradu – termín splatnosti: 19. 2. 2024)

OS ČOS vypsal granty:

Grant na podporu sokolského sportu v oddílech – termín doručení na SŽ do 15. 2. t.r.

Grant – příspěvek na činnost sport. oddílu v SŽ – termín doručení na SŽ do 20. 3. t.r.

• Pokyny k těmto grantům vč. Příslušných formulářů byly T. J. Sokol zaslány dne 29. 1. t.r. a 30. 1. t.r.

Výtah ze zápisu č.17/24

   • Webové stránky ČOS

   »   vhodné:   sledovat    aktuální    zprávy    na    web    stránkách    ČOS k sokolskému dění, k financování ČOS i vyjádření ČOS k aktuálnímu dění

   »    vhodné:  sledovat  pruběžně  i aktuální  informace  na  stránkách  NSA  https:/ / agenturasport .cz

   Zprávy činovníků Předsednictva SŽ

   • ses. Moučková – starostkastarostka  seznámila  členy  Předsednictva  SŽ Jungmannovy  s dostupnými  informa­cemi o sofistikovaném bankovním a úvěrovém podvodu, jehož je ČOS jednou z obětí .Vysvětlila  závažnost  nastalé  situace;  informovala  členy  Předsednictva  župy  o   případu, který byl dumyslný a  propracovaný  a i dle policie,  jen těžko odhalitelný.Vzhledem k probíhajícímu vyšetřování Policií ČR jsou někteří členové statutárního orgánu, ohledně detailu, vázáni k mlčenlivostí.Starostka sdělila, že prožívá velké osobní zklamání. Ačkoliv byla podvedena blízkou spo­ lupracovnicí, stejně jako ostatní kolegové, cítí svoji zodpovědnost z titulu starostky ČOS. Jasně ale odmítla jakékoliv aktivní zapojení do této kauzy a zduraznila, že bylo vše pácháno za jejími zády. Dále sdělila, jak je to velmi těžká chvíle, ale že je připravena a schopna dál – v této nelehké  situaci – pokračovat ve vedení ČOS a intenzivně se věnovat finálním přípravám XVII. všesokolského sletu. Přípravy XVII. VS ke dni 14. 2. t.r.
    • sletový odznak (M. Wolfová)

    autorka   Irena Hradecká

    1. verze, řeší se zvětšení celého odznaku grafická podoba je také dále řešena odznak bude na papír. kartě

    vývoj odznaku – složitý (cena, technologie, velikost,.„)

   • TERMÍN : 15. 5. 2024 – k distribuci do SŽ
    • medaile (M. Wolfová)

    autor medailista Michal Vitanovský

    realizace ve spolupráci s Českou mincovnou

     

    Kov Počet Za kus K prodeji Pro ČOS
    Ag 1000 1 500,– 800 200
    Au 100 10 000,– 80 20

     

    • MHD v Praze vizuál (M. Wolfová)

    TRAM od 18. 3. 2024 – na trati

    dne 21. 3. t.r. 100 dní do sletu představena médiím dne 21. 3.

   •  branding TRAM    exteriér       interiér na základě spolupráce s DP hl. m. Prahy i+ 50% z ceny (polep 1tram – Kč 200 tis.+ pro­ nájem zdarma)linka tramvaje č. 22 i+ snaha o co nejčastější nasazení vozu (ne vždy bude možné)
    • Identifikační karty (M. Wolfová)
    • objednává PS
    • grafiku dodává KT
    • data budeme mít k dispozici od žup do 4. t.r.

     

    • Mobilní aplikace (M. Wolfová, Chlumský)

    funkční ode dne 21. 3 . t.r./TK

    bude obsahovat výhody vázané na sletový týden vytvoření profilu v apce Uen chytré telefony) profil a data ze SŽ k systému ověřování

    pro účely účasti na sletu si NEMUSÍ apku stahovat všichni, avšak je zájem ze strany ČOS (další využitelnost po sletu)

    v platnosti bude i účastnický průkaz (cvičenec/účastník sletu s uhrazeným účast.poplat­ kem) bude mít přístup ke všem výhodám

    zájem, aby apka nahradila Sletový manuál v papír. podobě (nutnost i v papírové podobě)

    i+ aktuální informace se IHNED dostávají VŠEM !!!!! !! – připomínky, výzvy, „.

    • Aktuální informace MTZ (.1. Těšitel)

    Náčiní  Úbory

    Pracuje se na inventuře prvních dvou kol

    Jipast doexpedoval i+ vše v župách a jednotách reklamace  řešeny

    vše v procesu, běží burza mezi župami probíhá komunikace s výrobci

    cash flow v pořádku díky fakturaci

   • Fakturacevlna nesouhlasu opadápřipravujeme přehled žup, které zaplatilyaktivní komunikace s T. J., které nemají nezaplacené faktury
    • OKOL GALA  (J . Haupt)
    • sjednání prostor pro prodej propagačních výrobku v rámci 02 arény, ale i vně
    • možnost prostoru pro partnery
    • palubovka – využijeme nabídku od ČBF i+ odpověď
    • Martin Stránský – průvodce programem, sjednáme i propojení s OV
    • vstupenky budou barevné, upravíme text s cílem informovat
    • posílení dopravy z 02 Arény
    • Petr Svoboda (HTV)
    • připravuje výběrová řízení i+  předloží k rozhodnutí na P ČOS 2. t.r.
    • 2. t.r. schuzka s PČR – bezpečnost, koordinace
   • OV podá informaci o programu nácviku/zkoušek tak, aby mohly T. J. a SŽ při znalosti programu nahlásit, kolik chtějí vstupenek na SOKOL GALA
    • Pódia (Martin Chlumský)
    • přesný přehled o programu na podiích
    • program na pódiích i+ 2 – 3,5 hodiny denně
    • čekáme na schůzku s Zábranským/radní – zábory
    • průvod nahlášen i+vše v pořádku

     

    • Propagace a marketing (M. Tesař)
    • záštity, znovu žádost na HRAD
    • MHMP, čekáme
    • NSA, info, že bychom měli do konce února měli vědět

     

    • Sletové výstavy, ND (M. Burian – písemný podklad) Národní divadlo:

    připravují návrh smlouvy

    obdržíme 900 vytištěných vstupenek, které budeme distribuovat

    je třeba určit přibližný počet VIP – z toho vyplyne jejich  umístění a možnosti VIP salónku a přípitku o přestávce

    v případě účasti prezidenta     má svůj salónek, do kterého muže pozvat VIP na přípitek – pokud se nezúčastní, je jeho salónek k dispozici

    minule bylo občerstvení  pro VIP odděleno od ostatních účastníku v prostoru bufetu pouze provazem, což bylo nešťastné

    standardně  pro VIP určeny lóže na 1. balkónu

    přestávka trvá standardně 30 min – musíme zjistit, zda to vyhovuje ČT a jaká tvůrčí skupina připravuje přenos kvůli komunikaci s ND

    přenosy na ČT ART začínají ve 20.15 – bude to i náš případ? domluveny prohlídky ND po celý sletový týden pro zájemce z řad účastníku sletu – doplníme do programu sletu – nutnost vytvořit objednávkový systém

     

    • připravujeme cyklus přednášek v TD – minule byly v divadélku – bude třeba určit vhodný prostor
    • po dobu celého týdne budou pro zájemce prohlídky TD

     

    Výstava  odznaků

     

    • jediná možnost je v MUZEU ARMADY (bude řešit Michal Burian, zda-li je jeho nápad realizovatelný)
    • vstoupit do jednání s Hrbáčkem – branding kolekce, katalog, komunikace

     

    • Pozice koordinátorů
    • aktualizujeme a hlavně obsadíme
    • do týdne poslat na @Marek Tesař
    • vycházet ze seznamu PS

     

    • Rozpočet VS
    • Tesař pošle do 16. 2. t.r. aktuální rozpočet k úpravám odpovědných osob
    • na příští jednání bude pozván veducí finančního  útvaru Josef Doubek
    • bude schválena finální verze ke dni 2. t.r.

     

    v rámci TD není možné zorganizovat

  1. Cvičení nářadí a náčiní – deštníky/skladba Babí léto – v řešení s firmou Jipast, reklamace karimatek dořešenaSletový průvod + pódia:Ohlášení a záboryPraha 1 – odbor dopravy, není problém, souhlas s trasou průvodu 17. listopadu a Pařížskou ulicí. Budeme žádat souhlas s vypnutím sloupku na pěší zóně v ulici 28. říjnaMHMP Odbor dopravy – informován, bez problémuOBKŘ MHMP – informován, budou se podílet na koordinaci sletu celkově Městská policie Praha – průvod bude zajišťovat okrsek MP Praha 1 Policie Praha 1 – jednání  se plánujeDP Praha – informován, budeme vypínat troleje u Karlova mostu, předpoklad dispečeru v oblasti Václavského náměstí – Jindřišská/Vodičková

   Dopravně technické opatření – konzultováno sIng. Malým

   Prostor před Rudolfinem není k dispozici – nutné nalézt jiné místo pro tribunku

   Nutné řešit oblasti ve kterých se bude vyparkovávat (projde T. Fencl, M. Burian)

   Praha 10 v okolí EDENU – P. Svoboda + Komunikační tým projde uvažovaná místa a projedná s MČ

  Pódia  Přihlášeno 26 skupin z ČR, 12 ze zahraničí

  Připravuje se časový harmonogram vystoupení + workshopu

  Zapojení TD – projednáno s K. Dostálovu, branding TD řeší Komunikační tým Pokládka  umělého trávníku zajištěna  (je nutné řešit uskladnění  po XVII.VS)

  Do časového harmonogramu 30 .6. t.r. je nutné zahrnout zkoušku větších skupin v TD (po průvodu)

  Sokol Gala:

  Připraven  návrh bodového scénáře

  02 Aréna – v řešení pojištění odpovědnosti při zrušení akce Nutnost posílit dopravu z 02 Arény po ukončení Sokol Gala

 1. Sletové    výstavy:Plánováno 5 výstav
 2. Hromadná vystoupení:probíhají třetí kontrolní a nácvičné srazysletové skladby obsazeny (mimo 2 skladeb: S tebou mě baví svět a čarodějky) režijní komise – hotové do konce 01/2024oba programy připraveny – propojení s interpretypřipraven popis obou programu – návrh pořadí skladeb a režijního záměru

  bylo seznámeno VN OV ČOS dne 12. 1. t.r.

  opětovně     proběhne prohlídka     stadionu  v Edenu  –  zejména       zázemí/atlet.                 stadion, zimní stadion

  Krajské slety:

  předložen  písemný  materiál „Přehled  krajských, oblastních a župních sletu“

  Propagace a marketing:

  plán pokrytí médii – ČT Sport, ČT Art, ČT 24,„. spuštěný web slet2024.cz

  sletová mobilní aplikace je v testování – rozšířit okruh o programové útvary v řešení doprava při sletu v Praze

  oblast financí se starostkou – řešeno pruběžně (NSA, MHMP, P. 1, MK,.„.) v řešení Česká centra ve světě – dokumentace sletu

 

SOKOLSKÁ ŽUPA JUNGMANNOVA MĚLA K DATU 31. 12. 2023 8 980 ČLENŮ!

 

 

 1. Sosnovec – předseda OS

 • jednání předsedů OS z J. SŽ Jungmannovy

se bude konat dne 27. 3. 2024 od 16:30 hod.

•    registrace sportovních oddílů byla spuštěna 4. 1. 2024  registrace otevřena do 29. 2. 2024/čtvrtek
 • významné soutěže a přebory OS jsou naplánovány dle harmonogramu na rok 2024

Odbor všestrannosti ŽJ

ses. Sauerová – náčelnice a br. Beran – náčelník

 • v r. 2018 cvičilo na župním sletě v Komárově 650 cvičících

v r. 2024 dosud přihlášeno na slet do Komárova 640 cvičících

 • náčelnice podala informaci o probíhajících nácvičných srazech, župní vedoucí hromadných skladeb se zúčastňují • VELKÁ POCHVALA
 • distribuují se  ze  SŽ  cvičební  úbory  pro jednotlivé  skladby  (vše  se  rozděluje  až  po celé dodávce  pro skladbu)
 • probíhají již přípravy a obsazení příměstských táboru v letních měsících téměř obsazeno! (děti, R+D, senioři)
 • náčelník  poděkoval  T.  J.  Sokol  Komárov  za  uspořádání  župního  přeboru  v plavání, kterého se zúčastnilo  117 os. Z celkového počtu 8 T. J., přihlášeno bylo 137 os.
 • Grant na vybavení tělocvičen bude poskytnut těm, kteří vyvíjejí činnosti (všestrannost, příp. se účastní nácviku na slet)
 • J., které se účastní Župního sletu v Komárově, Krajského sletu ve Voticích a Župního sletu v Brandýse n. L. muže být poskytnut příspěvek na dopravu (JEN BUS či vlak/hrom. Jízdenka; nikoliv  auta)

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ T. J. Sokol Komárov za skvělou přípravu Župního sletu a seznámení ostatních!!!!!

  • ze strany ČOS je zajištěno č. 2,5 tis. lůžek prioritně pro cvičenky a cvičence Věrné gardy

  https://prosokoly.sokol.eu/seznam-skoleni-a-seminaru


 • Župní přebor  v plavání    V sobotu 20. ledna 2024 se do hořovického bazénu ponořilo 117 závodníků z osmi tělocvičných jednoty naší župy (Příbram, Komárov, Jince, Lety, Černošice, Libčice nad Vltavou, Mníšek pod Brdy a Březové Hory). Organizace se zhostila opět komárovská jednota.
 •    
 • Přeborníky župy se v jednotlivých kategoriích stali:Předškolní děti: Jakub Prokop (Komárov)Žákyně I: Nikola Prokopová (Komárov)Žáci I: Rafael Bábela (Lety)Žákyně II: Aneta Chocholová (Jince)Žáci II: Hugo Košek (Příbram)Žákyně III: Valentýna Novotná (Černošice)Žáci III: Daniel Dostál (Lety)Žákyně IV: Zuzana Chocholová (Jince)

  Žáci IV: Filip Macek (Jince)

  Dorostenky: Jitka Mudrová (Černošice)

  Dorostenci: Jan Blaženín (Černošice)

  Ženy: Jana Dostálová (Lety)

  Muži: Jiří Kotlan (Příbram)

  Seniorky: Václava Laštovičková (Komárov)

  Senioři: Milan Voves (Příbram)

  Všem zúčastněným přejeme úspěchy i v dalších závodech sokolské všestrannosti (sportovní gymnastika, šplh, atletika), které se uskuteční v Příbrami v sobotu 27. dubna 2024.

 • ======================================================
 • Výborné umístění T. J. Sokol Příbram na celorepublikovém mistrovství v Teamgymu; ze 14 týmů se T. J. umístila na krásném 2. místě!Župní Odbor Sportu 

br. Sosnovec – předseda OS

 • Župní přebory a Významné župní soutěže:

Pozvánka:

TJ Sokol Dobřichovice

oddíl badmintonu pořádá

PŘEBOR ŽUPY JUNGMANNOVY

Termín:                        sobota 9.3.2024

Místo konání:            TJ Sokol Dobřichovice, Hala BIOS (Pražská 375, Dobřichovice)

Prezence:                   8:30h – 9:00h v hale

Startovné:                    100 Kč/osoba/disciplína – pro členy sokolských oddílů

150 Kč/osoba/disciplína – pro ostatní

Míče:                          vlastní péřové, popř. vlastní plastové

Disciplíny:                    pánská a dámská čtyřhra smíšená čtyřhra

pánská a dámská dvouhra – v případě zájmu na konci turnaje

Kategorie:                    registrovaní a neregistrovaní

Systém soutěží:         bude určen podle počtu přihlášených

Zahájení:                     9:30h

Předpokl. konec:       17:00h

Přihlášky:                   E-mailem, popř. na místě nejpozději do 8:30h

Kontaktní osoby:       Ing. Karel Dvořák                   Ing. Ondřej Radovnický

dvorakzhaloun@gmail.com                                             ondrej.radovnicky@volny.cz

Tel.: +420 603 459 378                Tel.: +420 733 415 700

==================================================

 • POZOR – podání grantu OS do 15.2.24

  Příští jednání předsedů OS z J. SŽ Jungmannovy se uskuteční dne 27.3.24 v kanceláři SŽ Jungmannovy v 16.30h

 


 Vzdělavatelský odbor 

 br. Jelen – vzdělavatel

 • VH v J . Sokol Komárov se uskuteční dne 27. 2. t.r.

Dne 26.11. 23  se uskutečnil Sraz župních vzdělavatelů ČOS v Tyršově domě.

Další info na webu www.sokol.eu

ses. Starýchfojtů

 • J. Sokol Hlásná Třebáň – účastní se v T. J. Sokol Komárov secvičné
 • Již nyní probíhá příprava příměstského tábora v letních měsících

ses. Kohoutová

 • dne 27. 1. t.r. se uskutečnil v T. J. Sokol Dobříš ples
 • dne 3. 2. t.r. se budou konat Šibřinky/děti • ZRUŠENY v důsledku závažné havárie stropu sokolovny; nyní probíhá posouzení statikem – je třeba hledat náhradní prostory pro nácviky HTV
 • dne 10. 2. t.r. se uskutečnil Masopust