Info z PŽJ,OV,OS,VO – Župa Jungmannova

Předsednictvo Župy Jungmannovy

Předsednictvo župy se koná ve středu od 16:00 v sídle župy 12.5., 16.6., 14.7. 2021

Zápisy z PŽJ ke stažení:

zápis č.13, zápis č.12, zápis č.11, zápis č.10, zápis č.9, zápis č.8  zápis č.7, zápis č.6, zápis č.5, zápis č.4, zápis č.3, zápis č.2, zápis č.1


Probíhají jednání starostky ve věci rozvolňování pro oblast amatérských sportovních aktivit, vše podstatné: https://www.sokol.eu/aktuality


Zápisy z PŽJ, OV, OS, VO, předsednictva ČOS, výboru ČOS, sjezdu ČOS a ostatní sokolské dokumenty rozesílá mailem přímo na jednoty starosta, jednatel a tajemnice župy.


Vážené sestry, vážení bratři,
členské příspěvkové známky pro rok 2021 jsou stále na župě k dispozici. Své objednávky zasílejte na župu emailem na adresu zjungmannova@sokol.eu, následně Vám budou známky zaslány poštou společně s fakturou. Hodnota známek zůstává stejná jako v loňském roce, tj. 200 Kč  a 500 Kč.

  • problematika spolkových členských příspěvků – rozdíl mezi členským spolkovým příspěvkem a oddílovým příspěvkem:

https://prosokoly.sokol.eu/aktualita/rozdeleni-clenskeho-spolkoveho-prispevku


Registrace tělocvičných jednot do Spolkového rejstříku

                               POZOR !

P SŽ Jungmannovy vyzývá T. J. (které tak dosud neučinily), 

aby provedly zápisy do Spolkového rejstříku!!!!!

Se sokolským pozdravem Eva Vandírková


  • informace o připravované centrální elektronické evidenci členské základy Sokola (ECZ ČOS) – zatím podklady nezaslaly všechny J. naší SŽ. Většina jednot musí doplnit data narození a plnou adresu bydliště členů, u mnohých jednot vyřízení naráží na neposkytnutí RČ!

Celkem za župu vykázáno 7 703 členů snížení o 856 členů oproti roku 2020

  • podána informace o zřízení – z iniciativy T. J. – očkovacího centra v hale Bios  v T. J. Sokol Dobřichovice; žádost o  poskytnutí finančního daru.

PRAVIDLA A PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ ČOS SŽ a T.J.SMĚRNICE č.6 2020


Pro činovníky jednot, kteří pořádají sokolské akce a propagují Sokol, sponzory a partnery je připraven „Manuál pro dokumentaci partnerského plnění na akcích Sokola“.


Sestry a bratři, přihlaste své oddíly do soutěže

Hýbeme se hezky česky a vyhrajte až 15 tisíc korun

Nový partner České obce sokolské – obchodní řetězec PENNY připravil se Sokolem soutěž na podporu sportovních oddílů mládeže. Soutěž s názvem “Hýbeme se hezky česky“ odstartovala již 22. dubna a přihlášené oddíly v ní mohou získat až 15 tisíc korun. Ty mohou využít dle svých potřeb. 

Co pro to udělat?

Prvním a nejdůležitějším krokem je registrace. Máte oddíl s mládeží do 18 let? Jděte na https://www.hybemesehezkycesky.cz/ a vyplňte přihlášku.

Důležitá informace je, že se může přihlásit více sportovních oddílů

či oddílů všestrannosti z jedné T. J.

Jak bude soutěž fungovat?

Registrace na Hýbeme se hezky česky začíná ve čtvrtek 22. 4. a končí 19. 5.

Smyslem soutěže je pomoci rozhýbat po roce nečinnosti notně ztuhlé sportování dětí na lokální úrovni.

ČR je rozdělena na 155 mikroregionů, ve kterých se mohou oddíly přihlašovat.

Ocenění budou vybrání dvoukolovým hlasováním.

  1. kolo online hlasování na webu v termínu 3. – 30. 6.Hlasovat pro svůj oblíbený oddíl může úplně každý jednou denně. Z tohoto hlasování vzejdou dva oddíly s nejvyšším počtem hlasů, které získají finanční odměnu. Třetí oddíl z mikroregionu vybere odborná porota na základě několika kritérií, jako je poutavost příběhu oddílu uvedeného při registraci. Tyto tři oddíly postupují do druhého kola
  2. kolo – 2. – 29. 9.rozhodne o tom, kdo dostane 15.000 Kč (1. místo) a 5.000 Kč (2. a 3. místo). Každý z oddílů v 2. kole bude mít ve „svých mikroregionálních“ obchodech Penny hlasovací boxy. O pořadí rozhoduje množství odevzdaných hlasovacích kupónů, které budou součástí účtenky.

Spolupráce s Penny je dohodnuta jako dlouhodobá a staví na společných hodnotách s důrazem na komunitu a laskavost. „Jsem nesmírně ráda, že se našemu komunikačnímu týmu podařilo domluvit spolupráci s takto významným partnerem, který podpoří nejen ČOS, ale především naše jednoty, respektive oddíly v této těžké chvíli. Za to je potřeba společnosti Penny velmi poděkovat,“ řekla starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Detaily dlouhodobého partnerství popisuje výkonný ředitel České obce sokolské Marek Tesař: „V současné nelehké době to považuji za skvělou zprávu. V rámci této spolupráce bude potřeba aktivní přístup i ze stran našich oddílů, jednot a žup, které maximálně podpoříme, aby byli v projektu úspěšní, a získali co nejvyšší finanční dar,“ řekl Marek Tesař, výkonný ředitel ČOS.

Veškeré informace najdete ZDE. Událost najdete v kalendáři Pro Sokoly https://prosokoly.sokol.eu/akce/nova-soutez-pro-sokolske-oddily-hybeme-se-hezky-cesky


Odbor všestrannosti ŽJ

SŽ Jungmannova vyzývá  své T. J., aby se zapojily do přípravy na akci Sokolské Brno 2021 po uvolnění epidemiolog. situace!

Nácviky na Sokolgym 2021 –  je třeba sledovat stránky Odboru všestrannosti ČOS –

 sledujte informace o konání našich akcí!

  • N+N děkují všem cvičitelům a činovníkům za práci, kterou museli zvládnout v průběhu r. 2020/2021 v době nelehké a s neustále se měnícími opatřeními v důsledku pandemie a vyzývá k aktivní činnosti všechny cvičence.

Musíme vydržet a udržet členskou základnu v sokolských jednotách i v této – pro sport – tak nelehké době !!!

Náčelník br. František Beran

Předsednictvo ŽJ děkuje všem činovníkům a sportovcům T.J., kteří se zasloužili za vynikající aktivní prezentaci župy v rámci XVI. všesokokolského sletu a také výběru sletových známek.

Informace o minulém XVI. všesokokolském sletu 2018 naleznete zde

Na podstránce OV je uveden Seznam župních vedoucích sletových skladeb, Celková koncepce sletu a Program sletového týdne a

Přehled hromadných skladeb


Odbor sportu ŽJ

Jednání předsednictva ŽOS se koná ve středu 2.6.2021 od 16:30 v sídle župy. Sporťáci jednot budou ještě informováni emailem.


Elektronické formuláře registrace sportovních oddílů na rok 2021. (EFo RSO)

Termín vyplnění registrací  byl 30. 3. 2021, po tomto datu byl systém uzavřen.

Registrace byly župním OS zkontrolována a potvrzena.

  • Bylo zaregistrováno 81 sportovních oddílů z 27 T. J. župy.
  • Zpráva ŽOS o činnosti za rok 2020 byla předána v elektronické podobě na OS ČOS,
  • žádosti o granty OS byly v termínu odevzdány.

Sestry a bratři, přihlaste své oddíly do soutěže

Hýbeme se hezky česky a vyhrajte až 15 tisíc korun

Nový partner České obce sokolské – obchodní řetězec PENNY připravil se Sokolem soutěž na podporu sportovních oddílů mládeže. Soutěž s názvem “Hýbeme se hezky česky“ odstartovala již 22. dubna a přihlášené oddíly v ní mohou získat až 15 tisíc korun. Ty mohou využít dle svých potřeb.

Ing. Josef Sosnovec, předseda odboru sportu župy

Volejbalový úspěch


Dobřichovické volejbalistky „dobiholky“ získaly titul v 1.lize žen.
Gratulujeme – vynikající úspěch.


Vzdělavatelský odbor

Jan Jelen – vzdělavatel

  • 33 jednot vložilo údaje za vzdělavatelskou činnost do elektronického systému do 28/2/2021

Se sokolským pozdravem  Eva Vandírková