Info z PŽJ,OV,OS,VO – Župa Jungmannova

Předsednictvo Župy Jungmannovy

Předsednictvo župy se koná ve středu 15. 6. 2022 od 16:00 v sídle župy


Valná hromada župy se konala  14.5.2022 od 9.00 hodin v sídle župy v Tyršově domě v posluchárně č. 1 Tyršova domu.

bližší info uveřejníme po obdržení zápisu z VH ŽJ.


Zápisy z PŽJ ke stažení: Zápis č. 25 2022 HM

zápis č. 24 2022, zápis č. 23zápis č. 22, zápis č. 21, zápis č. 20, zápis č. 19, zápis č. 18 2021, zápis č.17, zápis č. 16, zápis č. 15, zápis č. 14, zápis č.13, zápis č.12, zápis č.11, zápis č.10, zápis č.9, zápis č.8  zápis č.7, zápis č.6, zápis č.5, zápis č.4, zápis č.3, zápis č.2, zápis č.1

Zápisy z PŽJ, OV, OS, VO, předsednictva ČOS, výboru ČOS, sjezdu ČOS a ostatní sokolské dokumenty rozesílá mailem přímo na jednoty starostka, jednatel a tajemnice župy


ses. Moučková – starostka 

 • Finance v roce 2022

i nadále trvá stav nejistoty

Stav vypsání programů NSA  :

 • Pokud zbývající jednoty nedoplní členy do ECZ  vyslanci se nemohou zúčastnit  VH Sokolské župy Jungmannovy

Vážené sestry, vážení bratři, členské příspěvkové známky pro rok 2022 jsou k dispozici v sídle župy.


P SŽ Jungmannovy vyzývá T. J. (které tak dosud neučinily), aby provedly zápisy do Spolkového rejstříku!!!!!    Sokolské jednoty s neprovedenou aktualizací se vystavují nebezpečí nemožnosti žádat o státní dotační prostředky!


Finance v roce 2022

  • ses. Moučková – starostka  i nadále trvá stav nejistoty Stav vypsání programů NSA  :
   • vypsána pouze Výzva Můj klub 2022
   • nosný program pro ČOS “Všesportovní organizace”/bývalá výzva Pohyb a zdraví na r. 2022 vypsán; ČOS očekává “Rozhodnutí” a následné odeslání finančních prostředků
   • Výzva Provoz a údržba r. 2022 dosud nebyla vypsána (otázka, zda je s touto výzvou počítáno i pro r. 2022?)

    

Sestra starostka informovala o krocích ČOS na pomoc uprchlíkům z Ukrajinydosud realizováno:

 • Kč 100.000zasláno Českému červenému kříži   (odměny členů P ČOS)
 • Kč 350.000 zasláno Člověk v tísni   (z prodeje grafik Michala Škapy + ze startovného Běhu pro Ukrajinu)
 • Kč 350.000 + podpora z T. J.   (ze startovného Sokolského běhu pro Ukrajinu)
 • zřízení dočasné pracovní skupiny – poradní orgán starostky ČOS (po pominutí války okamžitě tento orgán zrušit)

Předmět činnosti:

 • monitorovat běžící humanitární aktivity sokolských jednot, žup i ČOS
 • predikovat možné scénáře/důsledky války (pro zaměření, provoz jednot, investice a iniciativy obnovy sokolského nemovitého majektu)
 • minimalizovat dopady rizik do provozování, hospodařeni našich jednot, žup a ČOS
 • navrhovat kroky a konzultovat jejich proveditelnost
 • navrhovat a doporučovat konkrétní opatření

Složení: br. Petr Szenasy/T. J. Sokol Křivoklát, Markéta Cechman/ČSOB, Jan Soudný/UniPetrol, bři. Tesař, Svoboda a ses. starostka


PRAVIDLA A PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ ČOS SŽ a T.J.SMĚRNICE č.6 2020


Pro činovníky jednot, kteří pořádají sokolské akce a propagují Sokol, sponzory a partnery je připraven „Manuál pro dokumentaci partnerského plnění na akcích Sokola“.


Odbor všestrannosti ŽJ

 1. Beran – náčelník, ses. Sauerová – náčelnice
  • Dne 30.4.2022 župní  přeboru všestrannosti –  malá účast – 5 jednot – celou všetrannost dokončilo 37 závodníků.
  • Příprava na Přebor ČOS – velký úbytek žactva – žáků .
  • Zprávy z náčelnictva – náčelník br. Svoboda , náčelnice ses. Řibřidová
  • Sokolgym Plzeň – Brno – Pardubice – podána informace náčelnicí
 1.           Akademie v Příbrami 21.5.2022
 2. Župní přebor T. J. Sokol Komárov v plavání v hořovickém bazénu se uskutečnilo  dne  9. 4. 2022 v Hořovicích

Volební valná hromada odboru všestrannosti za poměrně malé účasti se konala dne

 1. 3. 2022 v kanceláři župy – do čela byli zvoleni opět br. František Beran – náčelník a ses. Zuzana Sauerová – náčelnice
 • v sobotu dne 19. 3. 2022 proběhl Memoriál B. Šupčíka od 13 hod. v T. J. Sokol Příbram

ses. Sauerová – náčelnice

 • chystá se Sokolgym, mj. v Brně –  T. J. Sokol  Dobříš 2 skladby + T. J. Sokol Příbram

skladba – Odhodlaní +  T. J. Sokol Dobříš – skladba Optimistky, +  T. J. Sokol Dobříš –

 ses. Kohoutová   – pobyty v přírodě

 • Masopustní průvod – velmi pěkná akce a silně obsazená – cca 90 lidí
 • 23. 4. 2022 se uskuteční župní přebor ZZZ na Šimákovně
 • ses. Kohoutová byla pověřena přípravou akce SŽ – Výlet na Valdek dne 28. 9. 2022
 • Přebor všestrannosti ve volejbale

a další turnaj


 • Výborné umístění T. J. Sokol Příbram na celorepublikovém mistrovství v Teamgymu; ze 14 týmů se T. J. umístila na krásném 2. místě!


Aktualita z Komárova – Výstup na Hejlák. Zdraví z Komárova Eva Veigendová


Župní Odbor Sportu 

Jednání ŽOS se připravuje na 25.5.2022 od 16.30 v sídle župy. 

Sporťáci jednot budou informováni emailem.

19.2. ve Vítkovicích v Krkonoších se uskutečnil  Přebor ČOS a Župy v obřím slalomu.   ŽOS děkuje oddílu lyžování T.J. Sokola Středokluky za hladký a důstojný průběh ve spolupráci se štábem ČT sport.  83 závodníků všech kategorií.


Župní přebory v atletice – mladší žáci a žákyně, atletická přípravka – hoši a dívky, se konaly v T. J. Sokol Roztoky. Přebory se konaly na roztockém atletickém stadionu.

Statistika závodů: POČET DISCIPLÍN  Celkem 25; POČET STARTŮ Celkem 275; POČET ZÁVODNÍKŮ  Celkem 92

Kompletní výsledky – https://online.atletika.cz/vysledky/50362/0/2

S pozdravem Martin Matas


Super výsledek vodáků z T.J. Sokol Králův Dvůr !

Rychlostní kanoistika – MČR krátké tratě 2021 – svátek tohoto sportu

Letošní MČR v rychlostní kanoistice na krátkých tratích se odehrálo tradičně v Labe aréně Račice ve dnech od 29. 7. do 1. 8. 2021. Během těchto čtyř dní bylo odstartováno celkem 506 jízd (rozjížděk, mezijízd, finále) a k těm nastoupilo celkem neuvěřitelných 968 individuálních závodníků ze 49 oddílů! Dá se říci, že tam byli všichni, až na čtyři borce, kteří bojovali na OH v Tokiu. Z toho plyne, že se to neobešlo bez vodáků z TJ Sokol Králův Dvůr a těch bylo letos celkem dvanáct a pro náš oddíl to bylo mistrovství úspěšné. Na startu se objevili celkem 54 krát a na pódium pro medaile si šli třináctkrát! Sedm krát pro zlato a šestkrát pro stříbro!

Sportu zdar, kanoistice zvlášť …….Mirek Kurťák


a teď výsledek, který nás velmi potěší:

Dobřichovické holky vyhrály I. ligu ve volejbale ženy – !!!!! Mistryně !!!!!

a vybojovaly postup do extraligy !!!!!


      Stav členské základny župních sportovních oddílů na rok 2022: 

 • Bylo zaregistrováno 81 sportovních oddílů z 27 jednot župy.

                                   


Vzdělavatelský odbor   

br. Jelen – vzdělavatel

 • seznámil s volební VH vzdělavatelů župy, která se konala 3. 2022 v kanceláři župy, na které byl opět zvolen vzdělavatelem SŽ
 • volební VH vzdělavatelského odboru ČOS se bude konat dne 14. 5. 2022

br. Janu Jelenovi (T. J. Sokol Komárov) byla slavnostně předána “Stříbrná sokolská medaile ČOS” udělená Výborem ČOS za dlouholetou sokolskou činnost  – Blahopřejeme  ♥ ♥ ♥

 • 33 jednot vložilo údaje za vzdělavatelskou činnost do elektronického systému do 28/2/2022
 • V rámci 160 let založení Sokola uspořádá sokolská župa Jungmannova župní výlet 28. 9. 2022 na Valdek při příležitosti více výročí v roce 2022. Bude upřesněno v průběhu roku.