Info z PŽJ,OV,OS,VO – Župa Jungmannova

Předsednictvo Župy Jungmannovy

Předsednictvo župy se koná ve středu od 16:00 v sídle župy 10.2.2021

(pokud to situace dovolí)


Zápisy z PŽJ, OV, OS, VO, předsednictva ČOS, výboru ČOS, sjezdu ČOS a ostatní sokolské dokumenty rozesílá mailem přímo na jednoty starosta, jednatel a tajemnice župy.


Vážené sestry, vážení bratři,
členské příspěvkové známky pro rok 2021 jsou již v župě k dispozici pro odběr. Své objednávky zasílejte na župu emailem na adresu zjungmannova@sokol.eu, následně Vám budou známky zaslány poštou společně s fakturou. Hodnota známek zůstává stejná jako v loňském roce, tj. 200 Kč  a 500 Kč.
Se sokolským pozdravem Eva Vandírková


Členská základna 2021
přeposílám Vám pokyny pro statistiku (členská základna) na rok 2021, pro vyplňování postupujte dle daných pokynů uvedených v příloze. Připomínám, že výkaz-registraci musíte vyplnit nejpozději do 28. 2. 2021, pak bude  systém uzavřen.

V případě otázek k formuláři kontaktujte ses. Evu Bečvářovou telef. 257 007 279, nebo na e-mailové adrese ebecvarova@sokol.eu

Pro informaci posíláme odkaz na statistiku a všechny statistické a registrační formuláře:

Pro jednoty naší župy platí termíny stanovené PŽJ!

https://prosokoly.sokol.eu/vykaznictvi

Se sokolským pozdravem Eva Vandírková


Zápisy z PŽJ ke stažení:
zápis č. 10, zápis č. 9, zápis č. 8, zápis č. 7, zápis č. 6, zápis č. 5, zápis č. 4, zápis č. 3, zápis č. 2, zápis č. 1


PRAVIDLA A PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ ČOS SŽ a T.J.SMĚRNICE č.6 2020


Pro činovníky jednot, kteří pořádají sokolské akce a propagují Sokol, sponzory a partnery je připraven „Manuál pro dokumentaci partnerského plnění na akcích Sokola“.


Odbor všestrannosti ŽJ

Vážené sestry, vážení bratři,
posíláme vám podklady k vypsaným grantům z odboru všestrannosti pro rok 2021 a prosíme o řádné prostudování, žádosti vyplňujte ve všech požadovaných polích. Termín pro předložení žádostí na župu je do 31. ledna 2021. Na žádosti doručené po tomto datu nebude brán zřetel s ohledem na termín odevzdání sumárních žádostí na OV ČOS a dále na ty žádosti, které nebudou vyplněny ve všech polích. Prosíme proto o dodržení termínu.
V emailu posíláme „Přílohu č. 1“, která se týká vzdělávání cvičitelů ČOS v odborech všestrannosti, kdy pořadatelem není vlastní župa a prosíme v případě zájmu o její vyplnění a odeslání na župu rovněž do 31. 1. 2020. U akcí, které pořádá ÚŠ ČOS, OVS Olomouc  a VS České Budějovice je nutné uvádět číslo akce, uvádějí se jen účastnické poplatky. Doškolovací akce se týkají pouze cvičitelů evidovaných  v odevzdané evidenci cvičitelů župy.
Se sokolským pozdravem Eva Vandírková

Předsednictvo ŽJ děkuje všem činovníkům a sportovcům T.J., kteří se zasloužili za vynikající aktivní prezentaci župy v rámci XVI. všesokokolského sletu a také výběru sletových známek.

Informace o minulém XVI. všesokokolském sletu 2018 naleznete zde

Na podstránce OV je uveden Seznam župních vedoucích sletových skladeb, Celková koncepce sletu a Program sletového týdne a

Přehled hromadných skladeb


Odbor sportu ŽJ

Jednání předsednictva ŽOS se koná ve středu 24.2.2021 od 16:30 v sídle župy. Sporťáci jednot budou ještě informováni emailem.


Elektronické formuláře registrace sportovních oddílů na rok 2021. (EFo RSO)

E-formulář naleznete na adrese https://sokol.ols.cz

Termín vyplnění registrací  je  nejpozději do 22. 2. 2021, po tomto datu bude systém uzavřen.
Ostatní podrobnosti jsou uvedeny v pokynech v emailu.
Pro elektronickou registraci Vám budou následně zaslána hesla.
Žádáme o dodržení stanoveného termínu, s ohledem na to, že registrace je nutno zkontrolovat a v požadovaném termínu předat hlášení na OS ČOS.
Připomínáme, že součet členů OV a členů OS a vzdělavatelů se musí rovnat celkovému počtu členů v T.J., tj. výkazu členské základny (statistika členů).


Grant OS

Vyplněné žádosti poslané emailem zašlete na župu v termínu do 31. ledna 2021. Prosíme o dodržení uvedeného termínu.

Grant OS ŽOS

Emailem posíláme formuláře na žádosti o příspěvek na činnost sportovního oddílu T. J. Sokol v župě na rok 2021, a to pro oblast č. 1 – Župní přebory a č. 2 – Podpora účasti družstev a jednotlivců v nižších mistrovských soutěžích. Vyplněné formuláře zašlete na župu nejpozději do 31. 3. 2021.

Se sokolským pozdravem

Eva Vandírková, tajemnice župy,

Ing. Josef Sosnovec, předseda odboru sportu župy

Volejbalový úspěch


Dobřichovické volejbalistky „dobiholky“ získaly titul v 1.lize žen.
Gratulujeme – vynikající úspěch.


Vzdělavatelský odbor

Online formulář vzdělavatelské činnosti
emailem jsme zaslali odkaz na online formulář ke vzdělavatelské činnosti v jednotách. Prosíme o vyplnění do 15. února 2021 (odpovědi se zaevidují do souhrnné tabulky za župu, která tak bude mít přehled a případně zaurguje příslušnou T. J., která výkaz nevyplnila).

V případě dotazů a nejasností kontaktujte sestru – Kateřinu Byrouti – kbyrouti@sokol.eu, 257 007 274.

Doporučujeme vyplnit formulář najednou, nejde průběžně uložit. Proto také doporučujeme, abyste si formulář nejdříve celý pročetli, než jej začnete vyplňovat. Vaše odpovědi se nám zobrazí, až když na konci formuláře zmáčknete tlačítko odeslat. Po obdržení odpovědí vám do 5 pracovních dnů napíše VO potvrzovací e-mail.
Prosíme, vyplňujte výkazy pečlivě. Vaše odpovědi poctivě čteme, navíc se dokumenty tisknou a uchovávají, jedná se o důležitý záznam vzdělavatelské činnosti v Sokole i pro příští generace.
Pokud jednota nemá vzdělavatele ani nevyvíjí vzdělavatelskou činnost, i tak prosím formulář vyplňte (vykřížkujte).

Předem děkujeme!   Formulář pro jednoty

https://forms.gle/Apo8Y2yfaXmW41WLA

Se sokolským pozdravem  Eva Vandírková