Info z PŽJ,OV,OS,VO – Župa Jungmannova

Předsednictvo Župy Jungmannovy

Předsednictvo župy se koná ve středu od 16:00 v sídle župy  14.7. 2021

Zápisy z PŽJ ke stažení: Zápis č. 15

zápis č. 14, zápis č.13, zápis č.12, zápis č.11, zápis č.10, zápis č.9, zápis č.8  zápis č.7, zápis č.6, zápis č.5, zápis č.4, zápis č.3, zápis č.2, zápis č.1


ses. Moučková – starostka 

Probíhají jednání starostky ve věci rozvolňování pro oblast amatérských sportovních aktivit, vše podstatné: https://www.sokol.eu/aktuality

 • epidemiologickou situaci je třeba i nadále nepodceňovat s tím, že je třeba důsledně dodržovat aktuální opatření:

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/

https://koronavirus.mzcr.cz/

https://covid.gov.cz/opatreni

 

Zápisy z PŽJ, OV, OS, VO, předsednictva ČOS, výboru ČOS, sjezdu ČOS a ostatní sokolské dokumenty rozesílá mailem přímo na jednoty starostka, jednatel a tajemnice župy.


Vážené sestry, vážení bratři,
členské příspěvkové známky pro rok 2021 jsou stále na župě k dispozici. Své objednávky zasílejte na župu emailem na adresu zjungmannova@sokol.eu, následně Vám budou známky zaslány poštou společně s fakturou. Hodnota známek zůstává stejná jako v loňském roce, tj. 200 Kč  a 500 Kč.

 • problematika spolkových členských příspěvků – rozdíl mezi členským spolkovým příspěvkem a oddílovým příspěvkem:

https://prosokoly.sokol.eu/aktualita/rozdeleni-clenskeho-spolkoveho-prispevku


Registrace tělocvičných jednot do Spolkového rejstříku

                               POZOR !

P SŽ Jungmannovy vyzývá T. J. (které tak dosud neučinily), 

aby provedly zápisy do Spolkového rejstříku!!!!!

 

 • informace o připravované centrální elektronické evidenci členské základy Sokola (ECZ ČOS) – zatím podklady nezaslaly všechny J. naší SŽ. Většina jednot musí doplnit data narození a plnou adresu bydliště členů, u mnohých jednot vyřízení naráží na neposkytnutí RČ!

Celkem za župu vykázáno 7 703 členů snížení o 856 členů oproti roku 2020

 • podána informace o zřízení – z iniciativy T. J. – očkovacího centra v hale Bios  v T. J. Sokol Dobřichovice; žádost o  poskytnutí finančního daru.

PRAVIDLA A PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ ČOS SŽ a T.J.SMĚRNICE č.6 2020


Pro činovníky jednot, kteří pořádají sokolské akce a propagují Sokol, sponzory a partnery je připraven „Manuál pro dokumentaci partnerského plnění na akcích Sokola“.


Sestry a bratři, přihlaste své oddíly do soutěže

Hýbeme se hezky česky a vyhrajte až 15 tisíc korun

Nový partner České obce sokolské – obchodní řetězec PENNY připravil se Sokolem soutěž na podporu sportovních oddílů mládeže. Soutěž s názvem “Hýbeme se hezky česky“ odstartovala již 22. dubna a přihlášené oddíly v ní mohou získat až 15 tisíc korun. Ty mohou využít dle svých potřeb. 

 1. kolo online hlasování na webu v termínu 3. – 30. 6.Hlasovat pro svůj oblíbený oddíl může úplně každý jednou denně. Z tohoto hlasování vzejdou dva oddíly s nejvyšším počtem hlasů, které získají finanční odměnu. Třetí oddíl z mikroregionu vybere odborná porota na základě několika kritérií, jako je poutavost příběhu oddílu uvedeného při registraci. Tyto tři oddíly postupují do druhého kola
 2. kolo – 2. – 29. 9.rozhodne o tom, kdo dostane 15.000 Kč (1. místo) a 5.000 Kč (2. a 3. místo). Každý z oddílů v 2. kole bude mít ve „svých mikroregionálních“ obchodech Penny hlasovací boxy. O pořadí rozhoduje množství odevzdaných hlasovacích kupónů, které budou součástí účtenky.

Spolupráce s Penny je dohodnuta jako dlouhodobá a staví na společných hodnotách s důrazem na komunitu a laskavost. „Jsem nesmírně ráda, že se našemu komunikačnímu týmu podařilo domluvit spolupráci s takto významným partnerem, který podpoří nejen ČOS, ale především naše jednoty, respektive oddíly v této těžké chvíli. Za to je potřeba společnosti Penny velmi poděkovat,“ řekla starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Detaily dlouhodobého partnerství popisuje výkonný ředitel České obce sokolské Marek Tesař: „V současné nelehké době to považuji za skvělou zprávu. V rámci této spolupráce bude potřeba aktivní přístup i ze stran našich oddílů, jednot a žup, které maximálně podpoříme, aby byli v projektu úspěšní, a získali co nejvyšší finanční dar,“ řekl Marek Tesař, výkonný ředitel ČOS.

Veškeré informace najdete ZDE. Událost najdete v kalendáři Pro Sokoly https://prosokoly.sokol.eu/akce/nova-soutez-pro-sokolske-oddily-hybeme-se-hezky-cesky


Odbor všestrannosti ŽJ

SŽ Jungmannova vyzývá  své T. J., aby se zapojily do přípravy na akci Sokolské Brno 2021 po uvolnění epidemiolog. situace!

Nácviky na Sokolgym 2021 –  je třeba sledovat stránky Odboru všestrannosti ČOS –

 sledujte informace o konání našich akcí!

 • N+N děkují všem cvičitelům a činovníkům za práci, kterou museli zvládnout v průběhu r. 2020/2021 v době nelehké a s neustále se měnícími opatřeními v důsledku pandemie a vyzývá k aktivní činnosti všechny cvičence.

Musíme vydržet a udržet členskou základnu v sokolských jednotách i v této – pro sport – tak nelehké době !!!

Náčelník br. František Beran

Předsednictvo ŽJ děkuje všem činovníkům a sportovcům T.J., kteří se zasloužili za vynikající aktivní prezentaci župy v rámci XVI. všesokokolského sletu a také výběru sletových známek.

Informace o minulém XVI. všesokokolském sletu 2018 naleznete zde

Na podstránce OV je uveden Seznam župních vedoucích sletových skladeb, Celková koncepce sletu a Program sletového týdne a

Přehled hromadných skladeb

 


Odbor sportu ŽJ

Jednání předsednictva ŽOS se koná ve středu 15.9.2021 od 16:30 v sídle župy.

Sporťáci jednot budou ještě informováni emailem.


POZVÁNKA

Tělocvičná jednota SOKOL Komárov – VOLEJBAL

Pozvánka na 31. ročník otevřeného volejbalového turnaje žen a mužů

KOMÁROV  2021

V rámci turnaje se uskuteční župní přebory žen i mužů.

Termín konání     sobota  7. srpna 2021  od  9:00 hod.

Místo konání       SOKOLOVNA v Komárově, Sokolská 230, 267 62 Komárov – 5 antukových hřišť

Hrací řád        Hraje se podle platných mezinárodních pravidel volejbalu. Hrací systém stanoví pořadatel podle počtu startujících družstev.

Přihlášky             nejpozději do 2.8.2021 (možno i telefonem, pozdější přihlášky nelze akceptovat).

Rozlosování        provede pořadatel.

Vklad do turnaje  činí  Kč 600,- a musí být uhrazen při prezentaci před zahájením turnaje.

Rozhodčí             zajistí pořadatel, částečně jako každý rok počítáme i s vaší pomocí (zápis).

Občerstvení         po celou dobu turnaje bude v provozu bufet.

Ceny                    pro družstva na prvních třech místech, přeborníci župy získají pohár.

Informace            Zdeněk Laštovička   tel.   736 769 278

Bogan Ernest   tel.   606 606 836,   e-mail:  bogan.ernest@post.cz

Těšíme se, že svojí účastí přispějete k dobré pohodě i kvalitní úrovni turnaje.

TJ SOKOL Komárov

V Komárově dne  2.7.2021                                                                 volejbalový oddíl

 

 


Elektronické formuláře registrace sportovních oddílů na rok 2021. 

Registrace byly župním OS zkontrolována a potvrzena.

 • Bylo zaregistrováno 81 sportovních oddílů z 27 T. J. župy.
 • Zpráva ŽOS o činnosti za rok 2020 byla předána v elektronické podobě na OS ČOS,
 • žádosti o granty OS byly v termínu odevzdány.

Situace COVID

Sestry a bratři, v tomto odkazu je aktuální informace pro sportovní svazy od agentury NSA, pozorně si přečtěte…

2021_06_15_info_omezení sport_15.6 VR

Ing. Josef Sosnovec, předseda odboru sportu župy


Volejbalový úspěch


Dobřichovické volejbalistky „dobiholky“ získaly titul v 1.lize žen.
Gratulujeme – vynikající úspěch.


Vzdělavatelský odbor

Jan Jelen – vzdělavatel

 • 33 jednot vložilo údaje za vzdělavatelskou činnost do elektronického systému do 28/2/2021

Se sokolským pozdravem  Eva Vandírková