Info z PŽJ,OV,OS,VO – Župa Jungmannova

 Předsednictvo Župy Jungmannovy

Předsednictvo župy přeje sestře Ivance k narozeninám


Předsednictvo župy se koná v roce 2024 vždy ve středu  od 16:00 v sídle župy

Termíny II. pololetí:  11.9.; 16.10.; 13.11.; 11.12. 2024

Zápisy z PŽJ ke stažení: Zápis č. 21. 19.6.2024

Zápis č. 20Zápis č.19Zápis č. 18, Zápis č. 17 2024, Zápis č. 16 2024, Zápis č. 15 2023, Zápis č. 14, Zápis č. 13, Zápis č. 12, Zápis č 11, Zápis č 10, Zápis č. 9,  Zápis č.8, Zápis č. 7, Zápis č. 6 2023, Zápis č. 5 2022, Zápis č. 4,  Zápis č. 3Zápis č. 2, Zápis č. 1 2022,

Zápis č. 25 , zápis č. 24 , zápis č. 23zápis č. 22, zápis č. 21, zápis č. 20, zápis č. 19, zápis č. 18 2021, zápis č.17, zápis č. 16, zápis č. 15, zápis č. 14, zápis č.13, zápis č.12, zápis č.11, zápis č.10, zápis č.9, zápis č.8  zápis č.7, zápis č.6, zápis č.5, zápis č.4, zápis č.3, zápis č.2, zápis č.1

Zápisy z PŽJ, OV, OS, VO, předsednictva ČOS, výboru ČOS, sjezdu ČOS a ostatní sokolské dokumenty rozesílá mailem přímo na jednoty starosta, jednatelka a tajemnice župy

Zpracování grantů z jednot probíhá, dochází však k neúplnému zasílání dokladů, které zpracování značně zdržuje. Dbejte na dodržení všech pokynů, které jsou u každé žádosti uvedeny.

Zprávy ze sekretariátu – ses. Vandírková

 • tělocvičným jednotám připomínáme mít aktivní datovou schránku a nahlásit na župu uživatelské jméno Upozorňujeme, že byla-li OS zřízena, přichází do  ní   korespondence   (pozor na korespondenci  FÚ,  soudů   a pod.). Jakmile je zaslána do OS zpráva, nabývá dle stanovené lhůty na účinnosti! Nahlásilo dosud jen 6  T. J.!!!!!!! i+ Březové Hory, Jílové u Prahy, Králův Dvůr, Mníšek pod Brdy, Příbram a Vráž
 • dne 2. t.r. byly sokolským jednotám vystaveny a zaslány faktury za účast cvičenců na slet. vystoupeních. Většina T. J . tyto faktury uhradila (zbývají 2 T. J ., které zatím neprovedly úhradu – termín splatnosti: 19. 2. 2024)
  1. P SŽ vyzývá své T. J. k důslednému sledování webových stránek pro aktualizované informace a webové stránky Sokolské župy Jungmannovy
  2. http://www.zupajungmannova.cz/
  3. Informace o užívání nového vizuálního stylu dle Strategie SOKOL 2030 (viz internetové uložiště: www.brandcloud.pro, uživatelské jméno: grafika@sokol.eu, heslo: sokol2030).Sokolská župa Jungmannova má novou e-mailovou adresu (v rámci přechodu na G-Suite): jungmannova@sokol.eu

SOKOLSKÁ ŽUPA JUNGMANNOVA MĚLA K DATU 31. 12. 2023 8 980 ČLENŮ!


 

Odbor všestrannosti ŽJ

ses. Sauerová – náčelnice a br. Beran – náčelník

 • v r. 2018 cvičilo na župním sletě v Komárově 650 cvičících

v r. 2024 dosud přihlášeno na slet do Komárova 640 cvičících

 • náčelnice podala informaci o probíhajících nácvičných srazech, župní vedoucí hromadných skladeb se zúčastňují • VELKÁ POCHVALA
 • distribuují se  ze  SŽ  cvičební  úbory  pro jednotlivé  skladby  (vše  se  rozděluje  až  po celé dodávce  pro skladbu)
 • probíhají již přípravy a obsazení příměstských táboru v letních měsících téměř obsazeno! (děti, R+D, senioři)
 • náčelník  poděkoval  T.  J.  Sokol  Komárov  za  uspořádání  župního  přeboru  v plavání, kterého se zúčastnilo  117 os. Z celkového počtu 8 T. J., přihlášeno bylo 137 os.
 • Grant na vybavení tělocvičen bude poskytnut těm, kteří vyvíjejí činnosti (všestrannost, příp. se účastní nácviku na slet)
 • J., které se účastní Župního sletu v Komárově, Krajského sletu ve Voticích a Župního sletu v Brandýse n. L. muže být poskytnut příspěvek na dopravu (JEN BUS či vlak/hrom. Jízdenka; nikoliv  auta)

VELKÉ PODĚKOVÁNÍ T. J. Sokol Komárov za přípravu Župního sletu a seznámení ostatních!!!!!

  • ze strany ČOS je zajištěno č. 2,5 tis. lůžek prioritně pro cvičenky a cvičence Věrné gardy

  https://prosokoly.sokol.eu/seznam-skoleni-a-seminaru


 • Župní přebor  v plavání    V sobotu 20. ledna 2024 se do hořovického bazénu ponořilo 117 závodníků z osmi tělocvičných jednoty naší župy (Příbram, Komárov, Jince, Lety, Černošice, Libčice nad Vltavou, Mníšek pod Brdy a Březové Hory). Organizace se zhostila opět komárovská jednota.
 •    
 • Přeborníky župy se v jednotlivých kategoriích stali:Předškolní děti: Jakub Prokop (Komárov)Žákyně I: Nikola Prokopová (Komárov)Žáci I: Rafael Bábela (Lety)Žákyně II: Aneta Chocholová (Jince)Žáci II: Hugo Košek (Příbram)Žákyně III: Valentýna Novotná (Černošice)Žáci III: Daniel Dostál (Lety)Žákyně IV: Zuzana Chocholová (Jince)Žáci IV: Filip Macek (Jince)Dorostenky: Jitka Mudrová (Černošice)Dorostenci: Jan Blaženín (Černošice)Ženy: Jana Dostálová (Lety)Muži: Jiří Kotlan (Příbram)Seniorky: Václava Laštovičková (Komárov)Senioři: Milan Voves (Příbram)Všem zúčastněným přejeme úspěchy i v dalších závodech sokolské všestrannosti (sportovní gymnastika, šplh, atletika), které se uskutečnil v Příbrami v sobotu 27. dubna 2024.
 • ======================================================
 • Výborné umístění T. J. Sokol Příbram na celorepublikovém mistrovství v Teamgymu; ze 14 týmů se T. J. umístila na krásném 2. místě!Župní Odbor Sportu 

br. Sosnovec – předseda Odboru Sportu

SOKOL GALA 2024

prohlédněte si sokolské minuty ČT

https://www.ceskatelevize.cz/porady/16418944281-xvii-vsesokolsky-slet/224471291472301/


 • Župní přebory a Významné župní soutěže viz. zápis z jednání ŽOS na podstránce webu

 •   Příští jednání předsedů OS  ŽOS župy Jungmannovy se uskuteční dne 2.10.2024 v kanceláři SŽ Jungmannovy v 16.30h

 


 Vzdělavatelský odbor 

 br. Jelen – vzdělavatel

 • VH v J . Sokol Komárov se uskuteční dne 27. 2. t.r.

Dne 26.11. 23  se uskutečnil Sraz župních vzdělavatelů ČOS v Tyršově domě.

Další info na webu www.sokol.eu