Telefonní seznam ústředí ČOS – Župa Jungmannova

Telefonní seznam
Česká obec sokolská
Tyršův dům, Újezd 450, 118 01 Praha 1
tel: 257 007 111, fax: 257 320 580
http://www.sokol.eu/obsah/5395/kontakty-pracovnici-cos  
Starostka ČOS – Ing. H. Moučková 257 007 248
Starostka světového svazu sokolstva – Ing. Hana Moučková 257 007 248
Sekretáriát starostky P.Šmidáková; M. Reifová 257 007 247; 257 007 234
Sekretář světového svazu sokolstva – br. Dostál 257 007 244
Tiskové oddělení, propagace a marketing – br. Kubín 257 007 332
Odbor všestrannosti 257 314 176
Odbor sportu 257 007 387
Ústřední škola ČOS 257 007 259
Vzdělavatelský sbor ČOS 257 007 274
Kontrolní komise ČOS 257 007 267
Činovníci OV ČOS 257 007 250; 258
Věrná garda 257 007 233
Organizační oddělení 257 007 244
Bazén 257 007 399
Prodejna ČOS 257 007 288
Hostel 257 007 340; 397