Vyhodnocení soutěží – Náčelnictvo – Župa Jungmannova

  Vyhodnocení soutěží odboru všestrannosti.

Pod soutěže odboru všestrannosti patří všechny soutěže, které vyhlašuje náčelnictvo ČOS, následně náčelnictvo župy a zúčastní se soutěžící z odboru všestrannosti, kteří nejsou registrováni pod odborem sportu.