Kontakty v Tyršově domě – Telefonní seznam ústředí ČOS – Župa Jungmannova

Další kontakty v Tyršově domě:
Vedoucí bazénu – br. Bartůněk/prohlídky TD  603 582 906,

257 007 275
Hostel, recepce 257 007 397
Vedoucí hostelu – Kučerová Zdena 257 007 340
Zástupce vedoucího hostelu – Sochorec Ladislav 257 007 340
Podatelna 257 007 366
Hlavní vrátnice 257 007 299
Vrátnice č. 2 257 007 287
Vrátnice č. 3 – parkoviště 257 007 300
Kotelna 257 007 377, 
257 319 068
Restaurace Nostitz  257 007 680;681
   
Pražské župy:
Jana Podlipného, Ing. Luděk Barták   724 999 069
email: zpodlipneho@volny.cz
Podbělohorská, PhDr. Zdeněk Bartůněk 257 007 232 
email: zpodbelohorska@sokol.eu 728 924 146 
  603 367 645
Scheinerova, Renata Čáslavová   257 007 381
email: zscheinerova@sokol.eu
   
Sokolské župy a T. J. v TD:
župa Podbělohorská  – Pávek Michal, tajemník 257 007 232
župa Jungmannova – Eva Vandírková, tajemník 257 007 403
župa Scheinerova – Eva Šosová, tajemník  

257 007 381;383
Sokol Kampa – Novotná Jana
257 007 278