Zápis z jednání ŽOS

Zápis z jednání odboru sportu župy Jungmannovy  

dne 9.12.2020 v Tyršovém domě v 16.30h

Účast: zástupci sportů jednot dle prezenční listiny (P-8, O-4, N-8).

Program: Župní přebory a Významné sportovní akce župy 2020, Granty, Termínová listina ŽP a VS 2021, Zprávy z ŽP a VS, Covid a Různé.

 1. Župní přebory a významné soutěže 2020
SPORT Pořadatel přeboru Termín Garant za sport
Stolní tenis slabší Středokluky Zrušeno Kačerovský
Volejbal žákyně Komárov Zrušeno Laštovička i náhrada 19.
Jachting okruh. Vrané n/Vlt. II. 6.června Sosnovec
Cyklistika silnice Králův dvůr zrušeno Hrachovina
Tenis dospělí Dobřichovice červenec Machek
Volejbal ženy Komárov 15.srpna Laštovička
Volejbal muži Komárov 15.srpna Laštovička
Šplh Libčice 22.srpna Janda a Hykeš
Volejbal plážový mix Dobřichovice září Jovanovič/ová
Nohejbal trojice Roztoky září Ščučka
Tenis mládež a dorostenci Lety

Dobřichovice

3.-4. října Václavek 

Machek 

Stolní tenis S. Králův Dvůr / Žebrák zrušeno Pos/Šlosar
Volejbal mix Roztoky zrušeno Šturm
Volejbal ml.žáci/kadeti Roztoky zrušeno Šturm
Badminton dosp.-open Dobřichovice zrušeno Parkán/Němcová
MTB + běh Králův Dvůr zrušeno  Pos

Tučně budou vyznačené konané přebory se zprávou. Celkem 17

 Významné soutěže župy 2020

 1. Středokluky sjezdové lyžování – OS – zrušeno z důvodu nedostatku sněhu
 2. Vrané n/Vlt. II. – Přebor ČOS v jachtingu ––22.-23.června
 3. Dobřichovice – Memoriál Lídy Gemperlové ve volejbale žen – 27. června
 4. Příbram Memoriál B. Šupčíka – šplh – 19.září
 5. Libčice nad Vltavou – Pohár města Libčic – Posvícenský turnaj vházené – mládež – 22.(29.) září
 6. Libčice Svatováclavský turnaj v tenise čtyřhry –– 26.září
 7. Vrané nad Vltavou II – Pohár ČOS v jachtingu –10.října
 8. Příbram – Vánoční pohár SG – 19.prosince – zrušeno

Tučně budou vyznačené konané významné soutěže se zprávou. Celkem 8 VS.

Významná soutěž pořádaná s okr.svazem st.tenisu: S. Černošice – Sokolský pohár ve stolním tenise – zrušeno

ŽOS na základě doporučení PŽJ rozhodl, že příspěvek zašle oddílům jen za předpokladu předání zprávy o konání ŽP a VS.

2. Župní přebory 2021

SPORT Pořadatel přeboru Termín Garant za sport
Stolní tenis slabší Středokluky 27.3./10.4. Kačerovský
Volejbal žákyně Komárov duben Laštovička
Jachting okruh. Vrané n/Vlt. II. květen Sosnovec
Cyklistika silnice ?? Králův dvůr zrušeno Hrachovina
Tenis dospělí Dobřichovice červenec Machek
Volejbal ženy Komárov 17.dubna Laštovička
Volejbal muži Komárov 14.srpna Laštovička
Šplh Libčice srpen Janda a Hykeš
Volejbal plážový mix Dobřichovice 17.-18.června Jovanovič/ová
Nohejbal trojice Roztoky září Ščučka
Tenis mládež a dorostenci Lety baby děti

Dobřichovice

říjen Václavek,

Machek

Stolní tenis S. Králův Dvůr / Žebrák Říjen Pos/Šlosar
Volejbal mix Roztoky říjen Šturm
Volejbal ml.žáci/kadeti Roztoky listopad Šturm
Badminton dosp.-open Dobřichovice  ??? Parkán/Němcová
MTB + běh Králův Dvůr 31. prosinec Pos
Altletika mládež Roztoky ??? Šturm

Tučně budou vyznačené konané přebory s předanou zprávou. Celkem 17.

 Významné soutěže župy 2021

 1. Středokluky sjezdové lyžování – OS – 20.2. /Jánské Lázně 20.3.
 2. Vrané n/Vlt. II. – Přebor ČOS v jachtingu ––28.-29.června – Orlík
 3. Dobřichovice – Memoriál Lídy Gemperlové ve volejbale žen – 17. 6.
 4. Příbram Memoriál B. Šupčíka – šplh – březen
 5. Libčice nad Vltavou – Pohár města Libčic – Posvícenský turnaj vházené – mládež – srpen
 6. Libčice Svatováclavský turnaj v tenise čtyřhry –– září
 7. Vrané nad Vltavou II – Pohár ČOS v jachtingu –11.října
 8. Příbram – Vánoční pohár SG – 18.prosince

Tučně budou vyznačené konané významné soutěže se zprávou. Celkem 8 VS.

Významná soutěž pořádaná s okr.svazem st.tenisu: S. Černošice – Sokolský pohár ve stolním tenise

ŽOS na základě doporučení PŽJ rozhodl, že příspěvek zašle oddílům jen za předpokladu předání zprávy o konání ŽP a VS.

4. Granty OS ČOS: vše vyúčtováno.

5. Župní granty: vše vyúčtováno

6. Termíny plnění – odevzdání na župu:

formuláře byly poslány mailem.

 1. Nejúspěšnější sportovec ČOS 2020 – anketa do 31.1.21
 2. Návrh na sportovní legendu ČOS do 31. 1.21
 3. EFo Registrace sportovních oddílů OS ČOS pro rok 2021 od 6. 1. do 22. 2. 21
 4. Žádost o G OS ČOS 2021 do 31. 1.
 5. Žádost o G OS SO ŽOS 2021 do 31. 3.

——————————————————–

 1. Marketingový materiál pro VH župy – zprávy z ŽP a VS

Redakce dokumentu za rok 2020 bude zpracována ŽOS po ukončení všech akcí do konce února r.2021.

Žádáme ved. sportů jednot, předsedy oddílů nebo odpovědné činovníky jednot za konání akcí, aby zpracovali zprávu o konaných přeborech a VS v rozsahu 1 str. A4 a  1 obrázek. Termín do 14-ti dnů po konání akce.

Parametry dokumentu: formát jednostranný A4,zpracování ve wordu, tabulky v excelu,  obr. v .jpg nebo .png do 500 pixelů na šířku (velikost cca 0,5Mb), počet obr. 1 obr., v hlavičce musí být logo Sokola a logo jednoty nebo oddílu dle nového sokolského stylu.

Od letošního roku 2021 se osnova zprávy rozšíří o uvedení počtu závodníků, činovníků a diváků na každé akci ŽP a VS.

Redakce dokumentu bude zpracována ŽOS po ukončení všech akcí do konce února r.2021.

8. Covidová pandemie: sledujte sokolské web stránky a oficiální stránky Ministerstva zdravotnictví a NAS. V případě povolených soutěží záleží na pořadateli zda soutěž uskuteční.

9. Doporučení pro jednoty: sledujte vypisování grantů na webu NAS. Zejména grant Můj klub a Covid.

Na závěr jednání sporťáci jednot informovali přítomné o činnosti ve svých jednotách:

Plné tělocvičny, nárůst mládeže, nedostatek financí, trenérů, důležitá spolupráce s vedením obce, města. Bez financí nelze opravovat, udržovat tělocvičny a stavět nové sportovní objekty –Dobřichovice, Libčice – nová hala, Karlštejn, Vrané n/Vlt. II.,Příbram, Roztoky – nové záměry a rozvoj, Komárov a Středokluky, kde starosta T.J. je v trojjediné pozici – velmi náročné na čas.

 Příští jednání VH ŽOS bude svoláno 24.2.2021 v 16.30 v župní kanceláři.

Pro svolání je rozhodující uveřejnění pozvánky na webu župy a pozvánky rozešle kancelář župy mailem.

S P O R T U    N A Z D A R !

Zdeněk Laštovička                                                         Ing.   Josef Sosnovec

I.místopředseda  ŽOS                                                       předseda ŽOS