Zápis z jednání ŽOS

Zápis z jednání odboru sportu župy Jungmannovy  

dne 15.9.2021 v Tyršovém domě v 16.30h

Účast: zástupci sportů jednot dle prezenční listiny (P-6, O-4, N-8).

Program: Župní přebory 2021, Významné sportovní akce župy 2021, Granty, Zprávy z ŽP a VS, Covid a Různé.

 1. Župní přebory 2021
SPORT Pořadatel přeboru Termín Garant za sport
Stolní tenis slabší Středokluky nekonáno Kačerovský
Volejbal žákyně, kad., jun Komárov 29.května Laštovička
Jachting okruh. Vrané n/Vlt. II. 5.června Sosnovec
Altlet. přípravka, ml.žactvo Roztoky 1.října Šturm
Cyklistika silnice ?? Králův dvůr ? zrušeno Hrachovina
Tenis dospělí mix Dobřichovice 21.srpna Machek
Volejbal ženy Komárov 7.srpna Laštovička
Volejbal muži nekonáno Komárov nekonáno Laštovička
Šplh Libčice srpen Janda a Hykeš
Volejbal plážový mix Dobřichovice 19.září Jovanovičová
Nohejbal trojice Roztoky 16.října Hrouda
Tenis mládež Lety baby děti říjen Václavek Lety
Tenis dorostenci Dobřichovice ? říjen Machek Dobřichovice
Stolní tenis S. Králův Dvůr/Žebrák  ? ? Říjen Pos/Šlosar
Volejbal mix 2ž+4m Roztoky říjen Šturm
Volejbal žákyně, junioři Roztoky listopad Šturm
Badminton dosp.-open Dobřichovice – Hala Bios Covid ? termín Parkán/Němcová
MTB + běh Králův Dvůr 31. prosinec Pos

Tučně budou vyznačené konané přebory se zprávou. Celkem 18

 1. Významné soutěže župy 2021
 2. Středokluky sjezdové lyžování – OS – 20.2. /Jánské Lázně 20.3. zrušeno
 3. Dobřichovice – Memoriál Lídy Gemperlové ve volejbale žen – 19. června
 4. Vrané n/Vlt. II. – Přebor ČOS v jachtingu ––3.-4.července
 5. Libčice nad Vltavou – Pohár města Libčic – Posvícenský turnaj vházené – mládež – srpen
 6. Příbram Memoriál B. Šupčíka – šplh – září
 7. Libčice Svatováclavský turnaj v tenise čtyřhry –– září
 8. Vrané nad Vltavou II – Pohár ČOS v jachtingu –11.října
 9. Příbram – Vánoční pohár SG – 18.prosince

Tučně budou vyznačené konané významné soutěže se zprávou. Celkem 8 VS.

Významná soutěž pořádaná s okr.svazem st.tenisu: S. Černošice – Sokolský pohár ve stolním tenise 21 – zrušeno

Soutěž od října nová sezóna včetně poháru (r.22)

ŽOS na základě doporučení PŽJ rozhodl, že příspěvek zašle oddílům jen za předpokladu předání zprávy o konání ŽP a VS.

 1. Granty OS ČOS: -Kč , Župní granty OS ČOS: 90300.-Kč, připravuje se rozdělení a poslání na dotčené jednoty.
 2. Marketingový materiál pro VH župy – zprávy z ŽP a VS

Žádáme ved. sportů jednot, předsedy oddílů nebo odpovědné činovníky jednot za konání akcí,

aby zpracovali zprávu o konaných přeborech a VS v rozsahu 1 str. A4 a  1 obrázek. Termín do 14-ti dnů po konání akce.

Parametry dokumentu: formát jednostranný A4,zpracování ve wordu, tabulky v excelu,

obr. v .jpg nebo .png do 500 pixelů na šířku (velikost cca 0,5Mb), počet obr. 1 obr.,

v hlavičce musí být logo Sokola a logo jednoty nebo oddílu.

Od letošního roku se osnova zprávy rozšíří o uvedení počtu závodníků, činovníků a diváků na každé akci ŽP a VS.

Redakce dokumentu bude zpracována ŽOS po ukončení všech akcí do konce února r.2022.

 1. Covidová pandemie: sledujte sokolské web stránky a oficiální stránky Min.zdravotnictví a NAS. V případě povolených soutěží,

záleží na pořadateli, zda soutěž uskuteční. NAS pro svazy vydala covidový formulář pro vyplnění před soutěžemi.

 1. Doporučení pro jednoty: sledujte vypisování grantů na webu MŠMT. Zejména grant Můj klub a Covid.
 2. Na závěr jednání sporťáci jednot informovali přítomné o činnosti ve svých jednotách,

Plné tělocvičny, nárůst mládeže, nedostatek financí, trenérů, důležitá spolupráce s vedením obce, města,

– Bez financí nelze opravovat, udržovat tělocvičny a stavět nové sportovní objekty –

Libčice – nová hala – příprava – br.Hykeš oml, Karlštejn, Vrané n/Vlt. II.,Příbram, Roztoky – nové záměry a rozvoj,

S.Komárov – volejbal – rozjely se soutěže, účast hráčů v týmech je nízká a je nutné doplňovat mladými.

Řevnice – volejbal, kadeti dva turnaje, holky si hrají zatím nesoutěžně – přípravka, školní turnaje,

Narvané cvičiště venkovní přeplněno – díky covidu – 120 dětí všestrannost, badminton turnaj, florbal všestrannost, nová hala výhled.

 1. Dobřichovice – Volej seniorky MR – 6 družstev a minivolejbal a český pohár m i ž, Futsal a Atletika trénovali přes covid, rodiče a děti, Tenis se rozjíždí (v hale se nesmělo), oddíly fungují velmi dobře -, výborná lukostřelba a jachting má nové mladé členy.

Roztoky – starosta Martin Švarc končí, nový starosta bude Petr Šturm – náš sporťák, nová dráha na atl. výborná, program na MMR Přemyslovské střední čechy – získali finance na klubovnu, spolupráce směstem funguje , volej. super ženy, kluci odcházejí z volej do fotbalu, florbalu, atletika přes 200 děti, nohejbal se drží hraje kraj, st.tenis se rozjíždí, celkově jde sportovní činnost nahoru.

Příbram –  tréninky SG, kvalifikace na republiku, teamgym – příprava na republiku, šplh – v prosinci MR, Šupčík se povedl, výkonnostní sport se připravuje venku, zaří krajské závody, SG – web. šoty cvičení na nařadí pro treninky na youtube;

Vrané n/Vlt.II – jachting – uspořádal Přebor ČOS a připravuje stč.přebor ČSJ v říjnu, oddíl orient.sportu se účastnil 2 závodů.

Příští jednání VH ŽOS bude svoláno 8.12.2021 v 16.30 v župní kanceláři.

Pro svolání je rozhodující uveřejnění pozvánky na webu župy a pozvánky rozešle kancelář župy mailem.

 S P O R T U    N A Z D A R !

Zdeněk Laštovička                                                       Ing. Josef Sosnovec

I.místopředseda  ŽOS                                                  předseda ŽOS