Zápis z jednání ŽOS

Zápis z jednání odboru sportu župy Jungmannovy  

dne 8.12.2021 v Tyršovém domě v 16.30h

Účast: zástupci sportů jednot dle prezenční listiny (P-6, O-4, N-8).

Program: Župní přebory 2021, Významné sportovní akce župy 2021, Granty, Zprávy z ŽP a VS, Covid a Různé,

návrhy ŽP a VS 2022.

Župní přebory r. 2021

SPORT Pořadatel přeboru Termín Garant za sport
Stolní tenis slabší Středokluky nekonáno Kačerovský
Volejbal žákyně, kad., jun Komárov 29.května Laštovička
Jachting okruh. Vrané n/Vlt. II. 5.června Sosnovec
Altlet. přípravka, ml.žactvo Roztoky 1.října Šturm
Cyklistika silnice Králův dvůr ??? Hrachovina
Tenis dospělí mix Dobřichovice 21.srpna Machek
Volejbal ženy Komárov 7.srpna Laštovička
Volejbal muži nekonáno Komárov nekonáno Laštovička
Šplh Libčice srpen Janda a Hykeš
Volejbal plážový mix Dobřichovice 19.září Jovanovičová
Nohejbal trojice Roztoky 16.října Hrouda
Tenis mládež Lety baby děti říjen Václavek Lety
Tenis dorostenci Dobřichovice nekonáno Machek Dobřichovice
Stolní tenis S. Králův Dvůr/Žebrák  nekonáno Pos/Šlosar
Volejbal mix 2ž+4m Roztoky nekonáno Šturm
Volejbal žákyně, junioři Roztoky nekonáno Šturm
Badminton dosp.-open Dobřichovice – Hala Bios Covid konáno Parkán/Němcová
MTB + běh Králův Dvůr nekonalo Pos

Tučně budou vyznačené konané přebory se zprávou. Celkem 18

 

 1. Významné soutěže župy 2021
 2. Středokluky sjezdové lyžování – OS – 20.2. /Jánské Lázně 20.3. zrušeno
 3. Dobřichovice – Memoriál Lídy Gemperlové ve volejbale žen – 19. června
 4. Vrané n/Vlt. II. – Přebor ČOS v jachtingu ––3.-4.července
 5. Libčice nad Vltavou – Pohár města Libčic – Posvícenský turnaj vházené – mládež – 21.srpen
 6. Příbram Memoriál B. Šupčíka – šplh – září
 7. Libčice Svatováclavský turnaj v tenise čtyřhry –– 25. září
 8. Vrané nad Vltavou II – Pohár ČOS v jachtingu –9.října
 9. Příbram – Vánoční pohár SG – 18.prosince

Tučně budou vyznačené konané významné soutěže se zprávou. Celkem 8 VS.

Významná soutěž pořádaná s okr.svazem st.tenisu: S. Černošice – Sokolský pohár ve stolním tenise 21 – zrušeno

Soutěž od října nová sezóna včetně poháru (r.22)

ŽOS na základě doporučení PŽJ rozhodl, že příspěvek zašle oddílům jen za předpokladu předání zprávy o konání ŽP a VS.

 1. Granty OS ČOS: -Kč , Župní granty OS ČOS: 90300.-Kč, došlo k rozdělení a poslání na dotčené jednoty.
 2. Marketingový materiál pro VH župy – zprávy z ŽP a VS

Žádáme ved. sportů jednot, předsedy oddílů nebo odpovědné činovníky jednot za konání akcí,

aby zpracovali zprávu o konaných přeborech a VS v rozsahu 1 str. A4 a  1 obrázek. Termín do 14-ti dnů po konání akce.

Parametry dokumentu: formát jednostranný A4,zpracování ve wordu, tabulky v excelu,

obr. v .jpg nebo .png do 500 pixelů na šířku (velikost cca 0,5Mb), počet obr. – 1 obr.,

v hlavičce musí být logo Sokola a logo jednoty nebo oddílu.

Od letošního roku se osnova zprávy rozšíří o uvedení počtu závodníků, činovníků a diváků na každé akci ŽP a VS.

Redakce dokumentu bude zpracována ŽOS po ukončení všech akcí do konce února r.2022.

 1. Covidová pandemie: sledujte sokolské web stránky a oficiální stránky Min.zdravotnictví a NAS. V případě povolených soutěží,

záleží na pořadateli, zda soutěž uskuteční. NAS pro svazy vydala covidový formulář pro vyplnění před soutěžemi.

 1. Doporučení pro jednoty: sledujte vypisování grantů na webu MŠMT. Zejména grant Můj klub a Covid.
 2. Na závěr jednání přítomní sporťáci jednot informovali o činnosti ve svých jednotách. Dotaz na ECZ evidenci: zařazení sportů br. Václavek, jak řešit –sportovní oddíly pro všestrannost nebo odbor sportu.

 

 

 

Příští jednání VH ŽOS bude svoláno 23.2.2022 v 16.30 v župní kanceláři.

 

Pro svolání jsou rozhodující pozvánky uveřejněné na webu župy a pozvánky také rozešle kancelář župy mailem.

 

 

 

S P O R T U    N A Z D A R !

 

Zdeněk Laštovička                                                       Ing. Josef Sosnovec

 

I.místopředseda  ŽOS                                                  předseda ŽOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok 2022 Návrh ŽP a VS

 

 1. Župní přebory 2022
SPORT Pořadatel přeboru Termín Garant za sport
Stolní tenis slabší Středokluky březen Kačerovský
Volejbal žákyně, kad., jun Komárov květen Laštovička
Jachting okruh. Vrané n/Vlt. II. květen Sosnovec
Atlet. přípravka, ml.žactvo Roztoky červen Šturm
Cyklistika silnice Králův dvůr červen Hrachovina
Tenis dospělí mix Dobřichovice srpna Machek
Volejbal ženy Komárov 13.srpen Laštovička
Volejbal muži Komárov 13.srpen Laštovička
Šplh Libčice srpen Janda a Hykeš
Volejbal plážový mix Dobřichovice 19.září Jovanovičová
Nohejbal dvojice Roztoky září Hrouda
Nohejbal trojice Lety Červen Václavek
Tenis mládež Lety baby děti říjen Václavek Lety
Tenis dorostenci Dobřichovice říjen Machek Dobřichovice
Stolní tenis Žebrák ? Šlosar
Volejbal mix 2ž+4m Roztoky říjen Šturm
Volejbal žákyně Roztoky říjen Šturm
Badminton dosp.-open Dobřichovice – Hala Bios Covid září Parkán/Němcová
MTB + běh Králův Dvůr 31. prosinec Pos

Tučně budou vyznačené konané přebory se zprávou. Celkem 19

 

 

 1. Významné soutěže župy 2022
 2. Středokluky sjezdové lyžování – Přebor ČOS v OS – 20.2.22
 3. Dobřichovice – Memoriál Lídy Gemperlové ve volejbale žen – červen
 4. Vrané n/Vlt. II. – Přebor ČOS v jachtingu ––15.květen
 5. Libčice nad Vltavou – Pohár města Libčic – Posvícenský turnaj vházené – mládež – 21.srpen
 6. Příbram Memoriál B. Šupčíka – šplh – září
 7. Libčice Svatováclavský turnaj v tenise čtyřhry –– 25. září
 8. Vrané nad Vltavou II – Pohár ČOS v jachtingu – 9.října
 9. Příbram – Vánoční pohár SG – prosinec

 

Na VH ŽOS sporťáci jednot upřesní termíny konání ŽP a VS.