Zápis z jednání ŽOS

Zápis z jednání odboru sportu župy Jungmannovy  

20.9.23 v 16.30 v Tyršově domě

Účast: zástupci sportů jednot dle prezenční listiny (P-8, O-3, N-7).

Program: Župní přebory 2023, Významné sportovní akce župy 2023, Granty, Zprávy z ŽP a VS,  Různé.

Rok 2023 ŽP a VS

 1. Župní přebory schválené na rok 23
SPORT Pořadatel přeboru Termín Zpráva Garant za sport
Badminton dosp.-open Dobřichovice – Bios 4. února   Parkán/Němcová
Jachting okruh. Vrané n/Vlt. II. 13. květen   Sosnovec
Atlet. přípravka, ml.žactvo Roztoky červen   Šturm
Nohejbal trojice zpráva Lety Červen   Václavek
Volejbal ženy Komárov 12.srpen   Laštovička
Volejbal muži Komárov 12.srpen   Laštovička
Tenis dospělí mix Dobřichovice srpen   Machek
Šplh Libčice srpen   Janda a Hykeš
Volejbal plážový mix Dobřichovice 19.září   Jovanovičová
Nohejbal dvojice ? Roztoky září   Hrouda
Tenis mládež Lety baby děti říjen   Václavek Lety
Tenis dorostenci Dobřichovice říjen Machek Dobřichovice
Stolní tenis Žebrák  Roztoky 23 nekonáno Šlosar – Šturm 23
Volejbal žákyně Roztoky říjen Šturm
Volejbal dívky U22 Komárov 9. prosinec Laštovička
Volejbal mix 2ž+4m Roztoky 10.prosinec Šturm
Stolní tenis slabší Středokluky prosinec Kačerovský
MTB + běh Králův Dvůr 31. prosinec Exner

Tučně budou vyznačené konané přebory se zprávou.

Sporťáci jednot, zprávu co nejdříve – do 14 dnů   poslat na župu.

ŽOS na základě doporučení PŽJ rozhodl, že příspěvek (ŽP 2000.- nebo VS 2500.-)

zašle oddílům jen za předpokladu předání zprávy o konání ŽP a VS.

Významné soutěže župy jsou schváleny pro rok 2023

 1. Středokluky sjezdové lyžování – Župní přebor ČOS v OS na Černé hoře v Krkonoších– 18.3.23
 2. Dobřichovice – Memoriál Lídy Gemperlové ve volejbale žen – červen
 3. Vrané n/Vlt. II. – Přebor ČOS v jachtingu ––26.6.
 4. Libčice nad Vltavou – Pohár města Libčic – Posvícenský turnaj v házené – mládež – Nekonáno 
 5. Příbram Memoriál B. Šupčíka – šplh – 18.3.23 – zpráva
 6. Libčice Svatováclavský turnaj v tenise čtyřhry –– 21. září
 7. Vrané nad Vltavou II – Pohár ČOS v jachtingu – 14.října
 8. Příbram – Vánoční pohár SG – 16. prosince

Příjemci Grantů OS ČOS a Župní granty OS ČOS musí vyúčtovat akce do konce listopadu !!!

 ŽOS rozhodl, že všechny ŽP a VS budou mít, na podporu župního sletu i všesokolského sletu, v názvu    „ akce se koná v rámci sletových soutěží“ nebo přímo „SLETOVÁ SOUTĚŽ“

 1. Marketingový materiál pro VH župy – zprávy z ŽP a VS

Žádáme ved. sportů jednot, předsedy oddílů nebo odpovědné činovníky jednot za konání akcí,

aby zpracovali zprávu o konaných přeborech a VS v rozsahu 1 str. A4 a  1 obrázek. Termín do 14-ti dnů po konání akce.

Parametry dokumentu: formát jednostranný A4,zpracování ve wordu, tabulky v excelu,  obr. v .jpg nebo .png do 500 pixelů na šířku (velikost cca 0,5Mb), počet obr. 1 obr., v hlavičce musí být logo Sokola a logo jednoty nebo oddílu dle manuálu. Od letošního roku se osnova zprávy rozšíří o uvedení počtu závodníků, činovníků a diváků na každé akci ŽP a VS.

Redakce dokumentu bude zpracována ŽOS do konce dubna každého roku.

 1. Doporučení pro jednoty: sledujte vypisování grantů na webu NSA a Sokola. Zejména grant Můj klub a další.
 2. Na závěr jednání přítomní sporťáci jednot informovali o činnosti ve svých jednotách.

Cerhovice, Dobřichovice, Karlštejn, Komárov, Libčice, Přibram, Roztoky, Řevnice a Vrané n/Vlt. II.

 1. sportů jednoty TJ.Sokol Komárov informoval, že k uveřejnění fota žákyň na výsledkové listině a zprávě musí být dán souhlas rodičů.

Příští jednání VH ŽOS bude svoláno 6.12.2023  v 16.30 v župní kanceláři

 Pro svolání jsou rozhodující pozvánky uveřejněné na webu župy a pozvánky také rozešle kancelář župy mailem.

S P O R T U    N A Z D A R !

Zdeněk Laštovička                                                              Ing. Josef Sosnovec

I.místopředseda  ŽOS                                                         předseda ŽOS