SLET 2024

SLET 2024

Stahněte si tabulku – župní vedoucí sletových skladeb

župní_vedoucí_sl.skladeb.2024_03_20


v příloze zasíláme odkaz na video z pracovního předvedení sletových skladeb.

Odkaz na video přikládáme:
https://drive.google.com/file/d/1tfC0tzVibAiB5qxXHj0rkY30B1AStFSd/view?usp=share_link

VÝZVA DO NAŠICH TJ. 

Vážené sestry a vážení bratři,

Náčelnice Zuzka Sauerová a náčelník František Beran děkují všem župním cvičitelkám a cvičitelům, vedoucím jednotlivých sletových skladeb za účast na prvních nácvičných srazech.

Také děkujeme za vypracované zprávy ze srazů a následnou komunikaci s cvičiteli z T. J. , kteří budou nacvičovat.  Rozeslání do našich T. J. , by mělo motivovat TY, kteří se stále rozmýšlejí   zapojit.

Župní vedoucí by si měli už nyní naplánovat první termíny a místo župních nácviků .

Cvičitelé z jednot, prosím, sledujte termíny, předběžného přihlášení počtu cvičících a  ohledně objednání cvičebních úborů, nářadí a náčiní.

Nářadí a náčiní bude sice platit ČOS, ale potřebují vědět počty cvičících.

Připomínáme informaci ve zprávě Katky Lukavské objednávky, jógamatky a úbory.

Ostatní župní vedoucí, prosíme, aby informace předali přihlášeným cvičitelkám, cvičitelům

z přihlášených T. J. Ubytování na Slet je předběžně zamluveno v ZŠ Hostýnská, jako v roce 2018.

Těšíme se na všechny cvičitele a cvičící.

 

Sletu NAZDAR